Předmět: Interakce člověk počítač

» Seznam fakult » FM » ITE
Název předmětu Interakce člověk počítač
Kód předmětu ITE/ICP*Z
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Jeníček Jiří, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Témata přednášek: 1) zrak, barvy a barevné prostory, rastrový obraz 2) rastrové formáty, vektorové formáty, JPEG komprese 3) zpracování zvukových signálů, komprese zvuku,kontejnery, video, MPEG komprese 4) 3D formáty, 3D zobrazování, základní úpravy obrazu 5) osvětlovací modely, stínování, průhlednost, texturování 6) animace, realtime aplikace 7) simulace prostředí, inteligence

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Demonstrace
  • Příprava prezentace (referátu) - 14 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 4 hodiny za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu interakce člověka s počítačem je seznámit studenty se základy a principy interaktivní počítačové grafiky a multimediálních aplikací. Studenti se dále seznámí s principy snímaní, záznamu, kódování a komprese multimediálních dat. Studenti umí navrhnout náhradní komunikaci s PC.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
Předpoklady jsou formulovány v anotaci předmětu a studijním plánu.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Prezentace samostatné výzkumné činnosti studenta

Aktivní zapojení na výuce, samostudium
Doporučená literatura
  • Navrátil, P. Počítačová grafika a multimédia. 2006. ISBN 80-86686-77-9.
  • Žára J., Beneš B., Felkel P. Moderní počítačová grafika. Computer Press, 2004.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta zdravotnických studií Studijní plán (Verze): Biomedicínské inženýrství (14) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní