Předměty pracoviště: FZS

» Seznam fakult » FZS
Kód předmětu Název předmětu
Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
FZS/AFI Anatomie a fyziologie ve 3D zobrazení
FZS/AFI Anatomie a fyziologie ve 3D zobrazení Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/ANEO Anatomie
FZS/ANEO Anatomie Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/ANEV Anatomie
FZS/ANEV Anatomie Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/ANEZ Anatomie
FZS/ANEZ Anatomie Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/ANTT Anatomie
FZS/ANTT Anatomie Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/AP1 Ošetř. péče u akut. a krit. stavů 1
FZS/AP1 Ošetř. péče u akut. a krit. stavů 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/AP2 Ošetř. péče u akut. a krit. stavů 2
FZS/AP2 Ošetř. péče u akut. a krit. stavů 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/AP3 Ošetř. péče u akut. a krit. stavů 3
FZS/AP3 Ošetř. péče u akut. a krit. stavů 3 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/ATIM Asistivní technologie v medicíně
FZS/ATIM Asistivní technologie v medicíně Zimní a letní Angličtina 3  
FZS/BAZ1 Bakalářská práce 1
FZS/BAZ1 Bakalářská práce 1 Zimní a letní Čeština 1  
FZS/BAZ2 Bakalářská práce 2
FZS/BAZ2 Bakalářská práce 2 Zimní a letní Čeština 4  
FZS/BCP Bakalářská práce
FZS/BCP Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/BFI Biofyzika
FZS/BFI Biofyzika Zimní Čeština 2  
FZS/BFR Lékařská biofyzika a radiologie
FZS/BFR Lékařská biofyzika a radiologie Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/BFRT Biofyzika, radiologie a technika nukleární medicíny
FZS/BFRT Biofyzika, radiologie a technika nukleární medicíny Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/BFZ Lékařská biofyzika, radiologie a techniky nukleární medicíny
FZS/BFZ Lékařská biofyzika, radiologie a techniky nukleární medicíny Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/BIS Biostatistika
FZS/BIS Biostatistika Letní Čeština 2  
FZS/BKEM Biosignály v klinické a experimentální medicíně
FZS/BKEM Biosignály v klinické a experimentální medicíně Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/BP1 Bakalářská práce 1
FZS/BP1 Bakalářská práce 1 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/BP2 Bakalářská práce 2
FZS/BP2 Bakalářská práce 2 Zimní a letní Čeština 8 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/BPR1 Bakalářská práce 1
FZS/BPR1 Bakalářská práce 1 Zimní a letní Čeština 3  
FZS/BPR2 Bakalářská práce 2
FZS/BPR2 Bakalářská práce 2 Zimní a letní Čeština 10  
FZS/BPS1 Bakalářská práce 1
FZS/BPS1 Bakalářská práce 1 Zimní a letní Čeština 3  
FZS/BPS2 Bakalářská práce 2
FZS/BPS2 Bakalářská práce 2 Zimní a letní Čeština 8  
FZS/BPT1 Bakalářská práce 1
FZS/BPT1 Bakalářská práce 1 Zimní a letní Čeština 4  
FZS/BPT2 Bakalářská práce 2
FZS/BPT2 Bakalářská práce 2 Zimní a letní Čeština 2  
FZS/BPZ1 Bakalářská práce 1
FZS/BPZ1 Bakalářská práce 1 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/BPZ2 Bakalářská práce 2
FZS/BPZ2 Bakalářská práce 2 Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/BRN Biofyzika, radiologie a technika nukleární medicíny
FZS/BRN Biofyzika, radiologie a technika nukleární medicíny Letní Čeština 1  
FZS/DITO Dietetika
FZS/DITO Dietetika Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/DME Diagnostické metody v medicíně
FZS/DME Diagnostické metody v medicíně Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/DOS Dějiny ošetřovatelství
FZS/DOS Dějiny ošetřovatelství Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/DP1 Diplomová práce 1
FZS/DP1 Diplomová práce 1 Zimní a letní Čeština 2  
FZS/DP2 Diplomová práce 2
FZS/DP2 Diplomová práce 2 Zimní a letní Čeština 3  
FZS/DPI Diplomová práce
FZS/DPI Diplomová práce Letní Čeština 3  
FZS/DSI Diplomový seminář
FZS/DSI Diplomový seminář Letní Čeština 1  
FZS/EIK1 Elektrofyziologie a impulzoterapie v kardiologii 1
FZS/EIK1 Elektrofyziologie a impulzoterapie v kardiologii 1 Zimní Čeština 5  
FZS/EIK2 Elektrofyziologie a impulzoterapie v kardiologii 2
FZS/EIK2 Elektrofyziologie a impulzoterapie v kardiologii 2 Letní Čeština 5  
FZS/EKOT Ekonomika zdravotnických a sociálních služeb
FZS/EKOT Ekonomika zdravotnických a sociálních služeb Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/EMPO Elektrické a magnetické pole živých organismů
FZS/EMPO Elektrické a magnetické pole živých organismů Zimní Čeština 5  
FZS/ETI Etika v ošetřovatelství
FZS/ETI Etika v ošetřovatelství Letní Čeština 2  
FZS/ETIK Etika v ošetřovatelství
FZS/ETIK Etika v ošetřovatelství Letní Čeština 1  
FZS/ETIV Etika
FZS/ETIV Etika Zimní Čeština 1  
FZS/ETIZ Etika
FZS/ETIZ Etika Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/EZS Ekonomika zdravotnických a sociálních služeb
FZS/EZS Ekonomika zdravotnických a sociálních služeb Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/FKM Filozofie a koncepční modely v ošetřovatelství
FZS/FKM Filozofie a koncepční modely v ošetřovatelství Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/FMT Fyzikální metody v terapii
FZS/FMT Fyzikální metody v terapii Letní Čeština 2  
FZS/FRM Farmakologie
FZS/FRM Farmakologie Zimní Čeština 2  
FZS/FYTT Fyziologie
FZS/FYTT Fyziologie Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/FYV Fyziologie
FZS/FYV Fyziologie Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/FYZO Fyziologie
FZS/FYZO Fyziologie Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/GE Ošetřovatelská péče v geriatrii
FZS/GE Ošetřovatelská péče v geriatrii Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/GEN Základy genetiky
FZS/GEN Základy genetiky Zimní Čeština 1  
FZS/GEV Ošetřovatelská péče v geriatrii
FZS/GEV Ošetřovatelská péče v geriatrii Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/HEIN Hygiena, epidemiologie a infekční choroby
FZS/HEIN Hygiena, epidemiologie a infekční choroby Letní Čeština 2  
FZS/HEP Hygiena a epidemiologie
FZS/HEP Hygiena a epidemiologie Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/HIV Ošetřovatelská péče u infekčních onemocnění a HIV
FZS/HIV Ošetřovatelská péče u infekčních onemocnění a HIV Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/HTL Hematologie a transfuzní lékařství
FZS/HTL Hematologie a transfuzní lékařství Letní Čeština 1  
FZS/INI Ionizující a neionizující záření v diagnostice a terapii
FZS/INI Ionizující a neionizující záření v diagnostice a terapii Letní Čeština 2  
FZS/IOP1 Intenzivní ošetřovatelská péče 1
FZS/IOP1 Intenzivní ošetřovatelská péče 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/IOP2 Intenzivní ošetřovatelská péče 2
FZS/IOP2 Intenzivní ošetřovatelská péče 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/ISZ Informatika a statistika ve zdravotnictví
FZS/ISZ Informatika a statistika ve zdravotnictví Zimní Čeština 1  
FZS/IZMN Informační zdroje pro medicínské a nelékařské obory
FZS/IZMN Informační zdroje pro medicínské a nelékařské obory Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/IZMNO Informační zdroje pro medicínské a nelékařské obory
FZS/IZMNO Informační zdroje pro medicínské a nelékařské obory Zimní Čeština 1  
FZS/IZSO Integrovaný záchranný systém a operační řízení v přednemocniční neodkladné péči
FZS/IZSO Integrovaný záchranný systém a operační řízení v přednemocniční neodkladné péči Zimní Čeština 2  
FZS/JA1 Odborný jazyk anglický 1
FZS/JA1 Odborný jazyk anglický 1 Zimní Čeština 2  
FZS/JA2 Odborný jazyk anglický 2
FZS/JA2 Odborný jazyk anglický 2 Letní Čeština 2  
FZS/JA3 Odborný jazyk anglický 3
FZS/JA3 Odborný jazyk anglický 3 Zimní Čeština 2  
FZS/JA4 Odborný jazyk anglický 4
FZS/JA4 Odborný jazyk anglický 4 Letní Čeština 2  
FZS/KBO Klinická biochemie
FZS/KBO Klinická biochemie Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/KBZ Klinická biochemie
FZS/KBZ Klinická biochemie Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/KFA Klinická farmakologie
FZS/KFA Klinická farmakologie Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/KFAT Klinická farmakologie
FZS/KFAT Klinická farmakologie Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/KFZ Farmakologie a toxikologie
FZS/KFZ Farmakologie a toxikologie Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/KHO Klinická hematologie
FZS/KHO Klinická hematologie Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/KLI Kapitoly z klinické propedeutiky
FZS/KLI Kapitoly z klinické propedeutiky Zimní Čeština 2  
FZS/KLPO Klinická propedeutika
FZS/KLPO Klinická propedeutika Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/KLPT Úvod do klinické propedeutiky
FZS/KLPT Úvod do klinické propedeutiky Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/KLV Klinická propedeutika
FZS/KLV Klinická propedeutika Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/KLZ Klinická propedeutika
FZS/KLZ Klinická propedeutika Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/KOI Komunikativní dovednosti ve zdravotnictví
FZS/KOI Komunikativní dovednosti ve zdravotnictví Zimní a letní Čeština 2  
FZS/KOM Komunitní péče
FZS/KOM Komunitní péče Zimní Čeština 1  
FZS/KOMT Komunikace ve zdravotnictví
FZS/KOMT Komunikace ve zdravotnictví Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/KOP Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči
FZS/KOP Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/KOR Komunikace ve zdravotnictví
FZS/KOR Komunikace ve zdravotnictví Zimní Čeština 2  
FZS/KOZ Komunikativní dovednosti ve zdravotnictví
FZS/KOZ Komunikativní dovednosti ve zdravotnictví Letní Čeština 1  
FZS/KOZ1 Komunikace 1
FZS/KOZ1 Komunikace 1 Zimní Čeština 2  
FZS/KOZ2 Komunikace 2
FZS/KOZ2 Komunikace 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/KPS1 Klinická psychologie 1
FZS/KPS1 Klinická psychologie 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/KPS2 Klinická psychologie 2
FZS/KPS2 Klinická psychologie 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/KPT Klinická psychologie
FZS/KPT Klinická psychologie Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/KPZ1 Klinická psychologie 1
FZS/KPZ1 Klinická psychologie 1 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/KPZ2 Klinická psychologie 2
FZS/KPZ2 Klinická psychologie 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/KZD Komunikace ve zdravotnictví
FZS/KZD Komunikace ve zdravotnictví Letní Čeština 1  
FZS/LATT Medicínská terminologie
FZS/LATT Medicínská terminologie Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/LPZ Lékařské přístroje a zařízení
FZS/LPZ Lékařské přístroje a zařízení Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/MAI Management zdravotnických služeb
FZS/MAI Management zdravotnických služeb Letní Čeština 2  
FZS/MANT Management zdravotnické techniky
FZS/MANT Management zdravotnické techniky Letní Čeština 1  
FZS/MAO Základy managementu
FZS/MAO Základy managementu Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/MATT Management zdravotnické techniky
FZS/MATT Management zdravotnické techniky Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/MATTZ Management zdravotnické techniky
FZS/MATTZ Management zdravotnické techniky Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/MIE Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygiena
FZS/MIE Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygiena Zimní Čeština 2  
FZS/MIK Mikrobiologie a imunologie
FZS/MIK Mikrobiologie a imunologie Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/MIZ Mikrobiologie a imunologie
FZS/MIZ Mikrobiologie a imunologie Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/MKS Medicína krizových stavů a integrovaný záchranný systém
FZS/MKS Medicína krizových stavů a integrovaný záchranný systém Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/MO Multikulrutní ošetřovatelství
FZS/MO Multikulrutní ošetřovatelství Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/MO1 Multikulrutní ošetřovatelství 1
FZS/MO1 Multikulrutní ošetřovatelství 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/MO2 Multikulturní ošetřovatelství 2
FZS/MO2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/MTO Medicínská terminologie
FZS/MTO Medicínská terminologie Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/NCH1 Neodkladná péče v chirurgických oborech 1
FZS/NCH1 Neodkladná péče v chirurgických oborech 1 Zimní Čeština 2  
FZS/NCH2 Neodkladná péče v chirurgických oborech 2
FZS/NCH2 Neodkladná péče v chirurgických oborech 2 Letní Čeština 3  
FZS/NEU Ošetřovatelská péče v neurologii
FZS/NEU Ošetřovatelská péče v neurologii Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/NEV Ošetřovatelská péče v neurologii
FZS/NEV Ošetřovatelská péče v neurologii Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/NGE Neodkladná péče v geriatrii
FZS/NGE Neodkladná péče v geriatrii Zimní Čeština 2  
FZS/NI1 Neodkladná péče v interních oborech 1
FZS/NI1 Neodkladná péče v interních oborech 1 Zimní Čeština 2  
FZS/NI2 Neodkladná péče v interních oborech 2
FZS/NI2 Neodkladná péče v interních oborech 2 Letní Čeština 3  
FZS/NM1 Nukleární medicína 1
FZS/NM1 Nukleární medicína 1 Zimní Čeština 2  
FZS/NM2 Nukleární medicína 2
FZS/NM2 Nukleární medicína 2 Letní Čeština 2  
FZS/NM3 Nukleární medicína 3
FZS/NM3 Nukleární medicína 3 Zimní Čeština 5  
FZS/NNE Neodkladná péče v neurologii
FZS/NNE Neodkladná péče v neurologii Zimní Čeština 2  
FZS/NP1 Neodkladná péče v pediatrii 1
FZS/NP1 Neodkladná péče v pediatrii 1 Zimní Čeština 2  
FZS/NP2 Neodkladná péče v pediatrii 2
FZS/NP2 Neodkladná péče v pediatrii 2 Letní Čeština 3  
FZS/NPA1 Neodkadná péče a ošetřovatelské postupy v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči 1
FZS/NPA1 Neodkadná péče a ošetřovatelské postupy v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/NPA2 Neodkadná péče a ošetřovatelské postupy v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči 2
FZS/NPA2 Neodkadná péče a ošetřovatelské postupy v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/NPA3 Neodkadná péče a ošetřovatelské postupy v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči 3
FZS/NPA3 Neodkadná péče a ošetřovatelské postupy v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči 3 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/NPCH1 Neodkladná péče v chirurgických oborech 1
FZS/NPCH1 Neodkladná péče v chirurgických oborech 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/NPCH2 Neodkladná péče v chirurgických oborech 2
FZS/NPCH2 Neodkladná péče v chirurgických oborech 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/NPG Neodkladná péče v gynekologii a porodnictví
FZS/NPG Neodkladná péče v gynekologii a porodnictví Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/NPGE Neodkladná péče v geriatrii
FZS/NPGE Neodkladná péče v geriatrii Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/NPI1 Neodkladná péče v interních oborech 1
FZS/NPI1 Neodkladná péče v interních oborech 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/NPI2 Neodkladná péče v interních oborech 2
FZS/NPI2 Neodkladná péče v interních oborech 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/NPIN Neodkladná péče u infekčních onemocnění a HIV
FZS/NPIN Neodkladná péče u infekčních onemocnění a HIV Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/NPKD Neodkladná péče v komunitní a domácí péči
FZS/NPKD Neodkladná péče v komunitní a domácí péči Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/NPNE Neodklaná péče v neurologii
FZS/NPNE Neodklaná péče v neurologii Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/NPO Neodkladná péče v onkologii, paliativní a hospicové péči
FZS/NPO Neodkladná péče v onkologii, paliativní a hospicové péči Zimní Čeština 2  
FZS/NPOR Neodkladná péče v ortopedii
FZS/NPOR Neodkladná péče v ortopedii Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/NPP1 Neodkladná péče v pediatrii 1
FZS/NPP1 Neodkladná péče v pediatrii 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/NPP2 Neodkladná péče v pediatrii 2
FZS/NPP2 Neodkladná péče v pediatrii 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/NPPS Neodkladná péče v psychiatrii
FZS/NPPS Neodkladná péče v psychiatrii Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/NPS Neodkladná péče v psychiatrii
FZS/NPS Neodkladná péče v psychiatrii Letní Čeština 3  
FZS/NPVO1 Neodklaná péče ve vybraných oborech 1
FZS/NPVO1 Neodklaná péče ve vybraných oborech 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/NPVO2 Neodklaná péče ve vybraných oborech 2
FZS/NPVO2 Neodklaná péče ve vybraných oborech 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/NVO1 Neodkladná péče ve vybraných oborech 1
FZS/NVO1 Neodkladná péče ve vybraných oborech 1 Zimní Čeština 2  
FZS/NVO2 Neodkladná péče ve vybraných oborech 2
FZS/NVO2 Neodkladná péče ve vybraných oborech 2 Letní Čeština 3  
FZS/OCH1 Ošetř. péče v chir. oborech 1
FZS/OCH1 Ošetř. péče v chir. oborech 1 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OCH2 Ošetř. péče v chir. oborech 2
FZS/OCH2 Ošetř. péče v chir. oborech 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OCH3 ošetř. péče v chir. oborech 3
FZS/OCH3 ošetř. péče v chir. oborech 3 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OCHI Ošetř. péče v chir. oborech 1
FZS/OCHI Ošetř. péče v chir. oborech 1 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OCHI1 Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech 1
FZS/OCHI1 Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OCHI2 Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech 2
FZS/OCHI2 Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/ODP1 Odborná praxe 1
FZS/ODP1 Odborná praxe 1 Letní Čeština 2  
FZS/ODP2 Odborná praxe 2
FZS/ODP2 Odborná praxe 2 Letní Čeština 5  
FZS/ODPI Odborná praxe individuální
FZS/ODPI Odborná praxe individuální Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/ODPT Odborná praxe
FZS/ODPT Odborná praxe Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OGV Ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví
FZS/OGV Ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OGY Ošetř. péče v gyn. a por.
FZS/OGY Ošetř. péče v gyn. a por. Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OI1 Ošetř. péče v interních oborech 1
FZS/OI1 Ošetř. péče v interních oborech 1 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OI2 Ošetřovatelská péče v interních oborech 2
FZS/OI2 Ošetřovatelská péče v interních oborech 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OI3 Ošetř. péče v interních oborech 3
FZS/OI3 Ošetř. péče v interních oborech 3 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OIL Ošetřovatelská péče v infekčním lékařství
FZS/OIL Ošetřovatelská péče v infekčním lékařství Letní Čeština 2  
FZS/OIN1 Ošetřovatelská péče v interních oborech 1
FZS/OIN1 Ošetřovatelská péče v interních oborech 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OIN2 Ošetřovatelská péče v interních oborech 2
FZS/OIN2 Ošetřovatelská péče v interních oborech 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OIX1 Odborná praxe individuální 1
FZS/OIX1 Odborná praxe individuální 1 Letní Čeština 1  
FZS/OIX2 Odborná praxe individuální 2
FZS/OIX2 Odborná praxe individuální 2 Letní Čeština 1  
FZS/OJA5 Odborný jazyk anglický 5
FZS/OJA5 Odborný jazyk anglický 5 Zimní Čeština 2  
FZS/OJA6 Odborný jazyk anglický 6
FZS/OJA6 Odborný jazyk anglický 6 Letní Čeština 2  
FZS/OJA7 Odborný jazyk anglický 7
FZS/OJA7 Odborný jazyk anglický 7 Zimní Čeština 2  
FZS/OJZ1 Odborný anglický jazyk 1
FZS/OJZ1 Odborný anglický jazyk 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OJZ2 Odborný anglický jazyk 2
FZS/OJZ2 Odborný anglický jazyk 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OJZ3 Odborný anglický jazyk 3
FZS/OJZ3 Odborný anglický jazyk 3 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OJZ4 Odborný anglický jazyk 4
FZS/OJZ4 Odborný anglický jazyk 4 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OJZR1 Odborný jazyk anglický 1
FZS/OJZR1 Odborný jazyk anglický 1 Zimní Čeština 2  
FZS/OJZR2 Odborný jazyk anglický 2
FZS/OJZR2 Odborný jazyk anglický 2 Letní Čeština 2  
FZS/OJZR3 Odorný jazyk anglický 3
FZS/OJZR3 Odorný jazyk anglický 3 Zimní Čeština 2  
FZS/OJZR4 Odborný jazyk anglický 4
FZS/OJZR4 Odborný jazyk anglický 4 Letní Čeština 2  
FZS/OKO1 Ošetřovatelská péče ve vybraných klinických oborech 1
FZS/OKO1 Ošetřovatelská péče ve vybraných klinických oborech 1 Zimní Čeština 2  
FZS/OKO2 Ošetřovatelská péče ve vybraných klinických oborech 2
FZS/OKO2 Ošetřovatelská péče ve vybraných klinických oborech 2 Letní Čeština 2  
FZS/OKP Obecná a klinická psychologie
FZS/OKP Obecná a klinická psychologie Letní Čeština 2  
FZS/OLT Odborná latinská terminologie
FZS/OLT Odborná latinská terminologie Zimní Čeština 2  
FZS/OOH Ošetřovatelská péče v onkologii a hematoonkologii
FZS/OOH Ošetřovatelská péče v onkologii a hematoonkologii Zimní Čeština 2  
FZS/OOI1 Odborná ošetřovatelská praxe individuální 1
FZS/OOI1 Odborná ošetřovatelská praxe individuální 1 Letní Čeština 8  
FZS/OOI2 Odborná ošetřovatelská praxe individuální 2
FZS/OOI2 Odborná ošetřovatelská praxe individuální 2 Letní Čeština 8  
FZS/OOP1 Odborná ošetřovatelská praxe 1
FZS/OOP1 Odborná ošetřovatelská praxe 1 Zimní Čeština 7  
FZS/OOP2 Odborná ošetřovatelská praxe 2
FZS/OOP2 Odborná ošetřovatelská praxe 2 Letní Čeština 7  
FZS/OOP3 Odborná ošetřovatelská praxe 3
FZS/OOP3 Odborná ošetřovatelská praxe 3 Zimní Čeština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OOP4 Odborná ošetřovatelská praxe 4
FZS/OOP4 Odborná ošetřovatelská praxe 4 Letní Čeština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OOP5 Odborná ošetřovatelská praxe 5
FZS/OOP5 Odborná ošetřovatelská praxe 5 Zimní Čeština 12 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OOP6 Odborná ošetřovatelská praxe 6
FZS/OOP6 Odborná ošetřovatelská praxe 6 Letní Čeština 12 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OOT Ošetřovatelská péče v ortopedii a traumatologii
FZS/OOT Ošetřovatelská péče v ortopedii a traumatologii Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OP1 Ošetřovatelská péče v pediatrii 1
FZS/OP1 Ošetřovatelská péče v pediatrii 1 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OP2 Ošetřovatelská péče v pediatrii 2
FZS/OP2 Ošetřovatelská péče v pediatrii 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OPE1 Ošetřovatelská péče v pediatrii 1
FZS/OPE1 Ošetřovatelská péče v pediatrii 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OPE2 Ošetřovatelská péče v pediatrii 2
FZS/OPE2 Ošetřovatelská péče v pediatrii 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OPH Ošetřovatelská péče v onkologii, paliativní a hospicové péči
FZS/OPH Ošetřovatelská péče v onkologii, paliativní a hospicové péči Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OPI Odborná praxe individuální
FZS/OPI Odborná praxe individuální Letní Čeština 2  
FZS/OPIK Odborná praxe k povinně volitelným předmětům
FZS/OPIK Odborná praxe k povinně volitelným předmětům Zimní a letní Čeština, Angličtina 2  
FZS/OPIR Odborná praxe k povinně volitelným předmětům
FZS/OPIR Odborná praxe k povinně volitelným předmětům Zimní a letní Čeština, Angličtina 2  
FZS/OPIV Odborná praxe k povinně volitelným předmětům
FZS/OPIV Odborná praxe k povinně volitelným předmětům Zimní Čeština, Angličtina 2  
FZS/OPO1 Ošetřovatelské postupy 1
FZS/OPO1 Ošetřovatelské postupy 1 Zimní Čeština 3  
FZS/OPO2 Ošetřovatelské postupy 2
FZS/OPO2 Ošetřovatelské postupy 2 Letní Čeština 1  
FZS/OPP1 Ošetřovatelský proces a potřeby 1
FZS/OPP1 Ošetřovatelský proces a potřeby 1 Zimní Čeština 2  
FZS/OPP2 Ošetřovatelský proces a potřeby 2
FZS/OPP2 Ošetřovatelský proces a potřeby 2 Letní Čeština 1  
FZS/OPRA1 Odborná praxe 1
FZS/OPRA1 Odborná praxe 1 Zimní Čeština 2  
FZS/OPRA2 Odborná praxe 2
FZS/OPRA2 Odborná praxe 2 Letní Čeština 3  
FZS/OPRA3 Odborná praxe 3
FZS/OPRA3 Odborná praxe 3 Zimní Čeština 10  
FZS/OPRA4 Odborná praxe 4
FZS/OPRA4 Odborná praxe 4 Letní Čeština 12  
FZS/OPRI1 Odborná praxe individuální 1
FZS/OPRI1 Odborná praxe individuální 1 Letní Čeština 1  
FZS/OPRI2 Odborná praxe individuální 2
FZS/OPRI2 Odborná praxe individuální 2 Letní Čeština 3  
FZS/OPRV Odborná praxe k povinně volitelným modulům
FZS/OPRV Odborná praxe k povinně volitelným modulům Zimní Čeština 1  
FZS/OPS Obecná psychologie
FZS/OPS Obecná psychologie Zimní Čeština 1  
FZS/OPV Ochrana a podpora veřejného zdraví
FZS/OPV Ochrana a podpora veřejného zdraví Letní Čeština 1  
FZS/OPX1 Odborná ošetřovatelská praxe 1
FZS/OPX1 Odborná ošetřovatelská praxe 1 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OPX2 Odborná ošetřovatelská praxe 2
FZS/OPX2 Odborná ošetřovatelská praxe 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OPX3 Odborná ošetřovatelská praxe 3
FZS/OPX3 Odborná ošetřovatelská praxe 3 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OPX4 Odborná ošetřovatelská praxe 4
FZS/OPX4 Odborná ošetřovatelská praxe 4 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OPX5 Odborná ošetřovatelská praxe 5
FZS/OPX5 Odborná ošetřovatelská praxe 5 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OPX6 Odborná ošetřovatelská praxe 6
FZS/OPX6 Odborná ošetřovatelská praxe 6 Letní Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OPXI1 Odborná ošetřovatelská praxe individuální 1
FZS/OPXI1 Odborná ošetřovatelská praxe individuální 1 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OPXI2 Odborná ošetř. praxe individuální 2
FZS/OPXI2 Odborná ošetř. praxe individuální 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OPXR3 Odborná ošetřovatelská praxe 3
FZS/OPXR3 Odborná ošetřovatelská praxe 3 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OPXR4 Odborná ošetřovatelská praxe 4
FZS/OPXR4 Odborná ošetřovatelská praxe 4 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OPZ1 Ošetřovatelské postupy 1
FZS/OPZ1 Ošetřovatelské postupy 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OPZ2 Ošetřovatelské postupy 2
FZS/OPZ2 Ošetřovatelské postupy 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/ORO Ošetřovatelská péče v ortopedii
FZS/ORO Ošetřovatelská péče v ortopedii Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/ORP Operační řízení v přednemocniční neodkladné péči
FZS/ORP Operační řízení v přednemocniční neodkladné péči Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OSE1 Ošetřovatelství 1
FZS/OSE1 Ošetřovatelství 1 Zimní Čeština 2  
FZS/OSE2 Ošetřovatelství 2
FZS/OSE2 Ošetřovatelství 2 Letní Čeština 1  
FZS/OSP1 Ošetřovatelské postupy 1
FZS/OSP1 Ošetřovatelské postupy 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OSP2 Ošetřovatelské postupy 2
FZS/OSP2 Ošetřovatelské postupy 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OSPO Ošetřovatelské postupy
FZS/OSPO Ošetřovatelské postupy Letní Čeština 2  
FZS/OSZ1 Ošetřovatelské postupy 1
FZS/OSZ1 Ošetřovatelské postupy 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OSZ2 Ošetřovatelské postupy 2
FZS/OSZ2 Ošetřovatelské postupy 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OVP Obecná a vývojová psychologie
FZS/OVP Obecná a vývojová psychologie Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OX1 Odborná praxe 1
FZS/OX1 Odborná praxe 1 Zimní Čeština 3  
FZS/OX2 Odborná praxe 2
FZS/OX2 Odborná praxe 2 Letní Čeština 1  
FZS/OX3 Odborná praxe 3
FZS/OX3 Odborná praxe 3 Zimní Čeština 2  
FZS/OX4 Odborná praxe 4
FZS/OX4 Odborná praxe 4 Letní Čeština 2  
FZS/OX5 Odborná praxe 5
FZS/OX5 Odborná praxe 5 Zimní Čeština 3  
FZS/OX6 Odborná praxe 6
FZS/OX6 Odborná praxe 6 Letní Čeština 7  
FZS/OXI1 Odborná praxe individuální 1
FZS/OXI1 Odborná praxe individuální 1 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OXI2 Odborná praxe individuální 2
FZS/OXI2 Odborná praxe individuální 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OXZ1 Odborná praxe 1
FZS/OXZ1 Odborná praxe 1 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OXZ2 Odborná praxe 2
FZS/OXZ2 Odborná praxe 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OXZ3 Odborná praxe 3
FZS/OXZ3 Odborná praxe 3 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OXZ4 Odborná praxe 4
FZS/OXZ4 Odborná praxe 4 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OXZ5 Odborná praxe 5
FZS/OXZ5 Odborná praxe 5 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OXZ6 Odborná praxe 6
FZS/OXZ6 Odborná praxe 6 Letní Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OZD Ošetřovatelství založené na důkazech
FZS/OZD Ošetřovatelství založené na důkazech Zimní Čeština 2  
FZS/PAME Právní aspekty v medicíně
FZS/PAME Právní aspekty v medicíně Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PAMT Právní aspekty v medicíně
FZS/PAMT Právní aspekty v medicíně Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PAP Paliativní péče
FZS/PAP Paliativní péče Zimní Čeština 1  
FZS/PAT Patologie
FZS/PAT Patologie Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PATO Patologie
FZS/PATO Patologie Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PATZ Patologie
FZS/PATZ Patologie Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PBIK Praktika z biomedicínské a klinické techniky
FZS/PBIK Praktika z biomedicínské a klinické techniky Letní Čeština 2  
FZS/PBKT Praktika z biomedicínské a klinické techniky
FZS/PBKT Praktika z biomedicínské a klinické techniky Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PBS Principy studia biologických systémů
FZS/PBS Principy studia biologických systémů Zimní Čeština 2  
FZS/PFTT Patologická fyziologie
FZS/PFTT Patologická fyziologie Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PFYZ Patologická fyziologie
FZS/PFYZ Patologická fyziologie Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PFZZ Patologická fyziologie
FZS/PFZZ Patologická fyziologie Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PLZS Problematika letecké záchranné služby
FZS/PLZS Problematika letecké záchranné služby Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PME Preventivní medicína
FZS/PME Preventivní medicína Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PMTR Právní aspekty v medicíně
FZS/PMTR Právní aspekty v medicíně Zimní Čeština 2  
FZS/PMTT Preventivní medicína
FZS/PMTT Preventivní medicína Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PMZ Preventivní medicína
FZS/PMZ Preventivní medicína Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/POP1 Potřeby člověka a ošetřovatelský proces 1
FZS/POP1 Potřeby člověka a ošetřovatelský proces 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/POP2 Potřeby člověka a ošetřovatelský proces 2
FZS/POP2 Potřeby člověka a ošetřovatelský proces 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PPB Vybrané psychologické problémy v biomedíně
FZS/PPB Vybrané psychologické problémy v biomedíně Letní Čeština 2  
FZS/PPF Patologie a patologická fyziologie
FZS/PPF Patologie a patologická fyziologie Letní Čeština 1  
FZS/PPK Vybrané kapitoly z první pomoci a krizové řízení
FZS/PPK Vybrané kapitoly z první pomoci a krizové řízení Zimní Čeština 2  
FZS/PPO První pomoc
FZS/PPO První pomoc Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PPP Předlékařská pomoc a péče
FZS/PPP Předlékařská pomoc a péče Letní Čeština 2  
FZS/PPS První pomoc
FZS/PPS První pomoc Zimní Čeština 2  
FZS/PRI Právo ve zdravotnictví
FZS/PRI Právo ve zdravotnictví Letní Čeština 2  
FZS/PRV Právní aspekty v ošetřovatelství
FZS/PRV Právní aspekty v ošetřovatelství Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PRZ Právní aspekty v urgentní medicíně
FZS/PRZ Právní aspekty v urgentní medicíně Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PSI Ošetřovatelská péče v psychiatrii
FZS/PSI Ošetřovatelská péče v psychiatrii Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PSP Problematika spinálních poranění
FZS/PSP Problematika spinálních poranění Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PSV Ošetřovatelská péče v psychiatrii
FZS/PSV Ošetřovatelská péče v psychiatrii Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PT1 Přístrojová technika 1
FZS/PT1 Přístrojová technika 1 Letní Čeština 4  
FZS/PT2 Přístrojová technika 2
FZS/PT2 Přístrojová technika 2 Zimní Čeština 5  
FZS/PV1 Přístrojová technika 1
FZS/PV1 Přístrojová technika 1 Zimní Čeština 3  
FZS/PV2 Přístrojová technika 2
FZS/PV2 Přístrojová technika 2 Letní Čeština 3  
FZS/RANA Rentgenová anatomie
FZS/RANA Rentgenová anatomie Zimní Čeština 5  
FZS/RAT1 Radioterapie 1
FZS/RAT1 Radioterapie 1 Zimní Čeština 2  
FZS/RAT2 Radioterapie 2
FZS/RAT2 Radioterapie 2 Letní Čeština 2  
FZS/RAT3 Radioterapie 3
FZS/RAT3 Radioterapie 3 Zimní Čeština 5  
FZS/RCHO Radiační a chemická ochrana
FZS/RCHO Radiační a chemická ochrana Letní Čeština 2  
FZS/RDG1 Radiodiagnostika 1
FZS/RDG1 Radiodiagnostika 1 Zimní Čeština 4  
FZS/RDG2 Radiodiagnostika 2
FZS/RDG2 Radiodiagnostika 2 Letní Čeština 4  
FZS/RDG3 Radiodiagnostika 3
FZS/RDG3 Radiodiagnostika 3 Zimní Čeština 5  
FZS/REO Rehabilitační ošetřovatelství
FZS/REO Rehabilitační ošetřovatelství Letní Čeština 1  
FZS/RFY1 Radiologická fyzika 1
FZS/RFY1 Radiologická fyzika 1 Zimní Čeština 5  
FZS/RFY2 Radiologická fyzika 2
FZS/RFY2 Radiologická fyzika 2 Letní Čeština 5  
FZS/RHOH Úvod do rehabilitačního ošetřovatelství
FZS/RHOH Úvod do rehabilitačního ošetřovatelství Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/RKAZ Radiologická kazuistika
FZS/RKAZ Radiologická kazuistika Letní Čeština 1  
FZS/ROCH Radiační ochrana
FZS/ROCH Radiační ochrana Letní Čeština 2  
FZS/SAD Statistická analýza dat
FZS/SAD Statistická analýza dat Letní Čeština 3  
FZS/SBC Metodologický seminář k bakalářské práci
FZS/SBC Metodologický seminář k bakalářské práci Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/SBCR Metodologický seminář k bakalářské práci
FZS/SBCR Metodologický seminář k bakalářské práci Zimní Čeština 2  
FZS/SBCT Metodologický seminář k bakalářské práci
FZS/SBCT Metodologický seminář k bakalářské práci Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/SBCZ Metodologický seminář k bakalářské práci
FZS/SBCZ Metodologický seminář k bakalářské práci Zimní Čeština 1  
FZS/SLUM Sociální a zdravotnická legislativa v urgentní medicíně
FZS/SLUM Sociální a zdravotnická legislativa v urgentní medicíně Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/SOZ Sociologie
FZS/SOZ Sociologie Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/SPZ Sociální psychologie
FZS/SPZ Sociální psychologie Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/SSP Sociologie a sociální psychologie
FZS/SSP Sociologie a sociální psychologie Zimní Čeština 1  
FZS/SZI1 Základy medicíny
FZS/SZI1 Základy medicíny Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/SZI2 Zdravotnický management a legislativa
FZS/SZI2 Zdravotnický management a legislativa Zimní a letní Čeština 0  
FZS/SZI3 Zdravotnická technika
FZS/SZI3 Zdravotnická technika Zimní a letní Čeština 0  
FZS/SZI4 Přístrojová technika v kardiologii
FZS/SZI4 Přístrojová technika v kardiologii Zimní a letní Čeština 0  
FZS/SZI5 Robotické systémy v biomedicíně a biokybernetice
FZS/SZI5 Robotické systémy v biomedicíně a biokybernetice Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/SZL Sociální a zdravotnická legislativa
FZS/SZL Sociální a zdravotnická legislativa Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/SZR1 Radiodiagnostika
FZS/SZR1 Radiodiagnostika Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/SZR2 Radioterapie
FZS/SZR2 Radioterapie Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/SZR3 Nukleární medicína
FZS/SZR3 Nukleární medicína Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/SZZ10 Urgentní medicína medicína katastrof
FZS/SZZ10 Urgentní medicína medicína katastrof Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/SZZ11 Neodkladná péče v klinických oborech
FZS/SZZ11 Neodkladná péče v klinických oborech Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/SZZ12 Humanitní vědy
FZS/SZZ12 Humanitní vědy Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/SZZ2 Ošetřovatelská péče v klinických oborech
FZS/SZZ2 Ošetřovatelská péče v klinických oborech Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/SZZ4 Základy elektroniky, informatiky a informační systémy ve zdravotnictví
FZS/SZZ4 Základy elektroniky, informatiky a informační systémy ve zdravotnictví Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/SZZ5 Zdravotnická technika
FZS/SZZ5 Zdravotnická technika Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/SZZ6 Zdravotnický management a legislativa
FZS/SZZ6 Zdravotnický management a legislativa Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/SZZ7 Základy medicíny
FZS/SZZ7 Základy medicíny Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/SZZ8 Humanitní vědy
FZS/SZZ8 Humanitní vědy Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/SZZ9 Ošetřovatelství
FZS/SZZ9 Ošetřovatelství Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/TKAR Technika v kardiologii, kardiochirurgii, anesteziologii, resuscitační péči, techniky očisty krve
FZS/TKAR Technika v kardiologii, kardiochirurgii, anesteziologii, resuscitační péči, techniky očisty krve Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/TKAT Technika v kardiologii, kardiochirurgii, anesteziologii, resuscitační péči, techniky očisty krve
FZS/TKAT Technika v kardiologii, kardiochirurgii, anesteziologii, resuscitační péči, techniky očisty krve Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/TKKA Technika v kardiologii, kardiochirurgii, anesteziologii, resuscitační péči, techniky očisty krve
FZS/TKKA Technika v kardiologii, kardiochirurgii, anesteziologii, resuscitační péči, techniky očisty krve Letní Čeština 2  
FZS/TOAN Topografická anatomie
FZS/TOAN Topografická anatomie Letní Čeština 2  
FZS/TOP Topografická příprava
FZS/TOP Topografická příprava Letní Čeština 1  
FZS/TOS1 Teorie ošetřovatelství 1
FZS/TOS1 Teorie ošetřovatelství 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/TOS2O Teorie ošetřovatelství 2
FZS/TOS2O Teorie ošetřovatelství 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/TRO Transkulturní ošetřovatelství
FZS/TRO Transkulturní ošetřovatelství Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/UM1 Ultrazvukové zobrazovací metody v kardiologii 1
FZS/UM1 Ultrazvukové zobrazovací metody v kardiologii 1 Zimní Čeština 3  
FZS/UM2 Ultrazvukové zobrazovací metody v kardiologii 2
FZS/UM2 Ultrazvukové zobrazovací metody v kardiologii 2 Letní Čeština 3  
FZS/UMK1 Urgentní medicína a medicína katastrof 1
FZS/UMK1 Urgentní medicína a medicína katastrof 1 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/UMK2 Urgentní medicína a medicína katastrof 2
FZS/UMK2 Urgentní medicína a medicína katastrof 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/URH Úvod do rehabilitačního ošetřovatelství
FZS/URH Úvod do rehabilitačního ošetřovatelství Letní Čeština 1  
FZS/URM1 Urgentní medicína a medicína katastrof 1
FZS/URM1 Urgentní medicína a medicína katastrof 1 Zimní Čeština 1  
FZS/URM2 Urgentní medicína a medicína katastrof 2
FZS/URM2 Urgentní medicína a medicína katastrof 2 Letní Čeština 2  
FZS/VDI Výživa a dietetika
FZS/VDI Výživa a dietetika Letní Čeština 1  
FZS/VFI Vybrané kapitoly z farmakologie
FZS/VFI Vybrané kapitoly z farmakologie Letní Čeština 2  
FZS/VKM1 Vybrané kapitoly z medicíny 1
FZS/VKM1 Vybrané kapitoly z medicíny 1 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/VKM2 Vybrané kapitoly z medicíny 2
FZS/VKM2 Vybrané kapitoly z medicíny 2 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/VKPP Vybrané kapitoly z první pomoci a krizové řízení
FZS/VKPP Vybrané kapitoly z první pomoci a krizové řízení Zimní Čeština 1  
FZS/VKRA Vybrané kapitoly z radiologie
FZS/VKRA Vybrané kapitoly z radiologie Letní Čeština 3  
FZS/VKV Vybrané kapitoly z válečné medicíny a soudního lékařství
FZS/VKV Vybrané kapitoly z válečné medicíny a soudního lékařství Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/VKVY Vybrané kapitoly z výzkumu v nelékařských oborech
FZS/VKVY Vybrané kapitoly z výzkumu v nelékařských oborech Letní Čeština 1  
FZS/VMT Vybrané kapitoly z medicínské terminologie
FZS/VMT Vybrané kapitoly z medicínské terminologie Zimní Čeština 1  
FZS/VNO Výzkum v nelékařských oborech
FZS/VNO Výzkum v nelékařských oborech Letní Čeština 1  
FZS/VNO1 Výzkum v nelékařských oborech 1
FZS/VNO1 Výzkum v nelékařských oborech 1 Zimní Čeština 1  
FZS/VNO2 Výzkum v nelékařských oborech 2
FZS/VNO2 Výzkum v nelékařských oborech 2 Letní Čeština 2  
FZS/VO1 Výzkum v ošetřovatelství 1
FZS/VO1 Výzkum v ošetřovatelství 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/VO2 Výzkum v ošetřovatelství 2
FZS/VO2 Výzkum v ošetřovatelství 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/VOB1 Ošetřovatelská péče ve vybraných oborech 1
FZS/VOB1 Ošetřovatelská péče ve vybraných oborech 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/VOB2 Ošetřovatelská péče ve vybraných oborech 2
FZS/VOB2 Ošetřovatelská péče ve vybraných oborech 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/VPNP Vysokohorská problematika neodkladné péče
FZS/VPNP Vysokohorská problematika neodkladné péče Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/VY1 Výzkum v nelékařských oborech 1
FZS/VY1 Výzkum v nelékařských oborech 1 Zimní Čeština 2  
FZS/VY2 Výzkum v nelékařských oborech 2
FZS/VY2 Výzkum v nelékařských oborech 2 Letní Čeština 2  
FZS/VYP Vývojová psychologie
FZS/VYP Vývojová psychologie Letní Čeština 1  
FZS/VYS Výzkum v ošetřovatelství
FZS/VYS Výzkum v ošetřovatelství Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/VYZ1 Výzkum 1
FZS/VYZ1 Výzkum 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/VYZ2 Výzkum 2
FZS/VYZ2 Výzkum 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/VZD Veřejné zdravotnictví
FZS/VZD Veřejné zdravotnictví Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/VZI Vybraná problematika veřejného zdravotnictví, podpora a ochrana zdraví
FZS/VZI Vybraná problematika veřejného zdravotnictví, podpora a ochrana zdraví Letní Čeština 2  
FZS/VZTR Veřejné zdravotnictví
FZS/VZTR Veřejné zdravotnictví Letní Čeština 1  
FZS/VZTT Veřejné zdravotnictví
FZS/VZTT Veřejné zdravotnictví Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/ZAKF Základy elektrofyziologie
FZS/ZAKF Základy elektrofyziologie Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/ZBCH Základy biochemie
FZS/ZBCH Základy biochemie Letní Čeština 1  
FZS/ZBF Základy biofyziky
FZS/ZBF Základy biofyziky Letní Čeština 1  
FZS/ZBI Základy biostatistiky
FZS/ZBI Základy biostatistiky Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/ZBRA Základy biofyziky a radiobiologie
FZS/ZBRA Základy biofyziky a radiobiologie Letní Čeština 2  
FZS/ZDET Zdravotnická etika
FZS/ZDET Zdravotnická etika Zimní Čeština 2  
FZS/ZEDO Základy edukační činnosti
FZS/ZEDO Základy edukační činnosti Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/ZFAR Základy farmakologie
FZS/ZFAR Základy farmakologie Letní Čeština 2  
FZS/ZFI Základy filozofie
FZS/ZFI Základy filozofie Letní Čeština 1  
FZS/ZGR Zdravotní gramotnost
FZS/ZGR Zdravotní gramotnost Letní Čeština 1  
FZS/ZKO1 Základy klinických oborů 1
FZS/ZKO1 Základy klinických oborů 1 Zimní Čeština 2  
FZS/ZKO1R Základy klinických oborů 1
FZS/ZKO1R Základy klinických oborů 1 Zimní Čeština 3  
FZS/ZKO2 Základy klinických oborů 2
FZS/ZKO2 Základy klinických oborů 2 Letní Čeština 2  
FZS/ZKO2R Základy klinických oborů 2
FZS/ZKO2R Základy klinických oborů 2 Letní Čeština 3  
FZS/ZKT Základy kartografie a topografie
FZS/ZKT Základy kartografie a topografie Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/ZLN Zdravotnická legislativa a normy
FZS/ZLN Zdravotnická legislativa a normy Zimní Čeština 2  
FZS/ZMK Základy managementu a krizový management
FZS/ZMK Základy managementu a krizový management Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/ZMR Zobrazovací metody, radiační ochrana
FZS/ZMR Zobrazovací metody, radiační ochrana Letní Čeština 1  
FZS/ZMRE Zobrazení magnetickou rezonancí
FZS/ZMRE Zobrazení magnetickou rezonancí Letní Čeština 5  
FZS/ZPE Základy pedagogiky a edukace
FZS/ZPE Základy pedagogiky a edukace Zimní Čeština 2  
FZS/ZPEO Základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství
FZS/ZPEO Základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství Letní Čeština 2  
FZS/ZPL Základy zdravotnického práva a legislativy
FZS/ZPL Základy zdravotnického práva a legislativy Zimní Čeština 1  
FZS/ZPPT Základy první pomoci v biomedicínských oborech
FZS/ZPPT Základy první pomoci v biomedicínských oborech Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/ZPS1 Zdravotnická psychologie 1
FZS/ZPS1 Zdravotnická psychologie 1 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/ZPS2 Zdravotnická psychologie 2
FZS/ZPS2 Zdravotnická psychologie 2 Letní Čeština 1  
FZS/ZS1 Zobrazovací metody a systémy 1
FZS/ZS1 Zobrazovací metody a systémy 1 Zimní Čeština 3  
FZS/ZS2 Zobrazovací metody a systémy 2
FZS/ZS2 Zobrazovací metody a systémy 2 Letní Čeština 3  
FZS/ZSO Základy sociologie
FZS/ZSO Základy sociologie Zimní Čeština 1  
FZS/ZSP Základní skiagrafické projekce
FZS/ZSP Základní skiagrafické projekce Letní Čeština 2  
FZS/ZZM Základy zdravotnického managementu
FZS/ZZM Základy zdravotnického managementu Zimní Čeština 2