Předmět: Počítačové zpracování řeči

» Seznam fakult » FM » ITE
Název předmětu Počítačové zpracování řeči
Kód předmětu ITE/PZR
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Nouza Jan, prof. Ing. CSc.
Obsah předmětu
Předmět seznamuje studenty s principy a metodami počítačového zpracování řeči a jazyka. Zaměřuje se zejména na následující oblasti: rozpoznávání mluvené řeči, syntéza řeči, kódování řečového signálu, hlasový dialog s počítačem.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty s principy a metodami počítačového zpracování řeči a jazyka. Zaměřuje se zejména na následující oblasti: rozpoznávání mluvené řeči, syntéza řeči, kódování řečového signálu, hlasový dialog s počítačem.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Podmínka registrace: znalosti na úrovni základních kursů zpracování signálů.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Doporučená literatura
  • Huang X., Acero A., Hon H.-W. Spoken Language Processing. A Guide to Theory, Algorithm and System Development. Prentice Hall. New Jersey, 2001.
  • Nouza J. (editor). Počítačové zpracování řeči (cíle, problémy, metody a aplikace). Technická univerzita v Liberci, 2001.
  • Psutka J. Komunikace s počítačem mluvenou řečí. Academia. Praha, 1995.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Informační technologie (2013) Kategorie: Informatické obory 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní