Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (FM)
Studijní program Elektrotechnika a informatika (N2612)
Studijní obor / Specializace Informační technologie (1802T007/80 - 2013)
Stupeň získané kvalifikace Navazující
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 2 roky
Počet ECTS kreditů 120
Udělovaná kvalifikace Inženýr (2)
Přístup k dalšímu studiu Doktorský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor nespecifikováno
Klíčové studijní výstupy Studijní obor je určen pro absolventy bakalářských studií, zaměřených na techniku, informatiku, přírodní vědy a s tím související oblasti. Studenti získají hluboké teoretické znalosti a praktické dovednosti nezbytné k úspěšnému zvládnutí úloh, kde použité metody často vyžadují nekonvenční a vysoce sofistikovaný přístup k řešení.
Specifické požadavky pro přijetí Řádné ukončení bakalářského studijního programu, stanovený studijní průměr na vysoké škole nebo úspěšné složení přijímací zkoušky
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Uznání absolvovaných částí studia se řídí <a class="xg_stag_a_out" href="http://www.tul.cz/studenti/vnitrni-predpisy-tul_38" target="_blank" title="Studijní a zkušební řád">Studijním a zkušebním řádem TU v Liberci </a>(článek 26).
Kvalifikační požadavky a předpisy 120 ECTS kreditů ve skladbě předmětů předepsané studijním plánem, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Profil programu Magisterský studijní program je zaměřen na získání teoretických poznatků, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti.
Podmínky pokračování studia nespecifikováno
Profesní profily absolventů s příklady Vývojový pracovník, řídicí pracovník technologického procesu, programátor, správce IT/sítě.
Garant oboru / specializace Satrapa Pavel, doc. RNDr. Ph.D.
Statut Doporučený ročník Doporučený semestr Kód předmětu Název předmětu (* Státnice) Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
A Povinný 1 Zimní KMA/DIM Diskrétní matematika Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní NTI/PAA Programování mobilních aplikací Čeština 5  
A Povinný 1 Zimní NTI/JPD Jazyky pro popis dat Čeština 5  
A Povinný 1 Zimní NTI/KAS Kybernetická bezpečnost a šifrování Čeština 5  
A Povinný 1 Zimní MTI/GRA Gramatiky a automaty Čeština 5  
A Povinný 1 Zimní MTI/ARP Architektura počítačů Čeština 5  
A Povinný 1 Letní MTI/RDB Řízení databází Čeština 5  
A Povinný 1 Letní ITE/PZS Počítačové zpracování signálů Čeština Angličtina 5  
A Povinný 1 Letní MTI/NHK Návrh hardwarových komponent Čeština 5  
B Povinně volitelný 1 Letní MTI/KOT Komunikační technika Čeština 5  
B Povinně volitelný 1 Letní ITE/PRO Semestrální projekt Čeština Angličtina 5  
B Povinně volitelný 1 Letní ITE/PPJ Pokročilé programování na platformě Java Čeština 5  
B Povinně volitelný 1 Letní NTI/ZPO Zpracování obrazu Čeština 5  
B Povinně volitelný 1 Letní ITE/PZR Počítačové zpracování řeči Čeština 5  
B Povinně volitelný 1 Letní NTI/PRO Semestrální projekt Čeština Angličtina 5  
B Povinně volitelný 1 Letní MTI/DM Data mining Čeština 5  
B Povinně volitelný 1 Letní MTI/PRO Semestrální projekt Čeština Angličtina 5  
B Povinně volitelný 1 Letní NTI/AMP Alternativní metody programování Čeština 5  
B Povinně volitelný 1 Letní MTI/PIZ Práce s informačními zdroji Čeština Angličtina 5  
A Povinný 2 Zimní MTI/TAS Teorie algoritmů a složitosti Čeština 5  
A Povinný 2 Zimní KMA/KME Kombinatorické metody Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní MTI/RPS Řídicí počítačové systémy Čeština 5  
B Povinně volitelný 2 Zimní ITE/HSC Hardware software codesign Čeština Angličtina 5  
B Povinně volitelný 2 Zimní NTI/PWA Pokročilé webové aplikace Čeština 5  
B Povinně volitelný 2 Zimní MTI/ELK Elektronika Čeština 5  
B Povinně volitelný 2 Zimní NTI/NMP Numerické modelování a počítače Čeština 5  
B Povinně volitelný 2 Zimní ITE/DP1 Diplomová práce Čeština 5  
B Povinně volitelný 2 Zimní ITE/SIP Digitální signálové procesory Čeština 5  
B Povinně volitelný 2 Zimní ITE/PVI Počítačové vidění Čeština Angličtina 5  
B Povinně volitelný 2 Zimní NTI/DP1 Diplomová práce Čeština 5  
B Povinně volitelný 2 Zimní ITE/PMR Pokročilé metody rozpoznávání řeči Čeština 5  
B Povinně volitelný 2 Zimní MTI/DP1 Diplomová práce Čeština 5  
B Povinně volitelný 2 Zimní ITE/ICP Interakce člověka s počítačem Čeština Angličtina 5  
A Povinný 2 Letní NTI/DSI Diplomový seminář Čeština 3  
B Povinně volitelný 2 Letní NTI/DPG Distribuované programování Čeština 5  
B Povinně volitelný 2 Letní NTI/MIP Minipočítače a jejich praktické aplikace Čeština 5  
B Povinně volitelný 2 Letní ITE/BSI Biologické a akustické signály Čeština 5  
B Povinně volitelný 2 Letní MTI/IRO Inteligentní roboty Čeština Angličtina 5  
B Povinně volitelný 2 Letní ITE/DP2 Diplomová práce Čeština Angličtina 12  
B Povinně volitelný 2 Letní NTI/PRK Překladače Čeština 5  
B Povinně volitelný 2 Letní NTI/DP2 Diplomová práce Čeština Angličtina 12  
B Povinně volitelný 2 Letní MTI/DP2 Diplomová práce Čeština 12  
B Povinně volitelný 2 Letní ITE/PLI Úvod do počítačové lingvistiky Čeština 5  
B Povinně volitelný 2 Letní ITE/DSP Diagnostika a spolehlivost Čeština 5