Předmět: Diplomový seminář

» Seznam fakult » FM » NTI
Název předmětu Diplomový seminář
Kód předmětu NTI/DSI
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Maryška Jiří, prof. Dr. Ing. CSc.
  • Satrapa Pavel, doc. RNDr. Ph.D.
  • Frydrych Dalibor, doc. Ing. Ph.D.
  • Nouza Jan, prof. Ing. CSc.
Obsah předmětu
Náplň cvičení: Každý student musí na začátku semináře vystoupit s tezemi své diplomové práce a obhájit je před svými kolegy ve studijním oboru. V průběhu semináře pak musí znovu vystoupit s výsledky řešení své diplomové práce a ty opět obhájit v diskusi se svými kolegy ve studijním oboru. Studenti, kteří právě neobhajují své teze nebo výsledky diplomové práce, se aktivním způsobem zúčastní diskuse jako oponenti svých kolegů.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
Výstupy z učení
Seminář je zaměřen na diskusi o cílech diplomové práce a způsobu jejich dosažení
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Doporučená literatura
  • Plíva, Z., Drábková, J. Metodika zpracování diplomových, bakalářských a vědeckých prací. TU Liberec, 2007. ISBN 978-80-7372-189-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Informační technologie (2013) Kategorie: Informatické obory 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní