Předmět: Minipočítače a jejich praktické aplikace

» Seznam fakult » FM » NTI
Název předmětu Minipočítače a jejich praktické aplikace
Kód předmětu NTI/MIP
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Kosková Třísková Lenka, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Koncept minipočítače 2. Procesory pro minipočítače 3. Paměť pro minipočítače 4. Grafická rozhraní 5. Síťová a komunikační rozhraní 6. GPIO a další proprietární rozhraní minipočítačů 7. Operační systémy pro minipočítače 8. Real-time a jiné speciální aplikace 9. Základní přehled trhu 10. Operační systémy pro SBC 11. Linux a SBC Cvičení: 1. Seznámení se systémem Raspberry PI 2.-6. týden: Práce na zadaných úlohách - zaměření na běžné aplikace Raspberry PI 7. týden: Prezentace výsledků 8.-12. týden: Práce na zadaných úlohách - zaměření na speciální periferie Raspberry PI 13. a 14. týden: Pokročilá práce s Raspberry PI a výlet do jiných světů

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Domácí příprava na výuku - 50 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 40 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje s aktuální nabídkou minipočítačů neboli single board computers a jejich možnostmi. Nejprve z obecného hlediska představuje součásti minipočítače a poskytuje srovnání s ohledem na aktuální trh, následně jsou podrobněji představeny dva vybrané minipočítače (Raspberry Pi a Arduino). Během cvičení studenti vyzkoušejí několik praktických úkolů s minipočítačem Raspberry Pi.
Studenti získají základní poznatky o hardwaru minipočítačů a řešení praktických úloh.
Předpoklady
Absolvování předmětu OPS nebo jeho varianty (OPS-P).

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Aktivní účast na cvičeních, odevzdání 3 samostatných prací.
Doporučená literatura
  • Noble, Joshua. Programming Interactivity, A Designer's Guide to Processing, Arduino and openFrameworks. O'Reilly Media, 2012.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Informační technologie (2013) Kategorie: Informatické obory 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní