Předmět: Programování mobilních aplikací

» Seznam fakult » FM » NTI
Název předmětu Programování mobilních aplikací
Kód předmětu NTI/PAA
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Kolaja Ehlerová Jana, Ing. Ph.D.
  • Vraný Jiří, Mgr. Ph.D.
  • Kopetschke Igor, Ing.
Obsah předmětu
<u>Témata přednášek:</u> 1. Základy platformy Android, základní prostředky, vývojová prostředí, Java vs. Kotlin 2. Oprávnění aplikace, manifest, Android XML resources Android Activity ? základní stavební prvek aplikace, životní cyklus activity 3. Testování, ladění, logování a bezpečnost aplikace. 4. Uživatelská rozhraní ? basic layout, ListView, Dialog a další Intent ? interakce aktivit a aplikací 5. ContentProvider ? základ zpřístupnění datových zdrojů 6. Perzistentní ukládání dat ? soubory, databáze SQLite, XML parser 7. Asynchronní zpracování dat ze sítě ? Handler, AsyncTask, JSON parser 8. Pokročilá uživatelská rozhranní ? fragmenty, drag and drop, animace, desktop widget 9. Služby na pozadí ? Android Services 10. Pokročilá interakce aplikace se systémem ? BroadcastReceiver, 11. Notifikace 12. Prostředky zařízení ? senzory, kamera, accelerometer, GPS <u>Náplň cvičení:</u> Programování aplikací pro OS Android. Návh aplikací o několika aktivitách, práce s Android SQL databází.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem kurzu je seznámit posluchače s vybranými mobilními platformami a s vývojem aplikací v těchto prostředích. Hlavní náplní kurzu je seznámení s otevřeným prostředím Android a s vývojem cross-platform mobilních WWW aplikací s využitím HTML5.
Absolvováním předmětu získá student kompetence v oblasti programování mobilních aplikací
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Aktivní účast na cvičeních, kombinovaná zkouška.
Doporučená literatura
  • Hogan B. P. HTML5 and CSS3: Develop with Tomorrow?s Standards Today. Pragmatic Bookshelf, 2011. ISBN 978-1934356685.
  • Meier R. Professional Android Application Development. Wiley Publishing, 2009. ISBN 978-0-470-34471-2.
  • Stark J. Building Android Apps with HTML, CSS, and JavaScript. O'Reilly Media, 2010. ISBN 978-1449383268.
  • Steele J. The Android Developer?s Cookbook: Building Applications with the Android SDK. Addison-Wesley Professional, 2010. ISBN 978-0321741233.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Informační technologie (2013) Kategorie: Informatické obory 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní