Předmět: Simulace elektromechanických systémů

» Seznam fakult » FM » NTI
Název předmětu Simulace elektromechanických systémů
Kód předmětu NTI/SES
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Potěšil Antonín, doc. Ing. CSc.
  • Novák Josef, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače s moderními metodami počítačových simulací elektromechanických systémů. Nedílnou součástí seminárních prezentací budou ukázky, předvedení a charakteristika SW produktů, zejména souvisejících s metodou konečných prvků, které jsou užívané ve vývojových útvarech průmyslových subjektů a inženýrských firem.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit posluchače s moderními metodami počítačových simulací elektromechanických systémů. Nedílnou součástí seminárních prezentací budou ukázky, předvedení a charakteristika SW produktů, zejména souvisejících s metodou konečných prvků, které jsou užívané ve vývojových útvarech průmyslových subjektů a inženýrských firem.
Pochopení a schopnost prosazovat a aplikovat numerické metody při řešení komplexních témat vykonávaných v rámci svého dalšího vzdělávání (diplomová práce) a při své profesní práci na různých pozicích (konstruktér, projektový vedoucí, pracovník kvality apod.).
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Doporučená literatura
  • Horáček, P.:. Systémy a modely.. ČVUT Praha, 2000. ISBN 80-01-01923-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Mechatronika (2016) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Aplikované vědy v inženýrství (2016) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní