Předmět: Anglický jazyk 1

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Anglický jazyk 1
Kód předmětu KAJ/AJ1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Grzinčič Dagmar, Mgr.
 • Muffett Christopher, Mgr. M.A.
 • Míča Slavomír, Mgr. Bc. Ph.D.
 • Peldová Petra, Mgr. Ph.D.
 • Šimůnková Renata, Mgr. Ph.D.
 • Čanecký Pavel, Mgr.
Obsah předmětu
The course material is divided into 3 parts: 1) Classroom activities 2) Test writing: Midterm Test 1.1 - 1.5, Credit test 2.1 - 2.5 Week 1-7: Units 1.1 - 1.5 + Review Week 7: Midterm Test Week 8-13: Units 2.1 - 2.5 + Review Week 14: Credit Test During the Covid Crisis, students have to study on-line via Google Meet Sessions.

Studijní aktivity a metody výuky
Cvičení, E-learning, Samostudium studentů
 • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 8 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 4 hodiny za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 24 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je rovnoměrný efektivní progres všech čtyř jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykových kompetencí. Dalším signifikantním cílem je zlepšení a kultivace jazykového systému (gramatika, slovní zásoba, jazykové funkce a výslovnost), kdy zásadní prerekvizitou celkového cizojazyčného vyučovacího procesu je důraz na praktický komunikativní přístup.
Zlepšení ve všech čtyřech jazykových dovednostech a komunikativním přístupu na úrovni B1+.
Předpoklady
Znalost AJ na úrovni B1

Hodnoticí metody a kritéria
Test

Na konci semestru se píše zápočtový test, který svoji úrovní odpovídá stupni B1+ dle společného Evropského rámce pro cizojazyčné vyučování (CEF nebo CEFR). Studenti by tudíž měli dosáhnout schopnosti solidního vyjadřování a komunikace v oblasti každodenních témat. During the Covid crisis, students will be examined/tested/taught via on-line Sessions. Online mode: - Presence in online Google Meet sessions (two absences are allowed- email your teacher in advance if you want to be absent) - Active participation in online Google Meet sessions - Following Moodle session by session
Doporučená literatura
 • Clive Oxenden and Christina Latham-Kownig. New English File Intermediate.
 • Roberts, Buchanan, Pathare. Navigate B1+ Intermediate Coursebook.. Oxford, 2015.
 • Roberts, Buchanan, Pathare. Navigate B1+ Intermediate Workbook. Oxford, 2015.
 • Sparling, D. English or Czenglish? Jak se vyhnout čechismům v angličtině. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991.. Praha: Státní jazykové nakladatelství, 1990.
 • Stuart, Redman. English Vocabulary in Use. Pre-intermediate & Intermediate. New edition (2nd). Cambridge: Cambridge University Press, 2003.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (20) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní