Předmět: Anglický jazyk 1

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Anglický jazyk 1
Kód předmětu KAJ/AJ1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Grzinčič Dagmar, Mgr.
 • Muffett Christopher, Mgr. M.A.
 • Míča Slavomír, Mgr. Bc. Ph.D.
 • Peldová Petra, Mgr. Ph.D.
 • Šimůnková Renata, Mgr. Ph.D.
 • Čanecký Pavel, Mgr.
 • Světlíková Anna, Mgr. Ph.D.
 • Tymbay Alexey, Mgr. CSc.
Obsah předmětu
Učitelé si mohou vybrat jednu ze dvou učebnic. Navigovat nebo Nový anglický soubor středně pokročilý Gramatika pokryta Slovesné časy. Přítomný čas jednoduchý a souvislý Minulost jednoduchá a spojitá Přítomný čas dokonalý a dokonalý spojitý Budoucí čas. Jde a bude. Budoucí průběhový Srovnání a superlativy Modální slovesa povinnosti, dedukce, schopnosti a možnosti Denní studenti Nový anglický soubor meziprodukt Jednotky 1, 2 a 3, 1. týden 1A 2. týden 1B 3. týden 1C 4. týden 1D 5. týden 2A 6. týden 2B 7. týden 2C 8. týden 2D 9. týden 3A 10. týden 3B 11. týden 3C 12. týden 3D 13. týden Zápočtový test Navigujte jednotky 1 a 2 Týdny 1 až 6 Unit 1 Týdny 7 až 12 Jednotka 2 13. týden Zápočtový test Studenti kombinovaného studia 15. října 4 hodiny Jednotka 1 Anglický soubor pro středně pokročilé nebo Navigační jednotka 1 19. listopadu 4 hodiny Jednotka 2 Angličtina pro středně pokročilé nebo Navigační jednotka 2 10. prosince 4 hodiny. První 2. Lekce 3. Druhá 2. Zápočtový test. Navigovat. Zápočtový test.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Individuální konzultace, Samostudium studentů
 • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 8 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 4 hodiny za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 24 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je rovnoměrný efektivní progres všech čtyř jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykových kompetencí. Dalším signifikantním cílem je zlepšení a kultivace jazykového systému (gramatika, slovní zásoba, jazykové funkce a výslovnost), kdy zásadní prerekvizitou celkového cizojazyčného vyučovacího procesu je důraz na praktický komunikativní přístup.
B1/B2 level
Předpoklady
A2/B1 stupeň dovedností v Angličtině

Hodnoticí metody a kritéria
Systematické pozorování studenta, Test

Zásady absence závisí na konkrétním učiteli. Způsob hodnocení závisí na konkrétním učiteli. Muffett. Pro studenty denního a kombinovaného studia povolena jedna absence 2 didaktických hodin. Studenti musí napsat, pokud budou nepřítomni. Studenti se musí zúčastnit a zúčastnit se zapocet. Úspěšnost kurzu je 70%. Pokud studenti neuspějí musí dosáhnout více než 50 %, aby mohl absolvovat opravnou zkoušku.
Doporučená literatura
 • Oxenden and Latham Koenig. New English File Intermediate students book. Oxford, 1996.
 • Oxenden and Latham Koenig. New English File Intermediate workbook. 1996.
 • Roberts, Buchanan, Pathare. Navigate B1+ Intermediate Coursebook.. Oxford, 2015.
 • Roberts, Buchanan, Pathare. Navigate B1+ Intermediate Workbook. Oxford, 2015.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (20) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní