Pracoviště fakulty: FP

» Seznam fakult
Kód pracoviště Název pracoviště
CPP Centrum praktické přípravy
DFP Děkanát fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické
KAJ Katedra anglického jazyka
KBE Katedra biologie a ekologie
KCL Katedra českého jazyka a literatury
KFL Katedra filosofie
KFY Katedra fyziky
KGD Katedra geoinformatiky a didaktiky informatiky
KGE Katedra geografie
KHI Katedra historie
KCH Katedra chemie
KMA Katedra matematiky
KNJ Katedra německého jazyka
KPP Katedra pedagogiky a psychologie
KPV Katedra primárního vzdělávání
KRO Katedra románských jazyků
KSS Katedra sociální práce a speciální pedagogiky
KTV Katedra tělesné výchovy a sportu