Předmět: Anglický jazyk 2

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Anglický jazyk 2
Kód předmětu KAJ/AJ2
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Grzinčič Dagmar, Mgr.
 • Muffett Christopher, Mgr. M.A.
 • Čanecký Pavel, Mgr.
 • Šimůnková Renata, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Units 3.1 - 4.5 Rozsah přímé výuky pro kombinované studium: 8 hodin/semestr

Studijní aktivity a metody výuky
Cvičení, E-learning, Samostudium studentů
 • Domácí příprava na výuku - 34 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 54 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 8 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je rovnoměrný efektivní progres všech čtyř jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykových kompetencí. Dalším signifikantním cílem je zlepšení a kultivace jazykového systému (gramatika, slovní zásoba, jazykové funkce a výslovnost), kdy zásadní prerekvizitou celkového cizojazyčného vyučovacího procesu je důraz na praktický komunikativní přístup.
Zlepšení ve všech čtyřech jazykových dovednostech a komunikativním přístupu na úrovni B2.
Předpoklady
Znalost AJ na úrovni B1

Hodnoticí metody a kritéria
Rozhovor, Test

Požadavky: Na konci semestru se píše zápočtový test, který svoji úrovní odpovídá stupni B2 dle společného Evropského rámce pro cizojazyčné vyučování (CEF nebo CEFR). Studenti by tudíž měli dosáhnout schopnosti solidního vyjadřování a komunikace v oblasti každodenních témat. V době pandemie, studenti mají pravidelnou výuku v G-Meet, jsou zkoušeni písemně a ústně distanční formou.
Doporučená literatura
 • Alden, Sayer. Navigate B1+ Intermediate Workbook. Oxford, 2015.
 • Murphy R. English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
 • Roberts, Buchanan, Pathare. Navigate B1+ Intermediate Coursebook.. Oxford, 2015.
 • Sparling, D. English or Czenglish? Jak se vyhnout čechismům v angličtině. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991.. Praha: Státní jazykové nakladatelství, 1990.
 • Stuart, Redman. English Vocabulary in Use. Pre-intermediate & Intermediate. New edition (2nd). Cambridge: Cambridge University Press, 2003.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (20) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní