Předmět: Cesty ke čtenářství v praxi

» Seznam fakult » FP » KCL
Název předmětu Cesty ke čtenářství v praxi
Kód předmětu KCL/KVK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Váňová Kateřina, PhDr. Ph.D.
  • Kotenová Michaela, Mgr.
Obsah předmětu
LS 2022: Vyučující prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A. (Ústav pro českou literaturu AV ČR). Organizace: Tři workshopy po třech hodinách on-line formou, případně 2x on-line, 1x prezenčně, data budou upřesněna na začátku semestru. Program: 1. Jak se o čtení kdy přemýšlelo - krátké představení některých pojetí od antiky do dneška. 2. Čtenář ve světle statistiky - základní data a jejich interpretace z našich čtyř statistických výzkumů (2007, 2010, 2013 a 2018), jak si stojíme ve srovnání s jinými zeměmi. 3. Čtenářské životopisy - představení kvalitativní linie našich výzkumů: co ukázala, jaké jsou klíčové fenomény českého čtenářství, jak čtou jednotlivé generace.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Kurz bude probíhat mj. formou dílčích workshopů a umožní studentům získat praktický vhled do metod a postupů podporujících rozvoj čtenářských a komunikačních dovedností. Studenti se seznámí s osvědčenými příklady tzv. dobré praxe. Cílem je umožnit jim supervidovanou spolupráci se školami a dalšími vzdělávacími institucemi, zejména Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci. Konkrétní program kurzu se bude měnit s ohledem na aktuálně probíhající akce a oslovené odborníky.
Kurz bude probíhat mj. formou dílčích workshopů a umožní studentům získat praktický vhled do metod a postupů podporujících rozvoj čtenářských a komunikačních dovedností. Studenti se seznámí s osvědčenými příklady tzv. dobré praxe. Cílem je umožnit jim supervidovanou spolupráci se školami a dalšími vzdělávacími institucemi, zejména Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci. Konkrétní program kurzu se bude měnit s ohledem na aktuálně probíhající akce a oslovené odborníky.
Předpoklady
LIP-B

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

LS 2022: Podmínky pro atestaci: vlastní čtenářský životopis (asi 8000 znaků), dále dle pokynů vyučujícího.
Doporučená literatura
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.
  • VIZ PŘEHLED LÁTKY.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr