Předmět: Cesty ke čtenářství v praxi

» Seznam fakult » FP » KCL
Název předmětu Cesty ke čtenářství v praxi
Kód předmětu KCL/KVK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Váňová Kateřina, PhDr. Ph.D.
  • Kotenová Michaela, Mgr.
Obsah předmětu
LS 2024: Vyučující: doc. PhDr. Alice Jedličková, CSc. Program: " Slovo a obraz, čas a prostor, pohyb a trvání. Modelová intermediální analýza Emmy Tornborg. Pojem: modality média. " Literatura ve veřejném prostoru: heslo, verš, citát jako součást materiálního street artu (graffiti, murály, sochy a instalace, dočasné projekty a místa paměti (Brno: Skácelova kašna, Timovy nápisy; Ostrava: Památník válečným veteránům; Praha: Lennonova zeď; regionální tipy vítány). Pojem: mixed media. " Proměny příběhu v mediálních formách a veřejné diskusi: od deníkové prózy Miřenky Čechové Baletky přes videoperformanci Metabaletky k fyzickému divadlu Baletky: umělecké a společenské dopady díla zobrazujícího ponižování ve vzdělávacím procesu. Pojem: transmediace, mediální specifičnost. " Literatura jako součást kulturní tradice a marketizace na domácím příkladu Erbenovy Kytice: kreativní návraty (divadelní dramatizace, loutkové divadlo, amatérský muzikál, komiks) i čistý branding ve filmu, líbivých ilustracích a luxusních vydání knihy. Pojem: transmediace, kombinace médií, marketizace, remediace. " Vysoká a populární kultura a hybridní žánry: mytologické příběhy jako plejáda superhrdinů (komiks, film a young adult fiction). Pojem: kultura konvergence, transmediace, adaptace, publikum. " Literatura a image aneb Mainstreamování Boženy. Mediální prezentace kanonického díla a autora, procesy vytěsňování literárního díla biografickou fascinací, opět marketizace. Pojem: mediální metatexty a mediální diskurz. " Návrat k materialitě, řemeslu a smyslovému zážitku jako protiváha multimediální kultury, ilustrovaná, obrazová a interaktivní kniha pro děti i dospělé a multimodální vyprávění (Stehlíková: Mojenka; Jirků: Mařka; Sís: Nicky a Věra). Pojem: kombinace médií, multimedialita, mediální fúze. " Literatura na internetu a proměny literární komunikace a jejích hodnot v digitálním prostředí; postavení audioknihy a perspektivy čtení. Pojem: modality média, sociální estetika. " Proměny žánrů pod vlivem digitálních médií a společenských okolností (pandemie): dočasné a trvalé proměny, divadelní monology, proč nepíšeme ekfráze a raději inscenujeme malby jako živé obrazy. Pojem: remediace, hypermediace. Studentské podněty k aktualizaci seminárních témat vítány. Vítána je také spolupráce zástupců různých oborů s rozličnými jazykovými a kulturními vědomostmi. Dle možností budou do seminářů zváni odborníci na konkrétní intermediální jevy. Studijní opora: E-learningový kurz LMM (https://elearning.tul.cz/course/view.php?id=15983) Povinná literatura: JEDLIČKOVÁ, Alice. Intermedialita: základní heslář. Aktualizováno 2023. Dostupné online v materiálech kurzu. TORNBORG, Emma. To podstatné je čas. In: JEDLIČKOVÁ, Alice (ed.). O popisu. Praha: Akropolis, 2014, s. 73-93. ISBN: 978-80-7470-057-6. Dostupné také z: https://edicee.ucl.cas.cz/images/data/sborniky/2014/opcz/7.pdf JEDLIČKOVÁ, Alice. Úvodem: Ne, ne, já z hvězd svou moudrost nevyčet? a metodologická poznámka: Fikční světy lyriky a filmové hledisko. In: JEDLIČKOVÁ, Alice, Stanislava FEDROVÁ a kolektiv (eds). Já z hvězd svou moudrost nevyčet? Studentský sborník intermediálních analýz. Brno: Masarykova univerzita, 2021, s. 5-8 a 11-14. ISBN: 978-80-210-8469-8. Dostupné z: https://munispace.muni.cz/library/catalog/book/2112 RAJEWSKÁ, Irina O. Intermedialita. In: JEDLIČKOVÁ, Alice a Vladimír MACURA (eds). Průvodce po světové literární teorii 20. století. Brno: Host - ÚČL AV ČR, 2012, s. 581-589. ISBN: 978-80-7294-848-2. Dostupné také z: https://edicee.ucl.cas.cz/images/data/prirucky/obsah/pruvodce/Intermedialita.pdf JEDLIČKOVÁ, Alice, FEDROVÁ, Stanislava. Teorie intermediality. Zjevnost vztahů, unikavost média. In: Richard Müller, Tomáš Chudý a kolektiv. Za obrysy média. Literatura a medialita. Praha, Karolinum - ÚČL AV ČR, 2020, 501-502, 559-561. ISBN: 978-80-246-4689-3. (interpretace Sonetu 93, dostupné v online materiálech kurzu). Doporučená literatura: viz e-learningový kurz LMM

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Jak se změnilo postavení a vnímání literatury v digitální/multimediální kultuře? V čem spočívají šance literatury na prosazení v této konkurenci? Proč je i literatura médium? Proč by toto téma mělo zajímat bohemisty i zástupce jiných filologií? Jak literární text komunikuje s jinými formami umění? Jak se literární dílo transformuje ve videoperformanci a ta v divadelní představení? Na příkladech mediálních produktů z české i zahraniční kultury se pokusíme zodpovědět tyto otázky a osvojit si základní kategorie intermediálního myšlení. Zvážíme využití těchto poznatků v další vzdělávací a kulturní praxi.
Jak se změnilo postavení a vnímání literatury v digitální/multimediální kultuře? V čem spočívají šance literatury na prosazení v této konkurenci? Proč je i literatura médium? Proč by toto téma mělo zajímat bohemisty i zástupce jiných filologií? Jak literární text komunikuje s jinými formami umění? Jak se literární dílo transformuje ve videoperformanci a ta v divadelní představení? Na příkladech mediálních produktů z české i zahraniční kultury se pokusíme zodpovědět tyto otázky a osvojit si základní kategorie intermediálního myšlení. Zvážíme využití těchto poznatků v další vzdělávací a kulturní praxi.
Předpoklady
LIP-B

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

LS 2024: Průběžná příprava a mezioborová kooperace v seminářích; jedna individuální nebo týmová (2-3 osoby) prezentace.
Doporučená literatura
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr