Předmět: Literární exkurze 2

» Seznam fakult » FP » KCL
Název předmětu Literární exkurze 2
Kód předmětu KCL/LE2-B
Organizační forma výuky Exkurze
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Röhrich Alex, PhDr. Ph.D.
  • Váňová Kateřina, PhDr. Ph.D.
  • Koudelková Eva, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Literární exkurze do středních Čech Smyslem literární exkurze je vést studenty k vědomí, že každé literární dílo, stejně jako každý jiný historický jev, je determinováno několika faktory, mezi něž patří čas, lidský činitel, ale také místo, topografická příslušnost, případně vztah, třeba jen nahodilý, k určité geografické lokalitě. Vnímání této konkretizace se pobytem studentů v dané oblasti, tedy v místech výjimečného "shluku" autorských děl a osobností může zintenzivnit a projevit naléhavěji než při pouhém výkladu ve škole. Součástí exkurze jsou tradiční aktivity jako večerní divadelní představení nebo různé soutěže, případně další akce, podle možností fakultativní. S ohledem na počet zapsaných a aktuální počasí může dojít ke změně programu. Jako vždy na exkurzích podnikneme i zde pěší vycházku, tentokrát bez výrazného převýšení, na něž jsme si zvykli při exkurzích do dosavadních destinací. Vycházka však bude neméně zajímavá, povede krásnou krajinou potoků a rybníků jižně od Kutné Hory a bude tematicky zaměřená na historii zdejší těžby stříbra. Naším cílem jsou čtyři někdejší královská měst a ležící na Labi nebo na jeho přítocích, a také jejich okolí. Jsou to města s dlouhou historií, která mají co nabídnout milovníkům kultury, samozřejmě včetně literatury. U většiny literátů, které uvádím níže, se jejich rodiště či bydliště odrazilo v jejich tvorbě. Bydlet budeme v Kolíně, odkud mj. pocházel mim J. G. Debureau, o němž psal už J. K. Tyl, ale hlavně F. Kožík v románu Největší z pierotů. Z významných literátů se tady narodili J. S. Machar a Otokar Fischer, působili tady např. Bohumil Říha, Franta Župan, ale hlavně J. K. Šlejhar a Jaromír John. Mezi nejvýznamnější zdejší památky patří dominanta města, chrám sv. Bartoloměje, národní kulturní památka, na jejíž přestavbě v gotickou katedrálu se podílel Petr Parléř. Za uvedení také patří starý židovský hřbitov, založený roku 1418, dnes druhý nejvýznamnější v Čechách. Nelze pominout Kutnou Horu, spjatou s obrovským množstvím významných osobností. Z literátů připomínám rodáky Mikuláše Dačického z Heslova, J. K. Tyla, G. Preissovou, Jiřího Ortena a Miroslava Floriana či s literaturou těsně spjatého Jana Hostivíta Pospíšila, prvního čistě českého knihtiskaře a nakladatele. Pobývaly zde osobnosti jako K. Havlíček, Svatopluk Čech či J. Vrchlický. Ze zdejších památek připomínám např. santiniovský kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele, chrám sv. Barbory architektů P. Parléře, Matěje Rejska a Benedikt Rejta, zdejší Hrádek, dnes České muzeum stříbra s historickým stříbrným dolem nebo Dačického dům s interaktivní expozicí o památkách a historii Kutné Hory. Dalším městem je Nymburk, který by měli poznat všichni milovníci tvorby B. Hrabala. Ten vyrůstal v místním pivovaru a do Nymburku situoval prózy Postřižiny, Krasosmutnění a Harlekýnovy milióny, spojované pod společným označením Nymburská trilogie, dále sem patří jeho Taneční hodiny pro starší a pokročilé nebo Městečko, kde se zastavil čas. Do blízkých Kostomlat umístil děj Ostře sledovaných vlaků nebo do nedalekého Kerska, kde měl chalupu, děj Slavností sněženek. V souvislosti s Nymburkem je však třeba zmínit i B. Němcovou, která přiblížila zdejší společenskou smetánku v povídce Kávová společnost a našla zde inspiraci pro další dvě svoje povídky. Symbolem města jsou cihlové hradby s hranolovými baštami nedaleko Labe, podél nichž vede krásná vycházková trasa. Poslední ze zdejších měst je Čáslav, kde se narodili Jiří Mahen a Rudolf Těsnohlídek a pobývali F. X. Šalda nebo Jan Karafiát. Čáslav je známá z historie v souvislosti s husitským hnutím, zvláště díky tzv. Čáslavskému sněmu z r. 1421, jehož se poprvé zúčastnil městský stav. Zdejší dominantou je kostel sv. Petra a Pavla, jehož součástí je románský kostel sv. Michala z roku 1130, tvořící dnešní presbytář. Ve výklenku pod věží mariánské kaple kostela byly v roce 1910 nalezeny ostatky Jana Žižky, jehož pomník na náměstí vytvořil J. V. Myslbek.

Studijní aktivity a metody výuky
Projektová výuka
  • Exkurze - 10 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 8 hodin za semestr
Výstupy z učení
Literární exkurze do středních Čech Smyslem literární exkurze je vést studenty k vědomí, že každé literární dílo, stejně jako každý jiný historický jev, je determinováno několika faktory, mezi něž patří čas, lidský činitel, ale také místo, topografická příslušnost, případně vztah, třeba jen nahodilý, k určité geografické lokalitě. Vnímání této konkretizace se pobytem studentů v dané oblasti, tedy v místech výjimečného "shluku" autorských děl a osobností může zintenzivnit a projevit naléhavěji než při pouhém výkladu ve škole. Součástí exkurze jsou tradiční aktivity jako večerní divadelní představení nebo různé soutěže, případně další akce, podle možností fakultativní. S ohledem na počet zapsaných a aktuální počasí může dojít ke změně programu. Jako vždy na exkurzích podnikneme i zde pěší vycházku, tentokrát bez výrazného převýšení, na něž jsme si zvykli při exkurzích do dosavadních destinací. Vycházka však bude neméně zajímavá, povede krásnou krajinou potoků a rybníků jižně od Kutné Hory a bude tematicky zaměřená na historii zdejší těžby stříbra. Naším cílem jsou čtyři někdejší královská měst a ležící na Labi nebo na jeho přítocích, a také jejich okolí. Jsou to města s dlouhou historií, která mají co nabídnout milovníkům kultury, samozřejmě včetně literatury. U většiny literátů, které uvádím níže, se jejich rodiště či bydliště odrazilo v jejich tvorbě.
Literární exkurze do středních a částečně jižních Čech Smyslem literární exkurze je vést studenty k vědomí, že každé literární dílo, stejně jako každý jiný historický jev, je determinováno několika faktory, mezi něž patří čas, lidský činitel, ale také místo, topografická příslušnost, případně vztah, třeba jen nahodilý, k určité geografické lokalitě. Vnímání této konkretizace se pobytem studentů v dané oblasti, tedy v místech výjimečného "shluku" autorských děl a osobností může zintenzivnit a projevit naléhavěji než při pouhém výkladu ve škole.
Předpoklady
LIP-B

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Podmínky udělení zápočtu - účast v celé délce trvání exkurze 9.-12. května 20 24(aby sis zas někdo neřekl, že odjede v pátek odpoledne) a všech povinných částí - prostudování určených literárních děl předem - skupinové ztvárnění vybraného literárního díla a jeho předvedení (skupiny si studující tvoří předem a nesmějí mít míň než 3 členy, není podmínkou, aby je tvořili studující stejných ročníků nebo oborů) - stručný a krátký referát (max. 5 minut) na zadané téma - absolvování závěrečného kvízu skupinově
Doporučená literatura
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr