Předmět: Marketing a nová média

» Seznam fakult » FP » KCL
Název předmětu Marketing a nová média
Kód předmětu KCL/MNM
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Röhrich Alex, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah předmětu: - úvod - teorie (uživatelé sociálních sítí, cílové skupiny) - specifika, publikum a typy obsahu na Facebooku a Instagramu - algoritmy a statistika - osobní PR na sociálních sítích a influenceři - firemní PR na sociálních sítích a jejich využití pro prodej - copywriting a základní pojmy v online marketingu 2 až 3 workshopy s odborníky z praxe (osobní PR na Instagramu a TikToku, využití sociálních sítí ve firmách, správa sociálních sítí pro klienty) Výstupy z učení: Zapojení sociálních sítí do celkové komunikační strategie komerčních i veřejných subjektů je poměrně nové, ale tento obor marketingové komunikace se rychle rozvíjí a u uchazečů o práci v komunikaci se oceňuje znalost této problematiky. Využít poznatky z výuky je ale možné i mimo zaměstnání v komunikaci. Cílem je poskytnout studentům základní vhled do této problematiky z profesionálního hlediska. Studenti mají možnost setkat se v rámci workshopů se specialisty v oboru a také ihned uplatnit načerpané poznatky v praxi při vlastní celosemestrální tvorbě obsahu, který společně na závěr semináře vyhodnotíme. HEJLOVÁ, Denisa. Public relations, Praha: Grada Publishing, 2015, ISBN 978-80-247-5022-4. KAPOUN, Pavel. Marketing ve vzdělávání. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. ISBN 978-80-7464-670-6. KOTLER, Philip. Hermawan KARTAJAYA. Iwan SETIAWAN. Marketing 4.0 : moving from traditional to digital. Hoboken: New Jersey, Wiley, 2017. ISBN 978-1-119-34120-8. LOSEKOOT, Michele, Eliška VYHNÁNKOVÁ. Jak na sítě. Brno: Jan Melvil Publishing, 2019. ISBN 978-80-7555-084-2 MORAVCOVÁ, Lenka. Základy digitálního marketingu. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2017. ISBN 978-80-87839-86-7. SCOTT, David Meerman. The new rules of marketing & PR : how to use social media, online video, mobile applications, blogs, news releases, and viral marketing to reach buyers directly. Hoboken: New Jersey, Wiley, 2015. ISBN 978-1-119-07066-5 (e-book).

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Projektová výuka
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Zapojení sociálních sítí do celkové komunikační strategie komerčních i veřejných subjektů je poměrně nové, ale tento obor marketingové komunikace se rychle rozvíjí a u uchazečů o práci v komunikaci se oceňuje znalost této problematiky. Cílem je poskytnout studentům vhled do této problematiky pomocí tři workshopů se specialisty v oboru a zároveň možnost uplatnit načerpané poznatky ihned v praxi při návrhu a tvorbě obsahů sociálních sítí, jejich prostřednictvím komunikuje TUL.
Zapojení sociálních sítí do celkové komunikační strategie komerčních i veřejných subjektů je poměrně nové, ale tento obor marketingové komunikace se rychle rozvíjí a u uchazečů o práci v komunikaci se oceňuje znalost této problematiky. Cílem je poskytnout studentům vhled do této problematiky pomocí tři workshopů se specialisty v oboru a zároveň možnost uplatnit načerpané poznatky ihned v praxi při návrhu a tvorbě obsahů sociálních sítí, jejich prostřednictvím komunikuje TUL.
Předpoklady
ZMA

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Hodnoticí metody a kritéria: Průběžná tvorba obsahu na sociální sítě (primárně Instagram a Facebook) a jeho závěrečné vyhodnocení.
Doporučená literatura
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr