Předmět: Odborná rozprava z českého jazyka

» Seznam fakult » FP » KCL
Název předmětu Odborná rozprava z českého jazyka
Kód předmětu KCL/ORC
Organizační forma výuky bez kontaktní výuky
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Uličný Oldřich, prof. PhDr. DrSc.
Obsah předmětu
Předmět státní zkoušky

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Příprava na zkoušku - 160 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět státní zkoušky
Viz "Cíle"
Předpoklady
Viz "podmiňující předmět"

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Požadavky budou k dispozici na webu KCL
Doporučená literatura
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz web KCL.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr