Předmět: Praxe 2

» Seznam fakult » FP » KCL
Název předmětu Praxe 2
Kód předmětu KCL/PX2-B
Organizační forma výuky Praxe
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 9
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Jedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Lábus Václav, Mgr. Ph.D.
  • Váňová Kateřina, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Odbornou praxi 2 vykonává student zpravidla mezi 2. a 3. ročníkem v rozsahu tří týdnů. Praxi si studenti sjednávají sami, a to v organizacích, jejichž činnost odpovídá profilu absolventa (viz příloha B-I), tj. zejména v redakcích nejrůznějších typů tištěných, audiovizuálních i elektronických periodik, v reklamních agenturách, PR agenturách, nakladatelstvích, v tiskových odborech a informačních kancelářích státních a soukromých organizací apod.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 160 hodin za semestr
Výstupy z učení
Odbornou praxi 2 vykonává student zpravidla mezi 2. a 3. ročníkem v rozsahu tří týdnů. Praxi si studenti sjednávají sami, a to v organizacích, jejichž činnost odpovídá profilu absolventa (viz příloha B-I), tj. zejména v redakcích nejrůznějších typů tištěných, audiovizuálních i elektronických periodik, v reklamních agenturách, PR agenturách, nakladatelstvích, v tiskových odborech a informačních kancelářích státních a soukromých organizací apod.
Odbornou praxi 2 vykonává student zpravidla mezi 2. a 3. ročníkem v rozsahu tří týdnů. Praxi si studenti sjednávají sami, a to v organizacích, jejichž činnost odpovídá profilu absolventa (viz příloha B-I), tj. zejména v redakcích nejrůznějších typů tištěných, audiovizuálních i elektronických periodik, v reklamních agenturách, PR agenturách, nakladatelstvích, v tiskových odborech a informačních kancelářích státních a soukromých organizací apod.
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Zápočet bude udělen na základě předloženého protokolu o průběhu praxe (ke stažení na webu katedry), který obsahuje potvrzení o vykonané praxi a vyjádření pověřených zaměstnanců organizace, v níž student praxi vykonával. Součástí protokolu je písemná reflexe praxe.
Doporučená literatura
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.
  • VIZ PŘEHLED LÁTKY.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr