Předmět: Četba a analýza staroslověnských textů

» Seznam fakult » FP » KCL
Název předmětu Četba a analýza staroslověnských textů
Kód předmětu KCL/SSL
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Janovec Ladislav, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Předmět je zaměřen na schopnost čtení staroslověnských text a jejich jazykové analýzy (fonetická, morfologická, lexikální, syntaktická) a kulturní i historické souvislosti staroslověnštiny na našem území. Literatura: Čajka, F. - černý, M. (eds.): Slovník jazyka staroslověnského - historie, osobnosti, perspektivy. Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2016. Ireina, M. - Přadková, P.: Slovanský jazykový atlaas. Academia: Praha, 2020. Dostálová, R.: Byzantská vzdělanost. Praha 1990. Dvorník, F.: Byzantská misie u Slovanů. Praha 1970. Kurz, J.: Učebnice jazyka staroslověnského. Praha 1969. Večerka, R.: Základy slovanské filologie a staroslověnštiny. Brno 1991.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je zaměřen na schopnost čtení staroslověnských text a jejich jazykové analýzy (fonetická, morfologická, lexikální, syntaktická) a kulturní i historické souvislosti staroslověnštiny na našem území.
Předmět je zaměřen na schopnost čtení staroslověnských text a jejich jazykové analýzy (fonetická, morfologická, lexikální, syntaktická) a kulturní i historické souvislosti staroslověnštiny na našem území.
Předpoklady
JP1-B

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Analýza zadaného textu - ústní podoba.
Doporučená literatura
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.
  • Viz obsah předmětu.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr