Předmět: Filozofické aspekty ve speciální pedagog

» Seznam fakult » FP » KFL
Název předmětu Filozofické aspekty ve speciální pedagog
Kód předmětu KFL/AFI
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Bartoš Vít, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Problémy filosofie; vymezení velkých otázek 2. Civilizace a jejich hodnotové rámce; antika 3. Civilizace a jejich hodnotové rámce; křesťanství 4. Humanistická tradice v evropské kultuře 5. Antropologická konstanta - problém lidské podstaty 6. Lidská společenství a možnosti lidského rozvoje 7. Transhumanismus, posthumanismus - problém moderních technologií

Studijní aktivity a metody výuky
nespecifikováno
Výstupy z učení
Studenti předmětu Filosofické aspekty ve speciální pedagogice budou seznámeni se základními problémy filosofie s ohledem na jejich zaměření. Zejména se zacílíme na otázky definující filosofickou antropologii a budeme je konfrontovat s poznatky moderních věd o člověku.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Konspekt v rozsahu 3 normostran na 1 z nabízených textů
Doporučená literatura
  • Gehlen, A. Duch ve světě techniky. Praha: Svoboda, 1972..
  • Haidt, J. Morálka lidské mysli. Proč lidstvo rozděluje politika a náboženství. 1. vyd. Praha: Dybbuk, 2013. ISBN 978-80-7438-090-7.
  • Sapolsky R. Chování - Biologie člověka v dobrém i zlém.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr