Předměty pracoviště: KFL

» Seznam fakult » FP
Kód předmětu Název předmětu
Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KFL/AEI Speciální pedagogika v aspektech etiky
KFL/AEI Speciální pedagogika v aspektech etiky Letní Čeština 2  
KFL/AFI Filozofické aspekty ve speciální pedagog
KFL/AFI Filozofické aspekty ve speciální pedagog Zimní Čeština 2  
KFL/ASC Sociologie pro speciální pedagogy
KFL/ASC Sociologie pro speciální pedagogy Zimní a letní Čeština 2  
KFL/ASV Metody sociálně-vědního výzkumu
KFL/ASV Metody sociálně-vědního výzkumu Zimní a letní Čeština 4  
KFL/CAR Česká architektura včera a dnes
KFL/CAR Česká architektura včera a dnes Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/CLSF Civilizační limity z hlediska současné filosofie
KFL/CLSF Civilizační limity z hlediska současné filosofie Zimní Čeština 3  
KFL/CMS Metody sociálněvědního výzkumu
KFL/CMS Metody sociálněvědního výzkumu Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/CR89F Česká republika (Československo) v letech 1989-2013
KFL/CR89F Česká republika (Československo) v letech 1989-2013 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/CSR České a československé dějiny po roce 89
KFL/CSR České a československé dějiny po roce 89 Letní Čeština 2  
KFL/CVS Civilizační výzvy 21. století
KFL/CVS Civilizační výzvy 21. století Zimní Čeština 3  
KFL/CZEU Česká republika a EU
KFL/CZEU Česká republika a EU Zimní Čeština 3  
KFL/DDO1 Didaktické dovednosti pro OV 1
KFL/DDO1 Didaktické dovednosti pro OV 1 Letní Čeština 3  
KFL/DDO2 Didaktické dovednosti pro OV 2
KFL/DDO2 Didaktické dovednosti pro OV 2 Zimní Čeština 3  
KFL/DKL Dějiny kultury
KFL/DKL Dějiny kultury Letní Čeština 3  
KFL/DKR Dějiny křesťanství
KFL/DKR Dějiny křesťanství Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/DMM1D Dějiny moderního myšlení I
KFL/DMM1D Dějiny moderního myšlení I Zimní Čeština 15  
KFL/DMM2D Dějiny moderního myšlení I
KFL/DMM2D Dějiny moderního myšlení I Letní Čeština 15  
KFL/DNT1 Dějiny náboženských tradic světa 1
KFL/DNT1 Dějiny náboženských tradic světa 1 Zimní a letní Čeština 3  
KFL/DO2-Z Didaktika pro OV 2
KFL/DO2-Z Didaktika pro OV 2 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/DOKF Dokumentární film ve výuce
KFL/DOKF Dokumentární film ve výuce Letní Čeština 2  
KFL/DPV Didaktika pro vzdělávání
KFL/DPV Didaktika pro vzdělávání Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/DUM Dějiny umění
KFL/DUM Dějiny umění Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/DZM19 Dějiny západního myšlení
KFL/DZM19 Dějiny západního myšlení Zimní Čeština 5  
KFL/DZM29 Dějiny západního myšlení 2
KFL/DZM29 Dějiny západního myšlení 2 Zimní Čeština 5  
KFL/DZS1 Didaktické dovednosti pro ZSV 1
KFL/DZS1 Didaktické dovednosti pro ZSV 1 Letní Čeština 3  
KFL/DZS2 Didaktické dovednosti pro ZSV 2
KFL/DZS2 Didaktické dovednosti pro ZSV 2 Zimní Čeština 3  
KFL/EBI Etika
KFL/EBI Etika Zimní Čeština 2  
KFL/EBIO Etika pro bioinženýrství
KFL/EBIO Etika pro bioinženýrství Zimní a letní Čeština 3  
KFL/EBO*Z Etika v biomedicínských oborech
KFL/EBO*Z Etika v biomedicínských oborech Zimní a letní Čeština 1  
KFL/EBOB Etika v biomedicínských oborech
KFL/EBOB Etika v biomedicínských oborech Zimní a letní Čeština, Angličtina 2  
KFL/EIAE Etika
KFL/EIAE Etika Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/EMS Metody sociálněvědního výzkumu
KFL/EMS Metody sociálněvědního výzkumu Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/EPC Etika pro učitele
KFL/EPC Etika pro učitele Zimní Čeština 1  
KFL/ESA19 Estetika
KFL/ESA19 Estetika Zimní a letní Čeština 3  
KFL/ESAE Estetika
KFL/ESAE Estetika Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/ETI19 Etika
KFL/ETI19 Etika Letní Čeština 5  
KFL/ETUP Etika pro učitele
KFL/ETUP Etika pro učitele Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/ETZ Etika pro ZSV
KFL/ETZ Etika pro ZSV Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/FAE Filosofie a etika
KFL/FAE Filosofie a etika Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/FAE-B Filosofie a etika
KFL/FAE-B Filosofie a etika Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/FAEK Filosofie a etika - Pedagogika volného času
KFL/FAEK Filosofie a etika - Pedagogika volného času Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/FAGP Filosofické aspekty globálních problémů
KFL/FAGP Filosofické aspekty globálních problémů Zimní a letní Čeština 2  
KFL/FCP Filosofická východiska problému člověk a příroda
KFL/FCP Filosofická východiska problému člověk a příroda Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/FIL*S Filosofie - prezenční
KFL/FIL*S Filosofie - prezenční Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/FIS Filosofie pro současnost
KFL/FIS Filosofie pro současnost Zimní Čeština 3  
KFL/FNA Filosofie náboženství
KFL/FNA Filosofie náboženství Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/FNA19 Filosofie náboženství
KFL/FNA19 Filosofie náboženství Letní Čeština 3  
KFL/FNAB Filosofie náboženství
KFL/FNAB Filosofie náboženství Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/FV Filosofie vědy
KFL/FV Filosofie vědy Zimní a letní Čeština, Angličtina 6  
KFL/FVBS Filosofie vědy pro bioinženýrská studia
KFL/FVBS Filosofie vědy pro bioinženýrská studia Zimní a letní Čeština 3  
KFL/FVN Filosofie výchovy pro 1. stupeň
KFL/FVN Filosofie výchovy pro 1. stupeň Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/FVNK Filosofie výchovy pro 1. stupeň
KFL/FVNK Filosofie výchovy pro 1. stupeň Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/FVNP Filosofie výchovy pro 1. stupeň
KFL/FVNP Filosofie výchovy pro 1. stupeň Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/FVV Metody sociálně vědního výzkumu
KFL/FVV Metody sociálně vědního výzkumu Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/FVY Filosofie výchovy pro 1. stupeň ZŠ
KFL/FVY Filosofie výchovy pro 1. stupeň ZŠ Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/FVY-B Filosofie výchovy
KFL/FVY-B Filosofie výchovy Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/FVYK Filosofie výchovy
KFL/FVYK Filosofie výchovy Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/FVZ Filosofie výchovy pro ZSV
KFL/FVZ Filosofie výchovy pro ZSV Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/GLPS Globální problémy společnosti
KFL/GLPS Globální problémy společnosti Letní Čeština 4  
KFL/GSVV Genderová specifika ve výchově a vzdělávání
KFL/GSVV Genderová specifika ve výchově a vzdělávání Zimní a letní Čeština 3  
KFL/HBC Světová náboženství II.
KFL/HBC Světová náboženství II. Zimní Čeština 3  
KFL/HES Úvod do současné hermeneutiky
KFL/HES Úvod do současné hermeneutiky Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/JKI Světová náboženství I.
KFL/JKI Světová náboženství I. Letní Čeština 3  
KFL/KKZ Kapitoly z kulturní antropologie
KFL/KKZ Kapitoly z kulturní antropologie Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/KSPM Kapitoly ze soc. a polit. myšlení
KFL/KSPM Kapitoly ze soc. a polit. myšlení Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/KTE Kontroverzní témata
KFL/KTE Kontroverzní témata Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/MFV Mytologie, filosofie, věda
KFL/MFV Mytologie, filosofie, věda Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/MIG Migrace
KFL/MIG Migrace Zimní a letní Čeština 2  
KFL/MTS Metodologický seminář
KFL/MTS Metodologický seminář Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/MTS19 Metodologický seminář
KFL/MTS19 Metodologický seminář Zimní Čeština 3  
KFL/NMPN Národnostní menšiny Polska a Německa
KFL/NMPN Národnostní menšiny Polska a Německa Zimní Čeština 4  
KFL/NOE Noetika
KFL/NOE Noetika Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/OC20F Obecné a české/ československé dějiny 20. stol. (1918-1991/1992)
KFL/OC20F Obecné a české/ československé dějiny 20. stol. (1918-1991/1992) Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/OCD20 Obecné a české dějiny 20. století
KFL/OCD20 Obecné a české dějiny 20. století Letní Čeština 5  
KFL/OCDMF Obecné a české dějiny moderní (1780/89-1918)
KFL/OCDMF Obecné a české dějiny moderní (1780/89-1918) Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/OD1 Oborová didaktika 1
KFL/OD1 Oborová didaktika 1 Zimní Čeština 4  
KFL/OD2 Oborová didaktika 2
KFL/OD2 Oborová didaktika 2 Letní Čeština 4  
KFL/ORH Odborná rozprava z humanitních věd
KFL/ORH Odborná rozprava z humanitních věd Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/ORZSV Odborná rozprava ze základů společenských věd
KFL/ORZSV Odborná rozprava ze základů společenských věd Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/PKM*M Principy kritického myšlení
KFL/PKM*M Principy kritického myšlení Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/PNO Poetiky novověku
KFL/PNO Poetiky novověku Letní Čeština 2  
KFL/PNSG Politika, náboženství a společnost v glo
KFL/PNSG Politika, náboženství a společnost v glo Zimní Čeština 3  
KFL/PNSGO Politika, náboženství a společnost v globalizovaném světě
KFL/PNSGO Politika, náboženství a společnost v globalizovaném světě Zimní Čeština 4  
KFL/POD Péče o duši jako úkol filosofie
KFL/POD Péče o duši jako úkol filosofie Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/POH-E Philosophy of Humanities
KFL/POH-E Philosophy of Humanities Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/PRM19 Problematika menšin
KFL/PRM19 Problematika menšin Zimní Čeština 3  
KFL/PRMEM Problematika menšin
KFL/PRMEM Problematika menšin Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/SCG Sociologie globalizace
KFL/SCG Sociologie globalizace Zimní a letní Čeština 3  
KFL/SDMT Sociální dopady moderních technologií
KFL/SDMT Sociální dopady moderních technologií Zimní a letní Čeština, Angličtina 6  
KFL/SKK Sociální komunikace a řešení konfliktu
KFL/SKK Sociální komunikace a řešení konfliktu Letní Čeština 3  
KFL/SLS-E Selected Issues of Sociology and Cultural Anthropology
KFL/SLS-E Selected Issues of Sociology and Cultural Anthropology Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/SNA Sociologie náboženství
KFL/SNA Sociologie náboženství Letní Čeština 3  
KFL/SNA1O Světová náboženství I. Judaismus, křesťanství, islám
KFL/SNA1O Světová náboženství I. Judaismus, křesťanství, islám Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/SNA2O Světová náboženství II. Hinduismus, buddhismus, čínská náboženství
KFL/SNA2O Světová náboženství II. Hinduismus, buddhismus, čínská náboženství Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/SOC*R Úvod do sociologie
KFL/SOC*R Úvod do sociologie Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/SOC*T Sociologie
KFL/SOC*T Sociologie Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/SOCL Sociologie pro UZS
KFL/SOCL Sociologie pro UZS Zimní a letní Čeština 1  
KFL/SOK Sociální komunikace
KFL/SOK Sociální komunikace Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/SOUM Soudobé myšlení
KFL/SOUM Soudobé myšlení Letní Čeština 3  
KFL/SOV Sociologie vzdělanosti
KFL/SOV Sociologie vzdělanosti Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/SPDE Současné problémy demokracie
KFL/SPDE Současné problémy demokracie Zimní Čeština 3  
KFL/SPF Sociální a politická filosofie
KFL/SPF Sociální a politická filosofie Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/SSC Sociologie
KFL/SSC Sociologie Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/SSP19 Soudobé sociální a politické myšlení
KFL/SSP19 Soudobé sociální a politické myšlení Zimní Čeština 3  
KFL/SVZ Sociologie vzdělávání
KFL/SVZ Sociologie vzdělávání Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/TES Teorie subjektivity
KFL/TES Teorie subjektivity Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/TFI Základy filosofie pro sociální pracovník
KFL/TFI Základy filosofie pro sociální pracovník Zimní Čeština 3  
KFL/TIN Teorie interpretace
KFL/TIN Teorie interpretace Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/TMS2D Teoreticko-metodologický seminář II - sociální vědy
KFL/TMS2D Teoreticko-metodologický seminář II - sociální vědy Letní Čeština 15  
KFL/TMV Metody a techniky sociálně vědního výzku
KFL/TMV Metody a techniky sociálně vědního výzku Zimní Čeština 4  
KFL/TSC Úvod do sociologické teorie
KFL/TSC Úvod do sociologické teorie Zimní Čeština 3  
KFL/UDI19 Úvod do didaktiky společenských věd
KFL/UDI19 Úvod do didaktiky společenských věd Zimní Čeština 3  
KFL/UFEK Úvod do filosofie
KFL/UFEK Úvod do filosofie Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/UFEP Úvod do filosofie
KFL/UFEP Úvod do filosofie Zimní Čeština, Angličtina 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/UFI Úvod do filosofie
KFL/UFI Úvod do filosofie Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/UHP Úvod do historické poetiky
KFL/UHP Úvod do historické poetiky Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/UKA Úvod do kulturní antropologie
KFL/UKA Úvod do kulturní antropologie Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/UPEA Úvod do politické a ekonomické antropologie
KFL/UPEA Úvod do politické a ekonomické antropologie Zimní a letní Čeština 3  
KFL/UR19 Úvod do religionistiky
KFL/UR19 Úvod do religionistiky Zimní Čeština 3  
KFL/USA19 Úvod do sociální a kulturní antropologie
KFL/USA19 Úvod do sociální a kulturní antropologie Zimní Čeština 3  
KFL/USPMK Úvod do sociálního a politického myšlení
KFL/USPMK Úvod do sociálního a politického myšlení Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/USV19 Úvod do studia společenských věd
KFL/USV19 Úvod do studia společenských věd Zimní Čeština 5  
KFL/UVFK Úvod do filozofie
KFL/UVFK Úvod do filozofie Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/VGSV Genderová specifika ve výchově a vzděláv
KFL/VGSV Genderová specifika ve výchově a vzděláv Zimní a letní Čeština 3  
KFL/VKD Vybrané kapitoly z dějin kultury
KFL/VKD Vybrané kapitoly z dějin kultury Zimní Čeština 3  
KFL/VKFV Vybrané kapitoly z filosofie výchovy
KFL/VKFV Vybrané kapitoly z filosofie výchovy Zimní Čeština 3  
KFL/VKO19 Výchova k občanství
KFL/VKO19 Výchova k občanství Zimní Čeština 3  
KFL/VKSVV Vybrané kapitoly ze sociologie výchovy a vzdělávání
KFL/VKSVV Vybrané kapitoly ze sociologie výchovy a vzdělávání Zimní Čeština 4  
KFL/VO1 Výzkum v ošetřovatelství 1
KFL/VO1 Výzkum v ošetřovatelství 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/VOSV1 Vybrané otázky společenských věd 1
KFL/VOSV1 Vybrané otázky společenských věd 1 Zimní Čeština 3  
KFL/VOSV2 Vybrané otázky společenských věd 2
KFL/VOSV2 Vybrané otázky společenských věd 2 Letní Čeština 3  
KFL/VPI Vybrané problémy soudobé společnosti 1
KFL/VPI Vybrané problémy soudobé společnosti 1 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/VPK Vedení pracovních kolektivů
KFL/VPK Vedení pracovních kolektivů Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/VVKF Vybrané kapitoly z filosofie výchovy
KFL/VVKF Vybrané kapitoly z filosofie výchovy Zimní Čeština 3  
KFL/VVKS Vyb. kap. ze sociologie výchovy a vzděl.
KFL/VVKS Vyb. kap. ze sociologie výchovy a vzděl. Zimní Čeština 4  
KFL/WRK2D Workshop II
KFL/WRK2D Workshop II Zimní a letní Čeština 15  
KFL/ZFI Kapitoly z filosofie
KFL/ZFI Kapitoly z filosofie Zimní Čeština 3  
KFL/ZMS Ženy a muži ve společnosti
KFL/ZMS Ženy a muži ve společnosti Zimní a letní Čeština 3  
KFL/ZP19 Základy politologie
KFL/ZP19 Základy politologie Letní Čeština 5  
KFL/ZS-E Základy sociologie
KFL/ZS-E Základy sociologie Zimní a letní Čeština 3  
KFL/ZS19 Základy sociologie
KFL/ZS19 Základy sociologie Letní Čeština 5  
KFL/ZSC*H Základy sociologie
KFL/ZSC*H Základy sociologie Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/ZVD Úvod do sociálně vědního výzkumu
KFL/ZVD Úvod do sociálně vědního výzkumu Zimní Čeština 4