Předmět: Sociologie pro speciální pedagogy

» Seznam fakult » FP » KFL
Název předmětu Sociologie pro speciální pedagogy
Kód předmětu KFL/ASC
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Chylíková Johana, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Úvodní hodina: Základní seznámení se sociologií 2. Socializace, hodnoty, normy 3. Sociální stratifikace a sociologie vzdělanosti 4. Rasa, etnicita, rasismus 5. Gender, sociální role 6. Konzumerismus, globalizace

Studijní aktivity a metody výuky
nespecifikováno
Výstupy z učení
Cílem výuky v tomto kurzu je základní uvedení do sociologie. Studující se seznámí se základy této společenské vědy prostřednictvím výkladu několika základních témat jako je socializace, normy, sociální stratifikace a nerovnost, gender, rasa atp. Po absolvování tohoto kurzu budou studující chápat termíny jako sociologická imaginace či sociologické paradigma. Krátce se také seznámí s klasiky sociologické teorie (Durkheim, Marx, Weber ad.).

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Zápočet: ? Povinná účast na přednáškách (i v on-line verzi) ? maximální povolená neúčast na jedné přednášce, ? plnění domácích úkolů, Zkouška: ? závěrečná prezentace
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr