Předmět: Sociální komunikace a řešení konfliktu

» Seznam fakult » FP » KFL
Název předmětu Sociální komunikace a řešení konfliktu
Kód předmětu KFL/SKK
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Václavíková Lenka, PhDr. Ph.D.
  • Exnerová Stanislava, PhDr.
Obsah předmětu
Kurz je uvedením do základních konceptů a praktických postupů v oblasti sociální komunikace a řešení konfliktu. Cílem kurzu je ukázání a procvičení řady vhodných postupů v dané oblasti. Studující budou odcházet s procvičenou sadou nástrojů v oblasti komunikace a řešení konfliktu pro svoje další profesní uplatnění. Semináře: 1.Úvodní seminář s objasněním témat kurzu a práce s motivací studujících. 2.Charakteristiky zdravé komunikace. Porozumění a procvičování. 3.Emoční inteligence, empatické reakce, empatie v praxi. Nácvik. 4.Empatický/pomáhající rozhovor. Nácvik postupů. I 5.Základní formy konfliktu a jejich porozumění. Nácvik situací. 6.Řešení konfliktu z jednotlivých pozic. Nácvik rolí a postupů. 7.Mediace a její využití v praxi. Procvičování. 8.Specifika školních konfliktů a školní mediace. Porozumění a nácvik. 9.Interkulturní komunikace. Porozumění specifikům a procvičení. 10.Teenager ve škole, specifika interakcí. Procvičování porozumění, rolí. 11.Asertivita a jak odhalit manipulace. Možnosti a rizika. Postupy, porozumění. 12.Transakční analýza a její elementární využití ve škole. Procvičení. 13.Vliv médií v komunikaci. Aktivní práce s tématem. 14.Závěrečný seminář, shrnutí, evaluace.

Studijní aktivity a metody výuky
nespecifikováno
Výstupy z učení
Kurz je uvedením do základních konceptů a praktických postupů v oblasti sociální komunikace a řešení konfliktu. Cílem kurzu je ukázání a procvičení řady vhodných postupů v dané oblasti. Studující budou odcházet s procvičenou sadou nástrojů v oblasti komunikace a řešení konfliktu pro svoje další profesní uplatnění.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Aktivní účast na seminářích Zpracování závěrečného projektu
Doporučená literatura
  • BAUER, Joachim. Proč cítím to, co ty: intuitivní komunikace a tajemství zrcadlových neuronů. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5737-7..
  • GOLEMAN, Daniel. Emoční inteligence. Vyd. 2., (V nakl. Metafora 1.). Přeložil Markéta BÍLKOVÁ. V Praze: Metafora, 2011. ISBN 978-80-7359-334-6..
  • JANOUŠEK, Jaromír. Verbální komunikace a lidská psychika. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1594-0..
  • JENSEN, Frances E. a Amy Ellis NUTT. Mozek teenagera. Přeložil Petr ŠTIKA. Praha: Dobrovský s.r.o., 2015. Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-190-5..
  • KOPŘIVA, Pavel et al. Respektovat a být respektován. Vyd. 3. Kroměříž: Spirála, 2008. 978-80-904030-0-0..
  • ŠEĎOVÁ, Klára; ŠVAŘÍČEK, Roman; ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana. Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál, 2012, ISBN 978-80-262-0085-7..
  • ŠIŠKOVÁ, Tatjana. Facilitativní mediace: řešení konfliktu prostřednictvím mediátora. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0091-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr