Předmět: Waldorská pedagogika

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Waldorská pedagogika
Kód předmětu KPP/MWAP
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Kasperová Dana, doc. PhDr. Ph.D.
 • Kasper Tomáš, prof. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Osobnost Rudolfa Steinera a jeho pedagogické dílo. 2. Antroposofie a theosofie v koncepci waldorfské pedagogiky. 3. Waldorfská pedagogika - základní principy: analýza, přehled. 4. Pojetí dítěte ve waldorfské pedagogice. 5. Výchova a růst osobnosti dítěte ve waldorfské školce. 6. Obsah a formy waldorfské předškolní výchovy.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Problémové metody (badatelské, výzkumné), Skupinová konzultace
 • Účast na výuce - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty se základními principy waldorfské pedagogiky a waldorfského školství. Studenti budou schopni po absolvování předmětu analyzovat obecně pedagogické a didaktické otázky v kontextu waldorfské pedagogiky. Předmět je veden ve spolupráci s waldorfskými MŠ v Turnově a Rovensku pod Troskami. Na výuce participuje prof. Dr. Tomáš Zdražil z Vysoké waldorfské školy ve Stuttgartu.
Po splnění kurzu bude student schopena: 1. Porozumět pohledu na dítě principy waldorfské pedagogiky. 2. Koncipovat výchovně-vzdělávací aktivity v duchu waldorfské pedagogiky. 3. Porozumět základům waldorfské pedagogiky.
Předpoklady
Student disponuje znalostmi z obecné pedagogiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná práce

Získání zápočtu je podmíněno nejméně 75% účastí na seminářích a předložením písemné analýzy a reflexe waldorfské pedagogiky a vybraných vzdělávacích jednotek v instituci waldorfské mateřské školy. Student zpracuje analýzu vybraného principu waldorfského školství na základě předepsaného studia odborné literatury. Požadavkem pro absolvování zápočtu je orientace v prostudované problematice v rozsahu sylabu a úspěšné vypracování seminární práce.
Doporučená literatura
 • Kasper, T., Kasperová, D. Dějiny pedagogiky. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2429-4.
 • Lievegoed, B. C. J. Vývojové fáze dítěte. Praha: Baltazar, 1992. ISBN 80-900307-7-7.
 • Richter, T. Učební plán waldorfské školy. Semily: Orpheus, 2000.
 • Steiner, R. Filosofie svobody. Svatý Kopeček u Olomouce: Michael, 1999. ISBN 80-86340-01-5.
 • Steiner, R. Všeobecná nauka o člověkujako základ pedagogiky. Semily: Orpheus, 2003. ISBN 80-902647-8-6.
 • Steiner, R. Výchova dítěte z hlediska duchovní vědy. Praha: Baltazar, 1993. ISBN 80-900307-9-3.
 • Steiner, R. Waldorfská pedagogika. Semily: Orpheus, 2006. ISBN 80-902647-9-4.
 • Streit, J. Proč děti potřebují pohádky. Praha: Baltazar, 1992. ISBN 80-900307-4-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr