Předměty pracoviště: KPP

» Seznam fakult » FP
Kód předmětu Název předmětu
Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KPP/ADI-V Adiktologie
KPP/ADI-V Adiktologie Zimní a letní Čeština 2  
KPP/AKBE Alternativní vzdělávací koncepty
KPP/AKBE Alternativní vzdělávací koncepty Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/AKP-M Alternativní koncepce předškolní výchovy
KPP/AKP-M Alternativní koncepce předškolní výchovy Letní Čeština 3  
KPP/AKVE Alternativní vzdělávací koncepty
KPP/AKVE Alternativní vzdělávací koncepty Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/AND Andragogika
KPP/AND Andragogika Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/ANDK Andragogika
KPP/ANDK Andragogika Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/ARF-P Artefiletika
KPP/ARF-P Artefiletika Zimní a letní Čeština 2  
KPP/ARFI Artefiletika
KPP/ARFI Artefiletika Zimní a letní Čeština 2  
KPP/ART-M artefiletika
KPP/ART-M artefiletika Zimní a letní Čeština 2  
KPP/ART-V Artefiletika
KPP/ART-V Artefiletika Zimní a letní Čeština 3  
KPP/AVK-Z Alternativní vzdělávací koncepty
KPP/AVK-Z Alternativní vzdělávací koncepty Zimní a letní Čeština 2  
KPP/AVV Aplikace vzd. programu ve vyučování
KPP/AVV Aplikace vzd. programu ve vyučování Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/AVV-V Alternativní výchovné a vzdělávací koncepce
KPP/AVV-V Alternativní výchovné a vzdělávací koncepce Zimní Čeština 3  
KPP/AVVK Aplikace vzd. programu ve vyučování
KPP/AVVK Aplikace vzd. programu ve vyučování Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/CSP Sociální interakce v pedagogickém procesu
KPP/CSP Sociální interakce v pedagogickém procesu Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/DAV-M Didaktická aplikace vzdělávacího programu
KPP/DAV-M Didaktická aplikace vzdělávacího programu Zimní Čeština 2  
KPP/DAV-V Didaktické aplikace ve výchovně-vzdělávacích programech
KPP/DAV-V Didaktické aplikace ve výchovně-vzdělávacích programech Zimní Čeština 4  
KPP/DD3E Didaktika II
KPP/DD3E Didaktika II Zimní Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/DDIE Divadelní dílna
KPP/DDIE Divadelní dílna Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/DHIE Dramatické hry a improvizace
KPP/DHIE Dramatické hry a improvizace Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/DHIEK Dramatické hry a improvizace
KPP/DHIEK Dramatické hry a improvizace Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/DI1E Didaktika obecná 1
KPP/DI1E Didaktika obecná 1 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/DI2E Didaktika obecná 2
KPP/DI2E Didaktika obecná 2 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/DIK-V Didaktické koncepce
KPP/DIK-V Didaktické koncepce Letní Čeština 3  
KPP/DO1-B Didaktika obecná 1
KPP/DO1-B Didaktika obecná 1 Letní Čeština 2  
KPP/DO2NS Didaktika obecná 2
KPP/DO2NS Didaktika obecná 2 Zimní Čeština 3  
KPP/DO2NZ Didaktika obecná 2
KPP/DO2NZ Didaktika obecná 2 Zimní Čeština 4  
KPP/DOB-B Didaktika obecná
KPP/DOB-B Didaktika obecná Letní Čeština 2  
KPP/DOP Dopravní výchova
KPP/DOP Dopravní výchova Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/DOPK Dopravní výchova
KPP/DOPK Dopravní výchova Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/DOV-M Dopravní výchova
KPP/DOV-M Dopravní výchova Zimní a letní Čeština 2  
KPP/DPE Dějiny pedagogiky
KPP/DPE Dějiny pedagogiky Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/DPV-M Dějiny předškolní výchovy
KPP/DPV-M Dějiny předškolní výchovy Letní Čeština 2  
KPP/DRAE Základy dramatické výchovy
KPP/DRAE Základy dramatické výchovy Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/DRAKE Základy dramaticko-divadelní výchovy
KPP/DRAKE Základy dramaticko-divadelní výchovy Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/DS1E Diplomový seminář 1
KPP/DS1E Diplomový seminář 1 Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/DS2E Diplomový seminář 2
KPP/DS2E Diplomový seminář 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/DVV-B Dějiny výchovy, vzdělávání a školství
KPP/DVV-B Dějiny výchovy, vzdělávání a školství Letní Čeština 2  
KPP/ENV-V Environmentální výchova
KPP/ENV-V Environmentální výchova Zimní a letní Čeština 3  
KPP/ENV-Z Environmentální výchova
KPP/ENV-Z Environmentální výchova Zimní a letní Čeština 2  
KPP/ENVIE Environmentální výchova
KPP/ENVIE Environmentální výchova Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/ENVK Environmentální výchova
KPP/ENVK Environmentální výchova Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/ENVM Environmentální výchova
KPP/ENVM Environmentální výchova Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/ENVMK Environmentální výchova
KPP/ENVMK Environmentální výchova Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/EPP Analýza utváření osobnosti a individuality
KPP/EPP Analýza utváření osobnosti a individuality Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/FUN Fundraising neziskových organizací
KPP/FUN Fundraising neziskových organizací Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/FUN-P Fundraising neziskových organizací
KPP/FUN-P Fundraising neziskových organizací Letní Čeština 3  
KPP/FUNE Fundraising neziskových organizací
KPP/FUNE Fundraising neziskových organizací Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/FUNK Fundraising neziskových organizací
KPP/FUNK Fundraising neziskových organizací Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/HODM Hodnoty a hodnotová orientace dětí
KPP/HODM Hodnoty a hodnotová orientace dětí Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/HODMK Hodnoty a hodnotová orientace dětí
KPP/HODMK Hodnoty a hodnotová orientace dětí Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/HSE Hodnocení v současné škole
KPP/HSE Hodnocení v současné škole Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/HSEK Hodnocení v současné škole
KPP/HSEK Hodnocení v současné škole Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/HYG Psychohygiena
KPP/HYG Psychohygiena Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/HYGK Psychohygiena
KPP/HYGK Psychohygiena Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/IHD-K Interpretace histor. a kultur. dědictví
KPP/IHD-K Interpretace histor. a kultur. dědictví Zimní Čeština 4  
KPP/IHD-P Interpretace historického a kulturního dědictví v neformálním vzdělávání
KPP/IHD-P Interpretace historického a kulturního dědictví v neformálním vzdělávání Zimní Čeština 3  
KPP/ITP-E Introduction to psychology for Erasmus students
KPP/ITP-E Introduction to psychology for Erasmus students Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/KRM Kritické myšlení
KPP/KRM Kritické myšlení Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/KRM-Z Kritické myšlení
KPP/KRM-Z Kritické myšlení Zimní a letní Čeština 2  
KPP/KRMK Kritické myšlení
KPP/KRMK Kritické myšlení Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/MAKV Alternativní koncepce předškolní výchovy
KPP/MAKV Alternativní koncepce předškolní výchovy Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/MAM Management a marketing
KPP/MAM Management a marketing Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/MAMK Management a marketing
KPP/MAMK Management a marketing Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/MB1-P Metodologie bakalářské práce 1
KPP/MB1-P Metodologie bakalářské práce 1 Letní Čeština 3  
KPP/MB2-P Metodologie bakalářské práce 2
KPP/MB2-P Metodologie bakalářské práce 2 Zimní Čeština 4  
KPP/MBP Metodologie bakalářské práce
KPP/MBP Metodologie bakalářské práce Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/MBP-M Metodologie bakalářské práce
KPP/MBP-M Metodologie bakalářské práce Letní Čeština 2  
KPP/MDAP Didaktická aplikace vzdělávacího programu
KPP/MDAP Didaktická aplikace vzdělávacího programu Zimní Čeština 4  
KPP/MDH-V Metody duševní hygieny v praxi
KPP/MDH-V Metody duševní hygieny v praxi Zimní a letní Čeština 3  
KPP/MDID Divadelní dílna
KPP/MDID Divadelní dílna Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/MDOP Dopravní výchova
KPP/MDOP Dopravní výchova Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/MED mediální výchova
KPP/MED mediální výchova Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/MEDK mediální výchova
KPP/MEDK mediální výchova Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/MEKO Ekologické a přírodovědné projekty v zahradě MŠ
KPP/MEKO Ekologické a přírodovědné projekty v zahradě MŠ Zimní a letní Čeština 2  
KPP/MENV Environmentální výchova
KPP/MENV Environmentální výchova Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/MEP Multikulturní výchova pro PVČ
KPP/MEP Multikulturní výchova pro PVČ Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/MEPK Multikulturní výchova pro PVČ
KPP/MEPK Multikulturní výchova pro PVČ Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/METI Etika v práci učitele MŠ
KPP/METI Etika v práci učitele MŠ Zimní a letní Čeština 2  
KPP/MEV-Z Mediální výchova
KPP/MEV-Z Mediální výchova Zimní a letní Čeština 2  
KPP/MHC1 Metodika hrových činností 1
KPP/MHC1 Metodika hrových činností 1 Zimní Čeština 2  
KPP/MHC2 Metodika hrových činností 2
KPP/MHC2 Metodika hrových činností 2 Letní Čeština 2  
KPP/MKOM Komunikace dítěte v předškolní výchově
KPP/MKOM Komunikace dítěte v předškolní výchově Zimní a letní Čeština 2  
KPP/MMBP Metodologie bakalářské práce
KPP/MMBP Metodologie bakalářské práce Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/MMFV Metody a formy předškolní výchovy
KPP/MMFV Metody a formy předškolní výchovy Letní Čeština 3  
KPP/MMON Montessori pedagogika
KPP/MMON Montessori pedagogika Zimní a letní Čeština 2  
KPP/MNO-V Marketing v neziskových organizacích
KPP/MNO-V Marketing v neziskových organizacích Letní Čeština 3  
KPP/MONP Montessori pedagogika
KPP/MONP Montessori pedagogika Zimní a letní Čeština 2  
KPP/MOP-M Montessori pedagogika
KPP/MOP-M Montessori pedagogika Zimní a letní Čeština 2  
KPP/MPDV Praktika dramatické výchovy
KPP/MPDV Praktika dramatické výchovy Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/MPSO Práce se sociokulturní odlišností v předškolní výchově
KPP/MPSO Práce se sociokulturní odlišností v předškolní výchově Zimní a letní Čeština 2  
KPP/MPSV Práce se vztahy v dětské skupině
KPP/MPSV Práce se vztahy v dětské skupině Zimní Čeština 3  
KPP/MPV Metodologie pedagogického výzkumu
KPP/MPV Metodologie pedagogického výzkumu Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/MPV-Z Metodologie pedagogického výzkumu
KPP/MPV-Z Metodologie pedagogického výzkumu Zimní Čeština 2  
KPP/MPVE Metodologie pedadogicko psychologického výzkumu
KPP/MPVE Metodologie pedadogicko psychologického výzkumu Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/MPVK Metodologie pedagogického výzkumu
KPP/MPVK Metodologie pedagogického výzkumu Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/MPVNS Metodologie pedagogicko-psychologického výzkumu
KPP/MPVNS Metodologie pedagogicko-psychologického výzkumu Zimní Čeština 2  
KPP/MPVNZ Metodologie pedagicko-psychologického výzkumu
KPP/MPVNZ Metodologie pedagicko-psychologického výzkumu Zimní Čeština 3  
KPP/MRPD Řečová průprava dětí
KPP/MRPD Řečová průprava dětí Letní Čeština 2  
KPP/MSH Moderní společenské hry
KPP/MSH Moderní společenské hry Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/MSP2 Souvislá praxe v MŠ 2
KPP/MSP2 Souvislá praxe v MŠ 2 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/MSVP Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v předškolní výchově
KPP/MSVP Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v předškolní výchově Letní Čeština 3  
KPP/MUV-P Multikulturní výchova a její didaktická aplikace
KPP/MUV-P Multikulturní výchova a její didaktická aplikace Zimní Čeština 4  
KPP/MUV-Z Multikulturní výchova
KPP/MUV-Z Multikulturní výchova Zimní a letní Čeština 2  
KPP/MUVM Multikulturní výchova
KPP/MUVM Multikulturní výchova Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/MUVMK Multikulturní výchova
KPP/MUVMK Multikulturní výchova Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/MV1-V Metodologie pedagogického výzkumu 1
KPP/MV1-V Metodologie pedagogického výzkumu 1 Zimní Čeština 3  
KPP/MV2-V Metodologie pedagogického výzkumu 2
KPP/MV2-V Metodologie pedagogického výzkumu 2 Letní Čeština 4  
KPP/MWAP Waldorská pedagogika
KPP/MWAP Waldorská pedagogika Zimní a letní Čeština 2  
KPP/MZDR Výchova ke zdraví
KPP/MZDR Výchova ke zdraví Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/NRP-V Náhradní rodinná péče
KPP/NRP-V Náhradní rodinná péče Zimní a letní Čeština 2  
KPP/OP1-V Odborná výchovná praxe 1
KPP/OP1-V Odborná výchovná praxe 1 Zimní Čeština 4  
KPP/OP2-V Odborná výchovná praxe 2
KPP/OP2-V Odborná výchovná praxe 2 Letní Čeština 4  
KPP/OP3-V Odborná výchovná praxe 3
KPP/OP3-V Odborná výchovná praxe 3 Zimní Čeština 4  
KPP/OP4-V Odborná výchovná praxe 4
KPP/OP4-V Odborná výchovná praxe 4 Letní Čeština 4  
KPP/OPE-B Obecná pedagogika
KPP/OPE-B Obecná pedagogika Zimní Čeština 3  
KPP/ORMS Odborná rozprava MŠ
KPP/ORMS Odborná rozprava MŠ Zimní a letní Čeština 0  
KPP/ORP-B Odborná rozprava z pedagogiky a psychologie
KPP/ORP-B Odborná rozprava z pedagogiky a psychologie Zimní a letní Čeština 0  
KPP/ORP-M Odborná rozprava z pedagogiky a psychologie
KPP/ORP-M Odborná rozprava z pedagogiky a psychologie Zimní a letní Čeština 0  
KPP/ORP-V Odborná rozprava z pedagogiky a psychologie
KPP/ORP-V Odborná rozprava z pedagogiky a psychologie Zimní a letní Čeština 0  
KPP/ORP-Z Odborná rozprava z pedagogiky a psychologie
KPP/ORP-Z Odborná rozprava z pedagogiky a psychologie Zimní a letní Čeština 0  
KPP/ORPK Odborná rozprava PVČ
KPP/ORPK Odborná rozprava PVČ Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/ORZ Odborná rozprava ze standardů profesního základu: pedagogika, obecná didaktika, psychologie vyučování a výchovy, psychologie obecná
KPP/ORZ Odborná rozprava ze standardů profesního základu: pedagogika, obecná didaktika, psychologie vyučování a výchovy, psychologie obecná Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/ORZS Odborná rozprava z pedagogické způsobilosti
KPP/ORZS Odborná rozprava z pedagogické způsobilosti Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/OSV-M Osobnostní a sociální výchova
KPP/OSV-M Osobnostní a sociální výchova Letní Čeština 2  
KPP/OSV-Z Osobnostní a sociální výchova
KPP/OSV-Z Osobnostní a sociální výchova Zimní a letní Čeština 2  
KPP/OSVM Osobnostní a sociální výchova
KPP/OSVM Osobnostní a sociální výchova Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/OSVMK Osobnostní a sociální výchova
KPP/OSVMK Osobnostní a sociální výchova Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/OUT Outdoorová pedagogika
KPP/OUT Outdoorová pedagogika Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/OUTK Outdoorová pedagogika
KPP/OUTK Outdoorová pedagogika Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/P21 Praxe 2/1
KPP/P21 Praxe 2/1 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/P22 Praxe 2/2
KPP/P22 Praxe 2/2 Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PA1E Právní rámec pedagogiky volného času 1
KPP/PA1E Právní rámec pedagogiky volného času 1 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PA2 Právní rámec pedagogiky volného času 2
KPP/PA2 Právní rámec pedagogiky volného času 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PAK Právní rámec PVČ
KPP/PAK Právní rámec PVČ Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PCHE Poruchy chování žáků
KPP/PCHE Poruchy chování žáků Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PCHEK Poruchy chování žáků
KPP/PCHEK Poruchy chování žáků Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PD1-V Projekt diplomové práce 1
KPP/PD1-V Projekt diplomové práce 1 Zimní Čeština 2  
KPP/PD1-Z Psychodidaktika 1
KPP/PD1-Z Psychodidaktika 1 Zimní Čeština 3  
KPP/PD2-V Projekt diplomové práce 2
KPP/PD2-V Projekt diplomové práce 2 Letní Čeština 2  
KPP/PD2-Z Psychodidaktika 2
KPP/PD2-Z Psychodidaktika 2 Letní Čeština 3  
KPP/PDE Pedagogická diagnostika
KPP/PDE Pedagogická diagnostika Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PDP-V Pedagogická diagnostika a prevence sociálně-patologických jevů
KPP/PDP-V Pedagogická diagnostika a prevence sociálně-patologických jevů Letní Čeština 4  
KPP/PE1-K Pedagogika 1
KPP/PE1-K Pedagogika 1 Letní Čeština 5  
KPP/PE1-P Pedagogika 1
KPP/PE1-P Pedagogika 1 Letní Čeština 4  
KPP/PE1-S Pedagogika 1
KPP/PE1-S Pedagogika 1 Letní Čeština 3  
KPP/PE2-P Pedagogika 2
KPP/PE2-P Pedagogika 2 Zimní Čeština 5  
KPP/PE2-S Pedagogika 2
KPP/PE2-S Pedagogika 2 Zimní Čeština 4  
KPP/PEP-M Pedagogické praktikum
KPP/PEP-M Pedagogické praktikum Zimní Čeština 4  
KPP/PEZK Seminář z pedagogiky ke SZZK
KPP/PEZK Seminář z pedagogiky ke SZZK Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PGR Personal growth
KPP/PGR Personal growth Zimní Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PGR-E Personal growth for Erasmus students
KPP/PGR-E Personal growth for Erasmus students Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PGR-K Personal growth
KPP/PGR-K Personal growth Zimní Čeština 5  
KPP/PGR-P Personal growth
KPP/PGR-P Personal growth Zimní Čeština 4  
KPP/PK1-V Pedagogické koncepce 1
KPP/PK1-V Pedagogické koncepce 1 Zimní Čeština 3  
KPP/PK2-V Pedagogické koncepce 2
KPP/PK2-V Pedagogické koncepce 2 Letní Čeština 4  
KPP/PMM Teorie a praxe systému M. Montessori
KPP/PMM Teorie a praxe systému M. Montessori Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PMMK Teorie a praxe systému M. Montessori
KPP/PMMK Teorie a praxe systému M. Montessori Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/POC-E Psychology of communication for Erasmus students
KPP/POC-E Psychology of communication for Erasmus students Letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/POR-M Psychologické otázky rodiny
KPP/POR-M Psychologické otázky rodiny Zimní a letní Čeština 2  
KPP/PP1-B Pedagogická psychologie 1
KPP/PP1-B Pedagogická psychologie 1 Zimní Čeština 3  
KPP/PP1-M Předškolní pedagogika 1
KPP/PP1-M Předškolní pedagogika 1 Zimní Čeština 2  
KPP/PP1-Z Primární pedagogika 1
KPP/PP1-Z Primární pedagogika 1 Zimní Čeština 3  
KPP/PP1NS Pedagogická psychologie pro SŠ 1
KPP/PP1NS Pedagogická psychologie pro SŠ 1 Zimní Čeština 2  
KPP/PP1NZ Pedagogická psychologie pro ZŠ 1
KPP/PP1NZ Pedagogická psychologie pro ZŠ 1 Zimní Čeština 3  
KPP/PP2-B Pedagogická psychologie 2
KPP/PP2-B Pedagogická psychologie 2 Letní Čeština 4  
KPP/PP2-M Předškolní pedagogika 2
KPP/PP2-M Předškolní pedagogika 2 Letní Čeština 3  
KPP/PP2-Z Primární pedagogika 2
KPP/PP2-Z Primární pedagogika 2 Letní Čeština 4  
KPP/PP2NS Pedagogická psychologie pro SŠ 2
KPP/PP2NS Pedagogická psychologie pro SŠ 2 Letní Čeština 2  
KPP/PP2NZ Pedagogická psychologie pro ZŠ 2
KPP/PP2NZ Pedagogická psychologie pro ZŠ 2 Letní Čeština 4  
KPP/PPD-M Pedagogicko-psychologická diagnostika
KPP/PPD-M Pedagogicko-psychologická diagnostika Zimní Čeština 3  
KPP/PPD-V Pedagogicko-psychologická diagnostika jako nástroj rozvoje
KPP/PPD-V Pedagogicko-psychologická diagnostika jako nástroj rozvoje Zimní a letní Čeština 2  
KPP/PPD-Z Pedagogicko-psychologická diagnostika
KPP/PPD-Z Pedagogicko-psychologická diagnostika Zimní Čeština 3  
KPP/PPS-M Pedagogická psychologie
KPP/PPS-M Pedagogická psychologie Letní Čeština 3  
KPP/PPSD Pedagogicko-psychologická diagnostika
KPP/PPSD Pedagogicko-psychologická diagnostika Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PPSDK Pedagogicko-psychologická diagnostika
KPP/PPSDK Pedagogicko-psychologická diagnostika Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PPV-V Pedagogická psychologie pro vychovatele
KPP/PPV-V Pedagogická psychologie pro vychovatele Zimní Čeština 4  
KPP/PPVE Vybrané statě z pedagogiky
KPP/PPVE Vybrané statě z pedagogiky Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PRA-P Právní rámec v oblasti neformálního vzdělávání
KPP/PRA-P Právní rámec v oblasti neformálního vzdělávání Zimní Čeština 3  
KPP/PRO Prožitková pedagogika
KPP/PRO Prožitková pedagogika Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PRO-P Prožitková pedagogika
KPP/PRO-P Prožitková pedagogika Zimní Čeština 3  
KPP/PRO-S Prožitková pedagogika
KPP/PRO-S Prožitková pedagogika Zimní Čeština 3  
KPP/PROK Prožitková pedagogika
KPP/PROK Prožitková pedagogika Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PRORE Prožitková pedagogika
KPP/PRORE Prožitková pedagogika Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PROVE Projektové vyučování
KPP/PROVE Projektové vyučování Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PROVK Projektové vyučování
KPP/PROVK Projektové vyučování Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PRR-M Prevence rizikového chování
KPP/PRR-M Prevence rizikového chování Zimní a letní Čeština 2  
KPP/PSD-Z Psychopatologie dítěte
KPP/PSD-Z Psychopatologie dítěte Zimní Čeština 2  
KPP/PSO-B Psychologie obecná
KPP/PSO-B Psychologie obecná Zimní Čeština 2  
KPP/PSO-M Psychologie obecná a osobnosti
KPP/PSO-M Psychologie obecná a osobnosti Zimní Čeština 3  
KPP/PSO-P Obecná psychologie
KPP/PSO-P Obecná psychologie Zimní Čeština 4  
KPP/PSO-Z Psychologie obecná a osobnosti
KPP/PSO-Z Psychologie obecná a osobnosti Zimní Čeština 3  
KPP/PSOCE Sociální psychologie a psychologie osobnosti
KPP/PSOCE Sociální psychologie a psychologie osobnosti Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PSOER Sociální psychologie a psychologie osobnosti
KPP/PSOER Sociální psychologie a psychologie osobnosti Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PSORE Psychologické otázky rodiny
KPP/PSORE Psychologické otázky rodiny Zimní a letní Čeština 2  
KPP/PSORK psychologické otázky rodiny
KPP/PSORK psychologické otázky rodiny Zimní a letní Čeština 2  
KPP/PSP-Z Psychologie pedagogická
KPP/PSP-Z Psychologie pedagogická Zimní Čeština 3  
KPP/PSPNS Pedagogika pro školní praxi
KPP/PSPNS Pedagogika pro školní praxi Zimní Čeština 4  
KPP/PSPNZ Pedagogika pro školní praxi
KPP/PSPNZ Pedagogika pro školní praxi Zimní Čeština 4  
KPP/PSSE Práce se skupinami
KPP/PSSE Práce se skupinami Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PSSK Práce se skupinami
KPP/PSSK Práce se skupinami Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PSV-B Psychologie vývojová
KPP/PSV-B Psychologie vývojová Letní Čeština 2  
KPP/PSV-K Vývojová psychologie
KPP/PSV-K Vývojová psychologie Letní Čeština 5  
KPP/PSV-M Psychologie vývojová
KPP/PSV-M Psychologie vývojová Letní Čeština 4  
KPP/PSV-P Vývojová psychologie
KPP/PSV-P Vývojová psychologie Letní Čeština 4  
KPP/PSV-S Vývojová psychologie
KPP/PSV-S Vývojová psychologie Letní Čeština 3  
KPP/PSV-Z Psychologie vývojová
KPP/PSV-Z Psychologie vývojová Letní Čeština 4  
KPP/PSZE Seminář z pedagogiky a psychologie ke SZZK
KPP/PSZE Seminář z pedagogiky a psychologie ke SZZK Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PSZEK Seminář z pedagogiky a psychologie ke SZZK
KPP/PSZEK Seminář z pedagogiky a psychologie ke SZZK Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PSZK Seminář z psychologie ke SZZK
KPP/PSZK Seminář z psychologie ke SZZK Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PTE-Z Průřezová témata
KPP/PTE-Z Průřezová témata Zimní a letní Čeština 2  
KPP/PVD-M Práce se vztahy v dětské skupině
KPP/PVD-M Práce se vztahy v dětské skupině Zimní Čeština 3  
KPP/PVS-K Psychologické vedení skupiny
KPP/PVS-K Psychologické vedení skupiny Letní Čeština 4  
KPP/PVS-P Psychologické vedení skupiny
KPP/PVS-P Psychologické vedení skupiny Letní Čeština 3  
KPP/PVV-P Psychologie výchovy a vzdělávání
KPP/PVV-P Psychologie výchovy a vzdělávání Letní Čeština 5  
KPP/PVV-S Psychologie výchovy a vzdělávání
KPP/PVV-S Psychologie výchovy a vzdělávání Letní Čeština 3  
KPP/PX1-P Praxe 1
KPP/PX1-P Praxe 1 Letní Čeština 3  
KPP/PX1E Praxe 1
KPP/PX1E Praxe 1 Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PX1K Praxe 1
KPP/PX1K Praxe 1 Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PX2-M Průběžná praxe v MŠ 2
KPP/PX2-M Průběžná praxe v MŠ 2 Zimní Čeština 4  
KPP/PX2-P Praxe 2
KPP/PX2-P Praxe 2 Zimní Čeština 3  
KPP/PX2K Praxe 2
KPP/PX2K Praxe 2 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PX3-P Praxe 3
KPP/PX3-P Praxe 3 Letní Čeština 3  
KPP/PX3K Praxe 3
KPP/PX3K Praxe 3 Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PX4-P Praxe 4
KPP/PX4-P Praxe 4 Zimní Čeština 3  
KPP/PX5-P Praxe 5
KPP/PX5-P Praxe 5 Letní Čeština 4  
KPP/PZK1E Seminář z pedagogiky a psychologie ke SZZ 1
KPP/PZK1E Seminář z pedagogiky a psychologie ke SZZ 1 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PZK2E Seminář z pedagogiky a psychologie ke SZZ 2
KPP/PZK2E Seminář z pedagogiky a psychologie ke SZZ 2 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/REE Reedukace uměním
KPP/REE Reedukace uměním Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/REEK Reedukace uměním
KPP/REEK Reedukace uměním Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/RPD-M Řečová průprava dětí
KPP/RPD-M Řečová průprava dětí Letní Čeština 2  
KPP/RTZPE Rozvoj tvořivosti žáků
KPP/RTZPE Rozvoj tvořivosti žáků Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/SAPK Sociální a pedagogická psychologie
KPP/SAPK Sociální a pedagogická psychologie Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/SEV Sexuální výchova
KPP/SEV Sexuální výchova Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/SEV-M Sexuální výchova
KPP/SEV-M Sexuální výchova Zimní a letní Čeština 2  
KPP/SEVK Sexuální výchova
KPP/SEVK Sexuální výchova Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/SIKE Prevence šikany ve škole
KPP/SIKE Prevence šikany ve škole Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/SIKEK Prevence šikany ve škole
KPP/SIKEK Prevence šikany ve škole Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/SMAE Školní management
KPP/SMAE Školní management Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/SMM-P Využití senzomotorického Montessori materiálu v pedagogických činnostech neformálního vzdělávání
KPP/SMM-P Využití senzomotorického Montessori materiálu v pedagogických činnostech neformálního vzdělávání Zimní a letní Čeština 2  
KPP/SMP-Z Školský management a právo
KPP/SMP-Z Školský management a právo Letní Čeština 2  
KPP/SMPE Školský management a právo
KPP/SMPE Školský management a právo Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/SMPEK Školský management a právo
KPP/SMPEK Školský management a právo Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/SOC Sociální komunikace
KPP/SOC Sociální komunikace Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/SOCE Sociální komunikace
KPP/SOCE Sociální komunikace Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/SOCK Sociální komunikace
KPP/SOCK Sociální komunikace Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/SOP-B Sociální psychologie a psychologie osobnosti
KPP/SOP-B Sociální psychologie a psychologie osobnosti Zimní Čeština 3  
KPP/SOP-K Sociální psychologie a psych. osobnosti
KPP/SOP-K Sociální psychologie a psych. osobnosti Zimní Čeština 5  
KPP/SOP-P Sociální psychologie a psychologie osobnosti
KPP/SOP-P Sociální psychologie a psychologie osobnosti Zimní Čeština 4  
KPP/SOR-B Seminář osobnostního rozvoje
KPP/SOR-B Seminář osobnostního rozvoje Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/SOR-P Seminář osobnostního rozvoje pedagoga
KPP/SOR-P Seminář osobnostního rozvoje pedagoga Zimní Čeština 3  
KPP/SP2-M Souvislá praxe v MŠ 2
KPP/SP2-M Souvislá praxe v MŠ 2 Letní Čeština 4  
KPP/SP3-V Seminář k odborné výchovné praxi 3
KPP/SP3-V Seminář k odborné výchovné praxi 3 Zimní Čeština 2  
KPP/SP4-V Seminář k odborné výchovné praxi 4
KPP/SP4-V Seminář k odborné výchovné praxi 4 Letní Čeština 2  
KPP/SPE Sociální psychologie a psychologie osobnosti
KPP/SPE Sociální psychologie a psychologie osobnosti Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/SPNS Školní pedagogika
KPP/SPNS Školní pedagogika Letní Čeština 2  
KPP/SPNZ Školní pedagogika
KPP/SPNZ Školní pedagogika Letní Čeština 2  
KPP/SPPE Školní a právní předpisy
KPP/SPPE Školní a právní předpisy Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/SSK Současná škola a její kultura
KPP/SSK Současná škola a její kultura Zimní a letní Čeština 2  
KPP/TMP-V Tvorba marketingových plánů a projektů v neziskových organizacích
KPP/TMP-V Tvorba marketingových plánů a projektů v neziskových organizacích Zimní a letní Čeština 3  
KPP/TOP Obecná psychologie pro sociální pracovníky
KPP/TOP Obecná psychologie pro sociální pracovníky Zimní Čeština 2  
KPP/TPM Tvořivé pedagogické myšlení
KPP/TPM Tvořivé pedagogické myšlení Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/TPMK Tvořivé pedagogické myšlení
KPP/TPMK Tvořivé pedagogické myšlení Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/TPP-V Tvorba preventivního programu
KPP/TPP-V Tvorba preventivního programu Zimní a letní Čeština 2  
KPP/TSOC Sociální psychologie a psychol.osobnosti
KPP/TSOC Sociální psychologie a psychol.osobnosti Zimní Čeština 4  
KPP/TVE Teorie výchovy
KPP/TVE Teorie výchovy Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/TVP Vývojová psychologie pro sociální pracovníky
KPP/TVP Vývojová psychologie pro sociální pracovníky Letní Čeština 3  
KPP/TVP-K Tvorba vzdělávacího programu
KPP/TVP-K Tvorba vzdělávacího programu Letní Čeština 5  
KPP/TVP-P Tvorba vzdělávacího programu
KPP/TVP-P Tvorba vzdělávacího programu Letní Čeština 4  
KPP/TVY-V Teorie výchovy
KPP/TVY-V Teorie výchovy Zimní Čeština 4  
KPP/UCW-P Využití uměleckých činností a pracovních aktivit waldorfské pedagogiky
KPP/UCW-P Využití uměleckých činností a pracovních aktivit waldorfské pedagogiky Zimní a letní Čeština 2  
KPP/UPP-B Úvod do pedagogické praxe
KPP/UPP-B Úvod do pedagogické praxe Letní Čeština 3  
KPP/UPV1E Úvod do metodologie pedagogického výzkumu 1
KPP/UPV1E Úvod do metodologie pedagogického výzkumu 1 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/UPV2 Úvod do metodologie pedag. výzkumu 2
KPP/UPV2 Úvod do metodologie pedag. výzkumu 2 Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/USS-P Úvodní soustředění
KPP/USS-P Úvodní soustředění Zimní Čeština 3  
KPP/VAVK Alternativní výchovné a vzdělávací koncepce
KPP/VAVK Alternativní výchovné a vzdělávací koncepce Zimní Čeština 3  
KPP/VDAP Didaktické aplikace ve výchovně-vzdělávacích programech
KPP/VDAP Didaktické aplikace ve výchovně-vzdělávacích programech Zimní Čeština 4  
KPP/VDIK Didaktické koncepce
KPP/VDIK Didaktické koncepce Letní Čeština 3  
KPP/VDO Výchova demokratického občana
KPP/VDO Výchova demokratického občana Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/VDO-Z Výchova demokratického občana
KPP/VDO-Z Výchova demokratického občana Zimní a letní Čeština 2  
KPP/VDOK Výchova demokratického občana
KPP/VDOK Výchova demokratického občana Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/VEG-Z Výchova v evropských a globálních souvislostech
KPP/VEG-Z Výchova v evropských a globálních souvislostech Zimní a letní Čeština 2  
KPP/VGT Výchova a vzdělávání v ghettu Terezín
KPP/VGT Výchova a vzdělávání v ghettu Terezín Zimní a letní Čeština 2  
KPP/VGT-E Erziehung und Bildung im Ghetto Theresienstadt für Erasmusstudenten
KPP/VGT-E Erziehung und Bildung im Ghetto Theresienstadt für Erasmusstudenten Zimní a letní Němčina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/VIIV Integrace a inkluze ve výchově a vzdělávání
KPP/VIIV Integrace a inkluze ve výchově a vzdělávání Zimní a letní Čeština 2  
KPP/VKA-V Vybrané kapitoly z andragogiky
KPP/VKA-V Vybrané kapitoly z andragogiky Zimní a letní Čeština 3  
KPP/VME výchova v evropských a globálních souvislostech
KPP/VME výchova v evropských a globálních souvislostech Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/VMEK Výchova v evropských a globálních souvislostech
KPP/VMEK Výchova v evropských a globálních souvislostech Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/VNRP Náhradní rodinná péče
KPP/VNRP Náhradní rodinná péče Zimní a letní Čeština 3  
KPP/VPDP Pedagogická diagnostika a prevence sociálně patologických jevů
KPP/VPDP Pedagogická diagnostika a prevence sociálně patologických jevů Letní Čeština 4  
KPP/VPK Vývojová psychologie
KPP/VPK Vývojová psychologie Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/VPP-B Vybrané praktické problémy výchovy ve školní praxi
KPP/VPP-B Vybrané praktické problémy výchovy ve školní praxi Zimní Čeština 3  
KPP/VPP-P Vybrané otázky pedagogické praxe - exkurze
KPP/VPP-P Vybrané otázky pedagogické praxe - exkurze Zimní Čeština 3  
KPP/VPV-P Vybrané problémy výchovy
KPP/VPV-P Vybrané problémy výchovy Zimní Čeština 3  
KPP/VPV-V Vybrané problémy výchovné teorie v mezinárodním výzkumném kontextu
KPP/VPV-V Vybrané problémy výchovné teorie v mezinárodním výzkumném kontextu Zimní a letní Čeština 3  
KPP/VPV2 Vybrané výchovné problémy 2
KPP/VPV2 Vybrané výchovné problémy 2 Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/VPVY Vybrané problémy výchovy
KPP/VPVY Vybrané problémy výchovy Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/VTVY Teorie výchovy
KPP/VTVY Teorie výchovy Zimní Čeština 4  
KPP/VUOV Výchova a vzdělávání v ústavní a ochranné výchově
KPP/VUOV Výchova a vzdělávání v ústavní a ochranné výchově Zimní a letní Čeština 2  
KPP/VVD-V Výchova a vzdělávání dětí a mládeže se sociokulturním znevýhodněním
KPP/VVD-V Výchova a vzdělávání dětí a mládeže se sociokulturním znevýhodněním Zimní a letní Čeština 2  
KPP/VVP-Z Vybrané výchovné problémy
KPP/VVP-Z Vybrané výchovné problémy Letní Čeština 2  
KPP/VVPE Vybrané výchovné problémy
KPP/VVPE Vybrané výchovné problémy Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/VVPEK Vybrané výchovné problémy
KPP/VVPEK Vybrané výchovné problémy Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/VVU-V Výchova a vzdělávání v ústavní a ochranné výchově
KPP/VVU-V Výchova a vzdělávání v ústavní a ochranné výchově Zimní a letní Čeština 2  
KPP/VZD Výchova ke zdraví
KPP/VZD Výchova ke zdraví Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/VZDK Výchova ke zdraví
KPP/VZDK Výchova ke zdraví Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/WAP Waldorfská pedagogika
KPP/WAP Waldorfská pedagogika Zimní a letní Čeština 2  
KPP/WAP-M Waldorfská pedagogika
KPP/WAP-M Waldorfská pedagogika Zimní a letní Čeština 2  
KPP/ZAR Základy arteterapie
KPP/ZAR Základy arteterapie Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/ZARK Základy arteterapie
KPP/ZARK Základy arteterapie Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/ZPE-P Zahraniční pedagogická exkurze
KPP/ZPE-P Zahraniční pedagogická exkurze Letní Čeština 4  
KPP/ZPK-Z Základy profesní komunikace
KPP/ZPK-Z Základy profesní komunikace Letní Čeština 2  
KPP/ZTO-V Zásady tvorby odborného pedagogického textu
KPP/ZTO-V Zásady tvorby odborného pedagogického textu Zimní Čeština 2