Předmět: Odborná rozprava PVČ

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Odborná rozprava PVČ
Kód předmětu KPP/ORPK
Organizační forma výuky bez kontaktní výuky
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Kasper Tomáš, prof. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Jedná se o státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním oboru Pedagogika volného času.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Prezentace a obhajoba písemné práce
  • Příprava na zkoušku - 160 hodin za semestr
Výstupy z učení
Jedná se o státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním oboru Pedagogika volného času.
Po složení SZZ získává student titul Bc. před jméno.
Předpoklady
Student splnil všechny podmínky studia pro přihlášení se k SZZ.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia, Prezentace samostatné výzkumné činnosti studenta

Student v rámci SZZ úspěšně absolvuje odbornou rozpravu a obhajobu bakalářské práce.
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr