Předmět: Odborná rozprava z pedagogické způsobilosti

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Odborná rozprava z pedagogické způsobilosti
Kód předmětu KPP/ORZS
Organizační forma výuky bez kontaktní výuky
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Kasper Tomáš, prof. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Jedná se o magisterskou zkoušku z pedagogické způsobilosti pro učitele všeobecně vzdělávacích předmětů na SŠ.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Prezentace a obhajoba písemné práce
  • Příprava na zkoušku - 160 hodin za semestr
Výstupy z učení
Jedná se o státní závěrečnou zkoušku v navazujícím magisterském studiu z pedagogické způsobilosti pro učitele všeobecně vzdělávacích předmětů na SŠ.
Po složení SZZ získává student titul Mgr. před jméno.
Předpoklady
Student splnil všechny podmínky studia pro přihlášení se k SZZ.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia, Prezentace samostatné výzkumné činnosti studenta

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr