Předmět: Psychologické vedení skupiny

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Psychologické vedení skupiny
Kód předmětu KPP/PVS-K
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky nespecifikováno
Studijní praxe nespecifikováno
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Hrdina Milan, PhDr. Ing.
Obsah předmětu
nespecifikováno

Studijní aktivity a metody výuky
nespecifikováno
Výstupy z učení
Cílem předmětu je vybavit studenta znalostním i dovednostním zázemím pro práci s malými sociálními skupinami. Studenti se naučí připravovat vlastní programy pro rozvíjení skupiny podle vybraných metodik prožitkové pedagogiky (zejména metodiky dobrodružné výchovy). Získají přehled o aktivitách, které lze používat v jednotlivých fázích vývoje skupiny a naučí se s nimi pracovat podle zásad Kolbova cyklu učení.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr