Předmět: Seminář k odborné výchovné praxi 3

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Seminář k odborné výchovné praxi 3
Kód předmětu KPP/SP3-V
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Novotová Jitka, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Na základě dokumentace, supervize ze strany výchovného zařízení a kontrolních hospitací pracovníky fakulty jsou studentovy výstupy a aktivity průběžně hodnoceny. Prováděna je kolektivní analýza a diskuse k tématům. Součástí semináře je koncept tvorby závěrečného portfolia, které vychází z dokumentace vedené během praxí (např. hospitační / pedagogický deník, plánovací dokumentace apod.).

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Seminář je zaměřen především na analýzu a reflexi realizované praxe, při které student již relativně samostatně plánuje, realizuje a hodnotí vlastní pedagogickou činnost (Odborná výchovná praxe 3).
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Seminář k odborné výchovné praxi 3 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci portfolia 4. Využít získané poznatky a dovednosti v praxi
Předpoklady
Student má znalosti z oblasti pedagogiky a psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Rozhovor, Ústní prezentace samostatné práce studenta, Písemná práce

Prezentace nabytých zkušeností na základě záznamů v pedagogickém deníku, prezentace průběžně zadávaných samostatných úkolů.
Doporučená literatura
 • BROŽOVÁ DOUBKOVÁ, A., THELENOVÁ, K. Odborná praxe a supervize. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010. ISBN 978-80-7372-687-4.
 • ČAPEK, R. Pedagogická praxe pro studenty. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001. ISBN 80-7041-412-X.
 • ČAPEK, R. Pedagogická praxe pro studenty. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002. ISBN 80-7041-808-7.
 • NELEŠOVSKÁ, A., SVOBODOVÁ, J. Pedagogická praxe. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. ISBN 80-244-0171-1.
 • ŠIMONÍK, O. Pedagogická praxe. Brno: MSD, 2005. ISBN 80-86633-30-6.
 • TVRZOVÁ, I. Praxe realizovaná při studiu oboru pedagogika. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2002.
 • WERNEROVÁ, J., et al. Informace o pedagogických praxích. Liberec: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci, 2008.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr