Předmět: Tvorba vzdělávacího programu

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Tvorba vzdělávacího programu
Kód předmětu KPP/TVP-K
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky nespecifikováno
Studijní praxe nespecifikováno
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Novotová Jitka, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
nespecifikováno

Studijní aktivity a metody výuky
nespecifikováno
Výstupy z učení
Cílem kursu je vybavit studenty základními pedagogickými a psychodidaktickými znalostmi a dovednostmi, které uplatní při tvorbě krátkodobých výchovně-vzdělávacích programů v oblasti neformálního vzdělávání a výchovy. Programy budou založené na (socio-) konstruktivistických teoriích a na teorii kooperativního učení a vzdělávání.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr