Předmět: Jazyky pro popis dat

» Seznam fakult » FP » NTI
Název předmětu Jazyky pro popis dat
Kód předmětu NTI/JPD
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Volf Mojmír, Ing.
  • Satrapa Pavel, doc. RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Úvod do XML, historie 2. Syntaktická pravidla XML, příklady XML jazyků 3. Document Type Definition (DTD) 4. Jmenné prostory, XML Schema - definice typů 5. XML Schema - návrh a použití schématu 6. Relax NG - úvod 7. Relax NG - pokročilejší konstrukce 8. XPath 9. XSLT - základní pojmy, šablony 10. XSLT - pokročilejší konstrukce 11. Odkazy v XML - XLink, XPointer 12. XQuery - základní principy 13. XQuery - pokročilejší konstrukce 14. XML API Cvičení: 1. XML jazyky v praxi 2. XML jazyky v praxi 3. Návrh DTD, xmllint 4. XML Schema 5. XML Schema 6. Relax NG 7. Relax NG 8. XPath 9. XSLT, xsltproc, Saxon 10. XSLT, xsltproc, Saxon 11. XSLT, xsltproc, Saxon 12. XQuery 13. XQuery 14. XML API

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Domácí příprava na výuku - 26 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 32 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 36 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s jazykem XML a souvisejícími nástroji, používanými pro popis dat v multiplatformním prostředí. Kromě vlastního XML se předmět zabývá i doprovodnými specifikacemi, jako jsou jmenné prostory, odkazy, transformace (XSL) či mechanismy stanovující strukturu dokumentu (DTD, XML Schema). V rámci cvičení se studenti prakticky seznámí s vybranými nástroji pro práci s XML a ověří si vlastnosti na návrhu konkrétního formátu dat a jeho praktického použití.
Studenti se seznámí s návrhem a praktickým používáním jazyků na bázi XML a souvisejících technologií.
Předpoklady
Základy informatiky

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Podmínkou zápočtu je aktivní účast na cvičeních, úspěšné absolvování testů. Zkouška je písemná a ústní.
Doporučená literatura
  • Benz B., Durant J. XML Programming Bible. John Wiley & Sons, 2003.
  • Bradley N. XML kompletní průvodce.. Grada, Praha, 2000.
  • Harold E. R., Means W. S. XML in a nutshell, 3. vydání. O'Reilly, 2004.
  • Kosek J. XML pro každého.. Grada Praha, 2000.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Informační technologie (2013) Kategorie: Informatické obory 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní