Předmět: Operační systémy

» Seznam fakult » FP » NTI
Název předmětu Operační systémy
Kód předmětu NTI/OPS
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kosková Třísková Lenka, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky 1. Základní pojmy 2. Hardwarové prostředky 3. Jádro OS a jeho architektura 4. Procesy a vlákna 5. Správa procesů 6. Správa paměti 7. Souběh a uváznutí; synchronizace v OS 8. Vestavné systémy 9. Správa zařízení v OS 10. Standardy ve světě OS 11. OS a bezpečnost 12. Úložiště a souborové systémy Cvičení Cvičení zahrnují práci s vestavnými operačními systémy (RTOS, mBed). Studenti se učí používat a programovat části OS. Pozornost je věnována i velkým systémům (Linux) a jejich správě.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Cvičení
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Student se seznámí s principy operačních systémů a jejich druhy. Orientuje se v základní hardwarové struktuře počítače a HW prostředky, jež využívají operační systémy. Výklad zahrnuje seznámení se všemi moderními typy operačních systémů a jejich základími součástmi: správou procesů, paměti, zdrojů, úložišť, zabezpečení. Pozornost je věnována tzv. embedded systémům a jiným průmyslovým aplikacím.
Studenti se seznámí s principy moderních operačních systémů od jednoduchých aplikací pro IoT až po servové systémy. Na cvičeních se učí pracovat a spravovat OS Linux.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Během cvičení jsou zadávány praktické úlohy, jejich vyřešení je podmínkou získání zápočtu. Závěrečná zkouška je písemná a ústní. Detailní podmínky jsou uvedeny v elearningu.
Doporučená literatura
  • Silberschatz, A.; Galvin, P.B.: Operating System Concepts, Addison-Wesley, 2002, ISBN 0-471-41743-2.
  • Tanenbaum, A.S.:. Modern Operating Systems.. Prentice-Hall, 1992. ISBN 0-13-595752-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Informační technologie (2013) Kategorie: Informatické obory 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní