Předměty pracoviště: KSS

» Seznam fakult » FP
Kód předmětu Název předmětu
Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KSS/ACT Contemporary Trends in Special Education
KSS/ACT Contemporary Trends in Special Education Zimní a letní Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/AMAS Pedagogická asistence
KSS/AMAS Pedagogická asistence Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/AMP1 Speciálněpedagogická praxe 1
KSS/AMP1 Speciálněpedagogická praxe 1 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/AMP2 Speciálněpedagogická praxe 2
KSS/AMP2 Speciálněpedagogická praxe 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/AMRE Reflexe speciálněpedagogické praxe
KSS/AMRE Reflexe speciálněpedagogické praxe Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/AMUS Úvod do studia speciální pedagogiky
KSS/AMUS Úvod do studia speciální pedagogiky Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/BCT Contemporary Trends in Special Education
KSS/BCT Contemporary Trends in Special Education Zimní a letní Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/BMAS Pedagogická asistence
KSS/BMAS Pedagogická asistence Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/BMP1 Speciálněpedagogická praxe 1
KSS/BMP1 Speciálněpedagogická praxe 1 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/BMP2 Speciálněpedagogická praxe 2
KSS/BMP2 Speciálněpedagogická praxe 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/BMRE Reflexe speciálněpedagogické praxe
KSS/BMRE Reflexe speciálněpedagogické praxe Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/BMUS Úvod do studia speciální pedagogiky
KSS/BMUS Úvod do studia speciální pedagogiky Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CAA Alternativní a augmentativní komunikace
KSS/CAA Alternativní a augmentativní komunikace Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CAE Speciální pedagogika v aspektech etiky
KSS/CAE Speciální pedagogika v aspektech etiky Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CAU Metody práce s jedinci s autismem
KSS/CAU Metody práce s jedinci s autismem Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CD1 Předškolní pedagogika 1
KSS/CD1 Předškolní pedagogika 1 Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CD2 Předškolní pedagogika 2
KSS/CD2 Předškolní pedagogika 2 Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CDA Reedukační dramaterapie
KSS/CDA Reedukační dramaterapie Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CE1 Etopedie 1
KSS/CE1 Etopedie 1 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CE2 Etopedie 2
KSS/CE2 Etopedie 2 Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CER Ergoterapie a kompenzační pomůcky
KSS/CER Ergoterapie a kompenzační pomůcky Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CGG Základy gerontologie a geriatrie
KSS/CGG Základy gerontologie a geriatrie Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CHE Hudební reedukace 2
KSS/CHE Hudební reedukace 2 Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CHR Metody speciálně pedagogické práce se skupinou
KSS/CHR Metody speciálně pedagogické práce se skupinou Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CHV Hudební reedukace 1
KSS/CHV Hudební reedukace 1 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CIS Integrativní speciální pedagogika
KSS/CIS Integrativní speciální pedagogika Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CKI Krizová intervence
KSS/CKI Krizová intervence Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CKN Základy komunikace neslyšících
KSS/CKN Základy komunikace neslyšících Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CL1 Logopedie 1
KSS/CL1 Logopedie 1 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CL2 Logopedie 2
KSS/CL2 Logopedie 2 Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CLM Metody práce s jedinci s SPCH
KSS/CLM Metody práce s jedinci s SPCH Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CMI Metodika vyhledávání a získávání informací
KSS/CMI Metodika vyhledávání a získávání informací Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CMP Multicultural Perspectives of Disability
KSS/CMP Multicultural Perspectives of Disability Zimní a letní Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CNA Nadaní žáci
KSS/CNA Nadaní žáci Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CNH Zdraví a nemoc z psychologického a sociálního hlediska
KSS/CNH Zdraví a nemoc z psychologického a sociálního hlediska Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CNM Národnostní minority
KSS/CNM Národnostní minority Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CO1 Odborná praxe 1
KSS/CO1 Odborná praxe 1 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CO2 Odborná praxe 2
KSS/CO2 Odborná praxe 2 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CO3 Odborná praxe 3
KSS/CO3 Odborná praxe 3 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CO4 Odborná praxe 4
KSS/CO4 Odborná praxe 4 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/COA Osobní a pedagogická asistence
KSS/COA Osobní a pedagogická asistence Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CON Ontologie výchovy ve speciální pedagogice
KSS/CON Ontologie výchovy ve speciální pedagogice Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/COP Obecně pedagogické aspekty ve speciální pedagogice
KSS/COP Obecně pedagogické aspekty ve speciální pedagogice Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CP1 Psychopedie 1
KSS/CP1 Psychopedie 1 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CP2 Psychopedie 2
KSS/CP2 Psychopedie 2 Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CPC Volnočasové aktivity ve speciální pedagogice
KSS/CPC Volnočasové aktivity ve speciální pedagogice Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CPJ Práce s klienty s psychickým onemocněním
KSS/CPJ Práce s klienty s psychickým onemocněním Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CPO Pohybová výchova u zdravotně postižených
KSS/CPO Pohybová výchova u zdravotně postižených Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CPU Prevence specifických poruch učení
KSS/CPU Prevence specifických poruch učení Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CPV Edukace ve speciální pedagogice
KSS/CPV Edukace ve speciální pedagogice Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CS1 Supervize odborné praxe 1
KSS/CS1 Supervize odborné praxe 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CS2 Supervize odborné praxe 2
KSS/CS2 Supervize odborné praxe 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CS3 Supervize odborné praxe 3
KSS/CS3 Supervize odborné praxe 3 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CSB Seminář k bakalářské práci
KSS/CSB Seminář k bakalářské práci Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CSC Sociální patologie
KSS/CSC Sociální patologie Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CSJ Prevence sociálně patologických jevů
KSS/CSJ Prevence sociálně patologických jevů Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CSL Sociálně právní problematika
KSS/CSL Sociálně právní problematika Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CSO Somatopedie
KSS/CSO Somatopedie Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CSU Surdopedie
KSS/CSU Surdopedie Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CSV Syndrom vyhoření
KSS/CSV Syndrom vyhoření Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CTY Tyflopedie
KSS/CTY Tyflopedie Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CUC Specifické poruchy učení a chování
KSS/CUC Specifické poruchy učení a chování Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CUS Úvod do studia a práce s informačními zdroji
KSS/CUS Úvod do studia a práce s informačními zdroji Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CVR Výtvarná reedukace 2
KSS/CVR Výtvarná reedukace 2 Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CVV Výtvarná reedukace 1
KSS/CVV Výtvarná reedukace 1 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CZN Zdraví a nemoc z medicínského hlediska
KSS/CZN Zdraví a nemoc z medicínského hlediska Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CZP Základy poradenství
KSS/CZP Základy poradenství Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CZZ Speciální pedagogika
KSS/CZZ Speciální pedagogika Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EAA Alternativní a augmentativní komunikace
KSS/EAA Alternativní a augmentativní komunikace Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EAE Speciální pedagogika v aspektech etiky
KSS/EAE Speciální pedagogika v aspektech etiky Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EAU Metody práce s jedinci s autismem
KSS/EAU Metody práce s jedinci s autismem Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ED2 Předškolní speciální pedagogika 2
KSS/ED2 Předškolní speciální pedagogika 2 Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EDA Reedukační dramaterapie
KSS/EDA Reedukační dramaterapie Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EE1 Etopedie 1
KSS/EE1 Etopedie 1 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EE2 Etopedie 2
KSS/EE2 Etopedie 2 Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EER Ergoterapie a kompenzační pomůcky
KSS/EER Ergoterapie a kompenzační pomůcky Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EGG Základy gerontologie a geriatrie
KSS/EGG Základy gerontologie a geriatrie Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EHE Hudební reedukace 2
KSS/EHE Hudební reedukace 2 Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EHR Metody speciálně pedagogické práce se skupinou
KSS/EHR Metody speciálně pedagogické práce se skupinou Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EHV Hudební reedukace 1
KSS/EHV Hudební reedukace 1 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EIS Integrativní speciální pedagogika
KSS/EIS Integrativní speciální pedagogika Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EKI Krizová intervence
KSS/EKI Krizová intervence Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EKN Základy komunikace neslyšících
KSS/EKN Základy komunikace neslyšících Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EL1 Logopedie 1
KSS/EL1 Logopedie 1 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EL2 Logopedie 2
KSS/EL2 Logopedie 2 Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ELM Metody práce s jedinci s SPCH
KSS/ELM Metody práce s jedinci s SPCH Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EMI Metodika vyhledávání a získávání informací
KSS/EMI Metodika vyhledávání a získávání informací Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EMP Multicultural Perspectives of Disability
KSS/EMP Multicultural Perspectives of Disability Zimní a letní Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ENA Nadaní žáci
KSS/ENA Nadaní žáci Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ENH Zdraví a nemoc z psychologického a sociálního hlediska
KSS/ENH Zdraví a nemoc z psychologického a sociálního hlediska Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ENM Národnostní minority
KSS/ENM Národnostní minority Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EO1 Odborná praxe 1
KSS/EO1 Odborná praxe 1 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EO2 Odborná praxe 2
KSS/EO2 Odborná praxe 2 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EO3 Odborná praxe 3
KSS/EO3 Odborná praxe 3 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EO4 Odborná praxe 4
KSS/EO4 Odborná praxe 4 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EOA Osobní a pedagogická asistence
KSS/EOA Osobní a pedagogická asistence Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EON Ontologie výchovy ve speciální pedagogice
KSS/EON Ontologie výchovy ve speciální pedagogice Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EOP Obecně pedagogické aspekty ve speciální pedagogice
KSS/EOP Obecně pedagogické aspekty ve speciální pedagogice Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EP1 Psychopedie 1
KSS/EP1 Psychopedie 1 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EP2 Psychopedie 2
KSS/EP2 Psychopedie 2 Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EPC Volnočasové aktivity ve speciální pedagogice
KSS/EPC Volnočasové aktivity ve speciální pedagogice Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EPJ Práce s klienty s psychickým onemocněním
KSS/EPJ Práce s klienty s psychickým onemocněním Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EPO Pohybová výchova u zdravotně postižených
KSS/EPO Pohybová výchova u zdravotně postižených Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EPU Prevence specifických poruch učení
KSS/EPU Prevence specifických poruch učení Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EPV Edukace ve speciální pedagogice
KSS/EPV Edukace ve speciální pedagogice Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ES1 Supervize odborné praxe 1
KSS/ES1 Supervize odborné praxe 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ES2 Supervize odborné praxe 2
KSS/ES2 Supervize odborné praxe 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ES3 Supervize odborné praxe 3
KSS/ES3 Supervize odborné praxe 3 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ESB Seminář k bakalářské práci
KSS/ESB Seminář k bakalářské práci Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ESC Sociální patologie
KSS/ESC Sociální patologie Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ESJ Prevence sociálně patologických jevů
KSS/ESJ Prevence sociálně patologických jevů Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ESL Sociálně právní problematika
KSS/ESL Sociálně právní problematika Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ESO Somatopedie
KSS/ESO Somatopedie Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ESU Surdopedie
KSS/ESU Surdopedie Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ESV Syndrom vyhoření
KSS/ESV Syndrom vyhoření Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ETY Tyflopedie
KSS/ETY Tyflopedie Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EUC Specifické poruchy učení a chování
KSS/EUC Specifické poruchy učení a chování Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EUS Úvod do studia a práce s informačními zdroji
KSS/EUS Úvod do studia a práce s informačními zdroji Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EVR Výtvarná reedukace 2
KSS/EVR Výtvarná reedukace 2 Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EVV Výtvarná reedukace 1
KSS/EVV Výtvarná reedukace 1 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EZN Zdraví a nemoc z medicínského hlediska
KSS/EZN Zdraví a nemoc z medicínského hlediska Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EZP Základy poradenství
KSS/EZP Základy poradenství Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/EZZ Speciální pedagogika
KSS/EZZ Speciální pedagogika Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/TAA Alternativní a augmentativní komunikace
KSS/TAA Alternativní a augmentativní komunikace Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/TAD Úvod do adiktologie
KSS/TAD Úvod do adiktologie Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/TAG Andragogika a gerontagogika
KSS/TAG Andragogika a gerontagogika Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/TAL Aktuální otázky profesionální sociální práce
KSS/TAL Aktuální otázky profesionální sociální práce Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/TAP Aplikovaná sociální politika
KSS/TAP Aplikovaná sociální politika Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/TBA Bakalářský seminář
KSS/TBA Bakalářský seminář Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/TEI Etika sociální práce
KSS/TEI Etika sociální práce Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/TEN Kapitoly z penologie
KSS/TEN Kapitoly z penologie Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/TER Ergoterapie a kompenzační pomůcky
KSS/TER Ergoterapie a kompenzační pomůcky Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/TG1 Speciální pedagogika pro sociální pracovníky 1
KSS/TG1 Speciální pedagogika pro sociální pracovníky 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/TG2 Speciální pedagogika pro sociální pracovníky 2
KSS/TG2 Speciální pedagogika pro sociální pracovníky 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/THY Psychohygiena a komunikativní dovednosti
KSS/THY Psychohygiena a komunikativní dovednosti Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/TIN Sociální inovace a evaluace v sociální práci
KSS/TIN Sociální inovace a evaluace v sociální práci Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/TK1 Kazuistický seminář 1
KSS/TK1 Kazuistický seminář 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/TK2 Kazuistický seminář 2
KSS/TK2 Kazuistický seminář 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/TKI Krizová intervence
KSS/TKI Krizová intervence Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/TKV Kvalita v sociálních službách
KSS/TKV Kvalita v sociálních službách Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/TME Národnostní menšiny
KSS/TME Národnostní menšiny Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/TO1 Odborná praxe 1
KSS/TO1 Odborná praxe 1 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/TO2 Odborná praxe 2
KSS/TO2 Odborná praxe 2 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/TO3 Odborná praxe 3
KSS/TO3 Odborná praxe 3 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/TO4 Odborná praxe 4
KSS/TO4 Odborná praxe 4 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/TO5 Odborná praxe 5
KSS/TO5 Odborná praxe 5 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/TON Odborná praxe - náslechové exkurze
KSS/TON Odborná praxe - náslechové exkurze Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/TOT Aktuální otázky sociální politiky
KSS/TOT Aktuální otázky sociální politiky Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/TPA Sociální patologie
KSS/TPA Sociální patologie Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/TPE Pedagogika pro sociální pracovníky
KSS/TPE Pedagogika pro sociální pracovníky Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/TPM Probace a mediace
KSS/TPM Probace a mediace Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/TPO Teorie a metodologie sociální politiky
KSS/TPO Teorie a metodologie sociální politiky Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/TRI Rizikové chování na internetu
KSS/TRI Rizikové chování na internetu Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/TRO Romistika
KSS/TRO Romistika Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/TS1 Supervize odborné praxe 1
KSS/TS1 Supervize odborné praxe 1 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/TS2 Supervize odborné praxe 2
KSS/TS2 Supervize odborné praxe 2 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/TS3 Supervize odborné praxe 3
KSS/TS3 Supervize odborné praxe 3 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/TS4 Supervize odborné praxe 4
KSS/TS4 Supervize odborné praxe 4 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/TS5 Supervize odborné praxe 5
KSS/TS5 Supervize odborné praxe 5 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/TSE Aktuální otázky neziskového sektoru
KSS/TSE Aktuální otázky neziskového sektoru Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/TT1 Teorie a metody sociální práce 1
KSS/TT1 Teorie a metody sociální práce 1 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/TT2 Teorie a metody sociální práce 2
KSS/TT2 Teorie a metody sociální práce 2 Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/TT3 Teorie a metody sociální práce 3
KSS/TT3 Teorie a metody sociální práce 3 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/TT4 Teorie a metody sociální práce 4
KSS/TT4 Teorie a metody sociální práce 4 Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/TTP Politika zaměstnanosti a trhu práce
KSS/TTP Politika zaměstnanosti a trhu práce Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/TTR Psychosociální komunitní trénink
KSS/TTR Psychosociální komunitní trénink Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/TUS Úvod do studia a práce s informačními zdroji
KSS/TUS Úvod do studia a práce s informačními zdroji Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/TZA Sociální začleňování - vybrané problémy
KSS/TZA Sociální začleňování - vybrané problémy Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/TZD Zdraví a nemoc z psychosociálního hlediska
KSS/TZD Zdraví a nemoc z psychosociálního hlediska Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/TZN Zdravotní nauka
KSS/TZN Zdravotní nauka Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZAD Vybrané problémy adiktologie
KSS/ZAD Vybrané problémy adiktologie Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZAN Andragogika pro sociální práci
KSS/ZAN Andragogika pro sociální práci Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZAP Aplikovaná sociální politika
KSS/ZAP Aplikovaná sociální politika Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZAU Alternativní a augmentativní komunikace
KSS/ZAU Alternativní a augmentativní komunikace Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZBS Bakalářský seminář 1
KSS/ZBS Bakalářský seminář 1 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZCH Základy penologické psychiatrie
KSS/ZCH Základy penologické psychiatrie Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZEK Ekonomika a management sociální sféry
KSS/ZEK Ekonomika a management sociální sféry Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZEP Vybrané kapitoly z etopedie
KSS/ZEP Vybrané kapitoly z etopedie Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZFO Základy forenzní psychologie
KSS/ZFO Základy forenzní psychologie Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZG1 Speciální pedagogika 1
KSS/ZG1 Speciální pedagogika 1 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZG2 Speciální pedagogika 2
KSS/ZG2 Speciální pedagogika 2 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZIK Integrace a inkluze
KSS/ZIK Integrace a inkluze Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZIN Metodika vyhledávání a získávání informací
KSS/ZIN Metodika vyhledávání a získávání informací Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZIR Hodnocení rizik v sociální práci
KSS/ZIR Hodnocení rizik v sociální práci Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZKI Krizová intervence
KSS/ZKI Krizová intervence Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZME Zdraví a nemoc
KSS/ZME Zdraví a nemoc Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZMS Metody sociální práce
KSS/ZMS Metody sociální práce Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZNE Sociální práce s nezaměstnanými
KSS/ZNE Sociální práce s nezaměstnanými Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZNN Nové trendy v sociální práci
KSS/ZNN Nové trendy v sociální práci Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZNS Neziskový sektor
KSS/ZNS Neziskový sektor Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZO1 Odborná praxe 1
KSS/ZO1 Odborná praxe 1 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZO2 Odborná praxe 2
KSS/ZO2 Odborná praxe 2 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZO3 Odborná praxe 3
KSS/ZO3 Odborná praxe 3 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZO4 Odborná praxe 4
KSS/ZO4 Odborná praxe 4 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZO5 Odborná praxe 5
KSS/ZO5 Odborná praxe 5 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZOH Sociálně právní ochrana
KSS/ZOH Sociálně právní ochrana Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZON Odborná praxe - náslechové exkurze
KSS/ZON Odborná praxe - náslechové exkurze Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZPA Sociální patologie
KSS/ZPA Sociální patologie Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZPC Sociální prevence
KSS/ZPC Sociální prevence Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZPD Výcvik poradenských dovedností
KSS/ZPD Výcvik poradenských dovedností Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZPE Penologie
KSS/ZPE Penologie Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZPM Národnostní menšiny
KSS/ZPM Národnostní menšiny Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZPO Sociální poradenství
KSS/ZPO Sociální poradenství Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZPP Praktická penitenciární a postpenitenciární sociální práce
KSS/ZPP Praktická penitenciární a postpenitenciární sociální práce Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZPR Probace a mediace
KSS/ZPR Probace a mediace Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZPS Sociální práce s klienty s psychickým onemocněním
KSS/ZPS Sociální práce s klienty s psychickým onemocněním Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZPV Sociálně-psychologický výcvik
KSS/ZPV Sociálně-psychologický výcvik Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZRL Úvod do romologie
KSS/ZRL Úvod do romologie Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZRO Sociální práce s rodinou
KSS/ZRO Sociální práce s rodinou Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZS1 Supervize odborné praxe 1
KSS/ZS1 Supervize odborné praxe 1 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZS2 Supervize odborné praxe 2
KSS/ZS2 Supervize odborné praxe 2 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZS3 Supervize odborné praxe 3
KSS/ZS3 Supervize odborné praxe 3 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZS4 Supervize odborné praxe 4
KSS/ZS4 Supervize odborné praxe 4 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZS5 Supervize odborné praxe 5
KSS/ZS5 Supervize odborné praxe 5 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZSE Sociální práce se seniory
KSS/ZSE Sociální práce se seniory Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZSP Teorie a metodologie sociální politiky
KSS/ZSP Teorie a metodologie sociální politiky Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZSS Sociální služby
KSS/ZSS Sociální služby Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZSU Základy komunikace se sluchově postiženými
KSS/ZSU Základy komunikace se sluchově postiženými Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZSY Rizika výkonu pomáhajících profesí
KSS/ZSY Rizika výkonu pomáhajících profesí Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZSZ Sociální zabezpečení
KSS/ZSZ Sociální zabezpečení Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZT1 Teorie sociální práce 1
KSS/ZT1 Teorie sociální práce 1 Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZT2 Teorie sociální práce 2
KSS/ZT2 Teorie sociální práce 2 Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZTR Úvod do problematiky trestu a trestání
KSS/ZTR Úvod do problematiky trestu a trestání Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZTT Terapeutické techniky v sociální práci
KSS/ZTT Terapeutické techniky v sociální práci Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZUF Fundraising pro sociální sféru
KSS/ZUF Fundraising pro sociální sféru Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZUV Úvod do studia a práce s informačními zdroji
KSS/ZUV Úvod do studia a práce s informačními zdroji Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZVI Základy viktimologie
KSS/ZVI Základy viktimologie Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/ZVV Výzkum v sociální práci
KSS/ZVV Výzkum v sociální práci Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům