Předmět: Adaptivní textilie a materiály

» Seznam fakult » FT » KDE
Název předmětu Adaptivní textilie a materiály
Kód předmětu KDE/ADA
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Drašarová Jana, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Základní pojmy a kategorie vysoce funkčních a adaptivních textilií, technologické možnosti zahrnutí funkčních a speciálních prvků do struktury textilních materiálů. 2. Využití struktury a vlastností textilních vláken, délkových a plošných textilií pro zajištění specifických funkcí textilií. 3. Aplikace vysoce funkčních a inteligentních textilií pro sport a volný čas. 4. Aplikace vysoce funkčních a inteligentních textilií ve zdravotnictví. 5. Aplikace vysoce funkčních a inteligentních textilií pro ochranné pracovní oděvy. 6. Aplikace vysoce funkčních a inteligentních textilií pro inženýrství a pro vybavení interiérů a domácností. 7. Ostatní vysoce funkční a inteligentní textilie, multifunkční textilie, textilní elektronika, oděvní počítače, bionika. Cvičení: 1. Bezpečnostní předpisy, podmínky zápočtu, zadání semestrální práce 2. - 8. Aktivace textilních povrchů, nové materiály a struktury na atomární a molekulární úrovni s adaptivní funkcí (mikro a nano- materiály, mikrokapsule, vlákna, filmy, pěny). 9. - 11. Nové materiály a struktury vložením známých prvků (aktivní (parazitické) elementy připojené do struktury, aktivní elementy vložené do struktury). 12. - 14. Semestrální projekt zaměřený na uplatnění vybraných typů vysoce funkčních textilií s využitím informačních zdrojů. Aktivní prezentace semestrální práce, udělení zápočtu.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Demonstrace, Projektová výuka
  • Účast na výuce - 36 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je zaměřen na představení vysocefunkčních a adaptivních materiálů a struktur konstruovaných textilními technologiemi. Zabývá se vysvětlením základních principů a možných aplikací v oděvních i technických textiliích. Student připravuje samostatné inovační řešení návrhu nového výrobku při použití nových moderních technologií nebo technologických postupů. Řešení musí obsahovat průzkum trendů v dané oblasti, návrh materiálu v lince vlákno - příze - plošná textilie - 3D konstrukce. Cílem předmětu je seznámit studenta s metodikou řešení určitého odborného úkolu a o řešení podat písemnou i ústní zprávu. Jde současně o seznámení s formálními náležitostmi u tohoto typu prací. Cílem předmětu je dovést studenta k úspěšné obhajobě práce.
Studenti se orientují v oblasti vysocefunkčních a inteligentních textilií.
Předpoklady
Znalosti z předmětů: Předení, Tkaní, Pletení, Struktura a vlastnosti textilií.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Písemná zkouška

Zápočet: Odevzdání semestrální práce a její úspěšná prezentace. Zkouška: Kombinovaná forma.
Doporučená literatura
  • Horrocks, A. R. - Anand, S. C. Handbook of technical textiles.
  • Lizák, P. - Militký, J.:. Technické textílie. Nadácia pre rozvoj textilného vysokého školstva v Ružomberku - M Print. 2002.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní a oděvní návrhářství (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní a oděvní návrhářství (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní a oděvní návrhářství (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní