Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Fakulta textilní (FT)
Studijní program Textil (B3107)
Studijní obor / Specializace Textilní a oděvní návrhářství (3107R006/90 - 2012)
Stupeň získané kvalifikace Bakalářský
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 3 roky
Počet ECTS kreditů 180
Udělovaná kvalifikace Bakalář (0)
Přístup k dalšímu studiu Magisterský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor nespecifikováno
Klíčové studijní výstupy Absolvent má znalosti v oblasti textilního a sklářského designu. Je schopen dalšího kvalifikačního růstu. Je neschopný samostatné technické, organizační, apod. práce v souladu se studovaným oborem. Výsledky své práce dokáže vyhodnotit a prezentovat.
Specifické požadavky pro přijetí Ukončené středoškolské vzdělání, maturita, úspěšné složení talentové zkoušky
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Uznání absolvovaných částí studia se řídí <a class="xg_stag_a_out" href="http://www.tul.cz/studenti/vnitrni-predpisy-tul_38" target="_blank" title="Studijní a zkušební řád">Studijním a zkušebním řádem TU v Liberci </a>(článek 26).
Kvalifikační požadavky a předpisy 180 ECTS kreditů ve skladbě předmětů předepsané studijním plánem, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Profil programu Bakalářský studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu povolání a ke studiu v magisterském studijním programu. Ve studijním programu se využívají soudobé poznatky a metody, obsahuje též v potřebném rozsahu teoretické poznatky.
Podmínky pokračování studia nespecifikováno
Profesní profily absolventů s příklady Absolvent je schopný samostatné technické, organizační práce zejména v zaměření na výtvarné zpracování materiálů od vypracování výtvarného návrhu až po realizaci. Uplatní se zejména v oblasti textilu a výroby bižuterie
Garant oboru / specializace Vik Michal, prof. Ing. Ph.D. , Krotký Svatoslav, doc. ak. mal.
Statut Doporučený ročník Doporučený semestr Kód předmětu Název předmětu (* Státnice) Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
A Povinný 1 Zimní KDE/ZAN1 Základy navrhování 1 Čeština 6  
A Povinný 1 Zimní KDE/ZOT Kreslení věcné Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní KDE/DVK1 Dějiny výtvarné kultury Čeština 3  
A Povinný 1 Zimní KMI/TVL Textilní vlákna Čeština Angličtina 6  
A Povinný 1 Zimní KDE/PG1 Počítačová grafika 1 Čeština 4  
A Povinný 1 Zimní KTT/TT1 Textilní technologie 1 Čeština 5  
A Povinný 1 Letní KMI/TTE2 Textilní technologie 2 Čeština 6  
A Povinný 1 Letní KTV/SPA1T Sportovní a pohybové aktivity 1 Čeština 1  
A Povinný 1 Letní KDE/PG2 Počítačová grafika 2 Čeština 4  
A Povinný 1 Letní KDE/KTN Kresba pro textilní návrhářství Čeština 5  
A Povinný 1 Letní KDE/ZAN2 Základy navrhování 2 Čeština 6  
A Povinný 1 Letní KDE/DVK2 Dějiny výtvarné kultury Čeština 4  
A Povinný 2 Zimní KDE/BIT Bižuterní tvorba Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní KDE/PN1 Ateliér 3 Čeština 6  
A Povinný 2 Zimní KTV/SPA2T Sportovní a pohybové aktivity 2 Čeština 1  
A Povinný 2 Zimní KDE/VMA Matematika - vybrané statě Čeština 5  
B Povinně volitelný 2 Zimní KTT/SVT1 Struktura a vlastnosti textilií Čeština Angličtina 5  
B Povinně volitelný 2 Zimní KCJ/A-T Jazyk - Angličtina Čeština Angličtina 4  
B Povinně volitelný 2 Zimní KHT/KOT Komfort textilií Čeština 6  
A Povinný 2 Letní KMI/ZKB Zkoušení textilií Čeština Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní KDE/PN2 Praktikum návrhářství 2 Čeština 6  
A Povinný 2 Letní KDE/TBA Teorie barev Čeština 4  
A Povinný 2 Letní KDE/SZB Sklářské a bižuterní zbožíznalství Čeština 6  
A Povinný 2 Letní KDE/MOD1 Modelování 1 Čeština 4  
B Povinně volitelný 2 Letní KDE/MDS Malba pro design Čeština 5  
B Povinně volitelný 2 Letní KTT/TTE Textile technology Angličtina 6  
B Povinně volitelný 3 - KDE/STY Textilní stylistika Čeština 5  
A Povinný 3 Zimní KDE/EST Estetika Čeština 4  
A Povinný 3 Zimní KMI/KOL Koloristika Čeština 4  
A Povinný 3 Zimní KDE/ADA Adaptivní textilie a materiály Čeština Angličtina 4  
A Povinný 3 Zimní KDE/GAN Grafika v oděvní tvorbě Čeština 4  
A Povinný 3 Zimní KDE/LAK Ateliér 3 Čeština 6  
B Povinně volitelný 3 Zimní KNT/BP1 Bakalářská práce Čeština 8  
B Povinně volitelný 3 Zimní KDE/INT Interiérová tvorba Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 3 Zimní KHT/BP1 Bakalářská práce 1 Čeština 8  
B Povinně volitelný 3 Zimní KDE/BP1 Bakalářská práce 1 Čeština 8  
B Povinně volitelný 3 Zimní KMI/BP1 Bakalářská práce Čeština 8  
B Povinně volitelný 3 Zimní KTT/BP1 Bakalářská práce Čeština 8  
B Povinně volitelný 3 Zimní KDE/MOD2 Modelování 2 Čeština 4  
A Povinný 3 Letní KDE/PR Projekt Čeština 6  
B Povinně volitelný 3 Letní KDE/BP2 Bakalářská práce 2 Čeština 8  
B Povinně volitelný 3 Letní KTT/ZAK1 Žakárské vazební techniky Čeština Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 3 Letní KNT/BP2 Bakalářská práce Čeština 8  
B Povinně volitelný 3 Letní KTT/BP2 Bakalářská práce Čeština 8  
B Povinně volitelný 3 Letní KHT/BP2 Bakalářská práce 2 Čeština 8  
B Povinně volitelný 3 Letní KMI/BP2 Bakalářská práce Čeština 8  
B Povinně volitelný - - KDE/OPX Odborná praxe Čeština 6  
B Povinně volitelný - Zimní KFY/FYZ Fyzika Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Zimní KDE/KRFA Kreslení figurální Čeština 4  
B Povinně volitelný - Letní KDE/SUD Současné umění a design Čeština 5  
B Povinně volitelný - Letní KMI/TCH Textilní chemie Čeština 6  
B Povinně volitelný - Letní KDE/KRFB Kreslení figurální Čeština 4  
B Povinně volitelný - Letní KOD/CAD CAD/CAM systémy v oděvní výrobě Čeština 6  
B Povinně volitelný - Letní KPE/UMN Úvod do managementu Čeština 4