Předmět: Malba pro design

» Seznam fakult » FT » KDE
Název předmětu Malba pro design
Kód předmětu KDE/MDS
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Válková Střílková Jana, Mgr.
  • Šikolová Ludmila, doc. M.A.
  • Kadlecová Zuzana, ak. mal.
Obsah předmětu
Cvičeni: 1 - 14. Během semestru student zpracovává tato témata: Barevné studie zátiší - využití znalostí o barevných kontrastech z předmětu Teorie barev. Stylizace nastudované tvarové zásoby - problematika plošné dekorativní komposice. Obdobný postup s využitím portrétu, figury, figurálních komposic. Zadání podle daných požadavků: omezení barevné škály, tvarová jednoduchost, využití určených i netypických formátů

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Barevné studie zátiší, dekorativní komposice, portrét a jeho odborné zpracování pro dekorativní kompozice. Inspirace historickými slohy, tvarové a barevné zjednodušení.
V rámci předmětu student získá praktické zkušenosti z oboru.
Předpoklady
Žádné

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta, Rozhovor

Splnění předmětu Teorie barev
Doporučená literatura
  • Techniky malby.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní a oděvní návrhářství (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní a oděvní návrhářství (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní a oděvní návrhářství (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní