Předmět: Textilní stylistika

» Seznam fakult » FT » KDE
Název předmětu Textilní stylistika
Kód předmětu KDE/STY
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Bergmanová Vlastimila, Ing.
 • Ludín Ondřej, Bc.
 • Krotký Svatoslav, doc. ak. mal.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Objasnění pojmů textilní stylistika, design, desén, styl a módní trendy. 2. - 3. Dějiny odívání a výtvarného umění. 4. Oděvní a výtvarné umění v době průmyslové revoluce. 5. Secese jako pokus o jednotný styl. 6. Art-deco. 7. - 10. Významné osobnosti oděvní tvorby 20. století. Cvičení: 1. - 3. Pohled do dějin odívání, zadání práce na dané téma, návštěva muzea (galerie) a kritické hodnocení výstavy. 4. Textilní tvorba, práce desinatérů od inspiračních zdrojů po přípravu kolekcí, uzavírání kontraktů a zavádění hromadné výroby. 5. - 7. Současné trendy ve vzorování textilu, navrhování oděvu a dekoru. Tvorba módních trendů a práce s nimi, vytvoření vlastního moodboardu. 8. - 9. Pohled do současnosti, zadání práce na dané téma zaměřené na současného oděvního výtvarníka. 10. Zápočet.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Semestrální práce - 30 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
 • Exkurze - 10 hodin za semestr
 • Projekt individuální - 30 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 10 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Objasnění pojmů textilní stylistika, design, desén, styl a trendy. Dějiny odívání a výtvarného umění. Vysvětlení fenoménu módy, který je často považován za nahodilý, iracionální a vymykající se poznání, který však přesahuje oblast oděvní tvorby a dotýká se stylotvorným procesům ve vývoji ostatních odvětví designu. Jeho spojitost se širším vývojem výtvarného umění a architektury. Osobnosti oděvní a textilní tvorby 20. století. Design a desén textilu v kontextu dějin odívání a výtvarného umění. Tvůrčí činnost (kreativita, inspirace, inovace). Současné trendy ve vzorování textilu, navrhování oděvu a dekoru.
Znalost probrané látky tohoto předmětu.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Doporučená literatura
 • Zoom on Fashion Trend´s Italian Magazine.
 • Lars Svendsen. Fashion: A Philosophy.
 • LIPOVETSKY, G. Éra prázdnoty. Praha: Prostor, 1998. ISBN 80-85190-74-5..
 • Lipovetsky, G. Říše pomíjivosti. Móda a její úděl v moderních společnostech, Prostor,.
 • Lipovetsky, G. Věčný přepych, Praha 2005.
 • Móda- Dějiny odívání 18., 19., 20. století. Ze sbírek Ústavu odívání v Kjótu, Praha 2003.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní a oděvní návrhářství (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní a oděvní návrhářství (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní a oděvní návrhářství (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: -