Předmět: Současné umění a design

» Seznam fakult » FT » KDE
Název předmětu Současné umění a design
Kód předmětu KDE/SUD
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Suchomel Filip, doc. PhDr. Ph.D.
 • Palata Oldřich, Mgr.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. První světová výstava v Londýně (1851). Industrializace a její vliv na vývoj řemesel. 2. Hnutí Arts and Crafts. 3. G. Semper a jeho myšlenky o nezbytnosti výchovy k novému vkusu prostřednictvím uměleckoprůmyslových muzeí a škol. Akcent na souvztažnost účelu, konstrukce, materiálu a dekoru předmětů. 4. Vize nového pojetí užitého umění v představách osobností moderní architektury (Wagner, van de Velde, Loos, Altenberg, Le Corbusier). 5. Prosazování nového pohledu na výtvarné pojetí užitkových předmětů v českém prostředí v první polovině 20. století(uměleckoprůmyslové školy, Artěl, Svaz čs. díla, Krásná jizba, UP závody v Brně). 6.Československá účast na světové výstavě EXPO ´58, "bruselský styl"; Ústav bytové a oděvní kultury. 7. Vymezení termínů umělecké řemeslo, užité umění, průmyslové výtvarnictví, design. 8. Moderní a novodobá česká sklářská tvorba v kontextu zahraničního vývoje. 9. Moderní a novodobá česká šperkařská tvorba v kontextu zahraničního vývoje. 10. Fenomén jablonecké bižuterie dříve a dnes. 11. Moderní a novodobá česká textilní tvorba v kontextu zahraničního vývoje. 12. Moderní a novodobá tvorba v oborech keramiky a porcelánu v kontextu zahraničního vývoje. 13. Moderní a novodobá tvorba v oborech užité grafiky a fotografie v kontextu zahraničního vývoje. 14. Současná česká autorská tvorba a design. Cvičení: Zpracování prezentace a přednes referátu na zadané téma.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Seminář, Samostudium studentů
 • Semestrální práce - 30 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 10 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 25 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
České užité umění a design v kontextu zahraničního vývoje a současných trendů umění od poloviny 19. století do současnosti (zejména v oborech skla, šperku, bižuterie, textilní tvorby, keramiky a porcelánu, užité grafiky, fotografie, soudobé autorské tvorby a designu).
Znalost probrané látky tohoto předmětu.
Předpoklady
Znalosti probírané látky předmětu Dějiny výtvarné a oděvní kultury (KDE/DOV1,2).
KDE/DVO2

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Prezentace osvojených vědomostí formou referátu

Zápočet: účast na cvičení, zpracování eseje na dané téma. Zkouška: ústní, obhajoba semestrální práce.
Doporučená literatura
 • ADLEROVÁ, A. České užité umění 1918-1938, Praha, Nakladatelství Odeon, 1983, s. 264, 01-528-83.09/17..
 • AMBROZ, N. Vídeňská secese a moderna 1900-1925 /Užité umění a fotografie v českých zemích/, Brno, Moravská galerie, 2005, s. 384, ISBN 80-7027-131-0..
 • HAVRÁNEK, V. Bruselský sen: československá účast na světové výstavě Expo 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60 let. Arbor Vitae. 2008. 368 s. ISBN 978-80-87164-03-7..
 • KNOBLOCH, I., VONDRÁČEK, R. Design v českých zemích, Praha, Nakladatelství Academia, 2016, s. 658, ISBN 978-80-200-2612-5..
 • KOLESÁR, Z. Kapitoly z dějin designu, Praha, 2004, s. 168, ISBN 80-86863- 03-4..
 • KŘÍŽOVÁ, A. Proměny českého šperku na konci 20. století, Praha, Nakladatelství Academia, 2002, s. 224, ISBN 80--200-0920-5..
 • NOVÝ, P. Ve službách módy a stylu, Praha, Nakladatelství Academia, 2017, s. 226, ISBN 978-80-2708-5..
 • PETROVÁ, S. České sklo, Praha, Vydavatelství Gallery, 2001, s. 284.
 • RILEY, N. Dějiny užitého umění:vývoj užitého umění a stylistických prvků od renesance do postmoderní doby, Praha, 2004. ISBN 8072095498.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní a oděvní návrhářství (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní a oděvní návrhářství (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní a oděvní návrhářství (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní