Předmět: Sklářské a bižuterní zbožíznalství

» Seznam fakult » FT » KDE
Název předmětu Sklářské a bižuterní zbožíznalství
Kód předmětu KDE/SZB
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Hotař Vlastimil, doc. Ing. Ph.D.
 • Koucký Jiří, Ing. CSc.
 • Štěpán Zdeněk, Ing.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Společné základy bižuterního a sklářského zbožíznalství. 2. Bižuterní a šperkové kameny a podobné komponenty. 3. Bižuterní perle, přívěsky a podobné komponenty. 4.- 5. Kovové bižuterní součásti a komponenty. 6. Finální bižuterní výrobky. 7.- 8. Suroviny pro výrobu skla. Sklářský kmen, sklářská vsázka, zakládání vsázky. Skelný stav. Barvení skla. Složení, struktura a vlastnosti skel. 9. Skleněné polotovary a komponenty pro výrobu bižuterie. 10. Klasifikace materiálů, produkce a úprav. Cvičení: Rozbory jednotlivých komponent zbožíznaleckých kategorií. Práce s praktickými ukázkami.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Cvičení, E-learning
 • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
 • Exkurze - 20 hodin za semestr
 • Příprava na dílčí test - 10 hodin za semestr
 • Příprava na souhrnný test - 15 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 35 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 60 hodin za semestr
Výstupy z učení
Obecné základy bižuterního a sklářského zbožíznalství. Názvosloví bižuterních komponent a produktů. Užitné vlastnosti a způsoby použití jednotlivých typů komponent. Typické designové aplikace bižuterních a šperkařských součástí. Bižuterní a šperkové kameny, bižuterní perle a přívěsky. Kovové bižuterní součásti. Finální bižuterní výrobky.
Znalost probrané látky tohoto předmětu.
Předpoklady
Odborné znalosti získané v předchozím studiu.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná práce, Test

Zápočet: aktivní účast na cvičeních, absolvování testů v průběhu studia, závěrečný test (výpočty), odevzdání semestrální práce, účast na exkurzích.
Doporučená literatura
 • KOUCKÝ J. a kol. Bižuterie - základní učebnice zbožíznalství, SVB Jablonec n.N.2005, ISBN neuvedeno..
 • KOUCKÝ J. Chatonologie - nauka o skleněných a syntetických kamenech, perlích a ověsech, PC Jablonec n. N., 2016, ISBN neuvedeno..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní a oděvní návrhářství (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní