Předmět: Základy navrhování 1

» Seznam fakult » FT » KDE
Název předmětu Základy navrhování 1
Kód předmětu KDE/ZAN1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Štefanov Martin, Bc.
 • Veselá Zuzana, Mgr.art.
 • Válková Střílková Jana, Mgr.
 • Kadlecová Zuzana, ak. mal.
 • Ludín Ondřej, Bc.
 • Pimková Jana, Ing.
Obsah předmětu
Cvičení: Úvod do principu práce návrháře - práce s inspiračními zdroji, tvorba návrhových skic, postupy při realizaci, zadání společného tématu pro 3 kurzy. 1. Kurz návrhu plošné textilie: Ukázky realizovaných textilních vzorů, vypracování studií pro následné zpracování vzoru. Tvorba dekorativního prvku. Návrhy způsobů raportování. Variace vzoru, rytmus, kompozice nekonečného tisku v textilu. Realizace návrhů pro textilní tisk. 2. Kurz prostorového navrhování: Práce s reliéfem pro vyjádření vztahu plocha - hmota. Rytmické uspořádání celku a proporční vztahy v reliéfu. Tvorba papírové plastiky na krejčovské figuríně. 3. Kurz výtvarné přípravy: Kresebná kompozice. Malířská kompozice. Realizace úkolů. Společná prezentace semestrálních prací.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Pracovní činnosti (dílny), Skupinová konzultace, Individuální konzultace, Seminář, Prezentace práce studentů
 • Účast na výuce - 112 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 8 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 60 hodin za semestr
Výstupy z učení
Průprava základních znalostí návrháře pro potřebu tvůrčích výsledků, tj. příprava návrhových materiálů a technologických postupů pro realizaci. Seznámení s principy práce se vzorem, principy prostorového navrhování a práce s výtvarnými prostředky. Tento předmět je vyučován formou výuky ateliér.
Základní znalosti návrháře pro potřebu tvorby.
Předpoklady
Nespecifikováno.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Zápočet: aktivní účast na cvičeních, prezentace semestrálních úkolů. Zkouška: předložení a obhajoba semestrální práce před komisí na závěrečné semestrální výstavě.
Doporučená literatura
 • BOWLES, M. Print, Make, Wear: Creative Projects for Digital Textile Design, Laurence King Publishing (March 17, 2015), ISBN-10: 1780674708..
 • BRIGGS-GOODE, A. Printed Textile Design, Laurence King Publishing; 01 edition (30 Sept. 2013), ISBN 10: 1780671180..
 • MARTIN, A., CAHIER, Ch. 376 Decorative Allover Patterns from Historic Tile Work and Textiles, Dover Publications; Revised edition (December 1, 1989), ISBN-10: 0486261468..
 • NAKAMICHI, T. Pattern magic: japanese clothes design book. vol. 1, Tokyo, 2008, ISBN 978-4-579-11071-1..
 • NAKAMICHI, T. Pattern magic: japanese clothes design book. vol. 2, Tokyo, 2009,ISBN 978-4-579-11170-1..
 • O'MEARA, K. The Pattern Base: Over 550 Contemporary Textile and Surface Design, Thames & Hudson; 1 edition (June 16, 2015), ISBN-10: 0500291799..
 • OWEN, J. Grammar of Ornament, Ivy Press 2016, ISBN: 978-1-78240-331-9..
 • STEIN, S. The Complete Fabric Artist's Workshop: Exploring Techniques and Materials for Creating Fashion and Decor Items from Artfully Altered Fabric, Creative Publishing international (September 1, 2011), ISBN 10: 1589236637..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní a oděvní návrhářství (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní a oděvní návrhářství (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní a oděvní návrhářství (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní