Předmět: Kreslení věcné

» Seznam fakult » FT » KDE
Název předmětu Kreslení věcné
Kód předmětu KDE/ZOT
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Válková Střílková Jana, Mgr.
  • Kadlecová Zuzana, ak. mal.
Obsah předmětu
Cvičení 1. Nácvik lineární a stínované kresby, různé typy šrafury. 2. Zátiší - hranaté předměty (úběžníky). Vyjádření prostoru na ploše (perspektiva). Vizování, přenášení směrů, kompozice 3. Zátiší - oblé předměty (válec, koule). Důraz na osovou souměrnost a elipsu. 4. Kombinované zátiší (použití všech doposud získaných znalostí). 5. Drapérie (volně zavěšená, uzel apod.). 6. Vyjádření charakteru a povrchu různých materiálů (textil, papír, sklo, přírodniny). 7. Studie bot, tašek, batohů apod. 8. Studie rostliny v květináči (tvary organické). 9. Studie židle, malířského a sochařského stojanu (konstrukce, prostor). 10. Studie prostoru (interiér, perspektiva). 11. Studie zvířecích lebek. 12. Studie lidské lebky a kostry. 13. Studie přírodnin a hmyzu a následné provedení ve zvětšeném měřítku. 14. Stylizace nastudovaných přírodních motivů. Společná prezentace semestrálních prací.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Skupinová konzultace, Individuální konzultace, Prezentace práce studentů
  • Semestrální práce - 42 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 12 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 84 hodin za semestr
Výstupy z učení
Popis základních zobrazovacích technik. Vyjádření správných prostorových vztahů, rozlišení materiálu. Světelné a hmotné vlastnosti vyjádřené kresbou. Vyjádření správných prostorových vztahů mezi jednotlivými předměty, jejich vzájemné proporční vztahy s důkazem na odlišení kvality jednotlivých materiálů. Vyjádření různých textilních a dalších materiálů. Studie přírodního prvku jeho geometricky-konstrukční vztahy, struktura a textura.
V rámci předmětu student získá praktické zkušenosti z oboru.
Předpoklady
Nespecifikováno.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta, Rozhovor

Doporučená literatura
  • BALLESTAR, V. B. Kresba, 2005, Praha, Reba Production 2005, ISBN 80-7234-411-0..
  • PARRAMÓN, J. M. Jak malovat zátiší, Svojtka a Vašut, 2003, 32 s., ISBN 978-80-256-1728-1..
  • STANYER, P. Vše o technikách kresby, Nakladatel: Svojtka&Co., 2007, 208 s., ISBN 978-80-7352-383-1..
  • TEISSSIG, K. Technika kresby, 1986, Praha, Artia, 1986, 190 s. ISBN 37-007-86..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní a oděvní návrhářství (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní a oděvní návrhářství (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní a oděvní návrhářství (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní