Předmět: Textilní chemie

» Seznam fakult » FT » KMI
Název předmětu Textilní chemie
Kód předmětu KMI/D120
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Wiener Jakub, prof. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah: - Chemie přírodních a syntetických polymerů. Identifikace chemického poškození, možnosti chemické modifikace polymerů. - Základní principy zušlechťovacích operací včetně barvení a potiskování textilií, úvod do chemie barviv a pigmentů. - Chemie tenzidů a detergentů, chování tenzidů ve vodných roztocích, praní textilií, ionogenita. - Nové přístupy a technologické inovace v textilní chemii. - Úpravy povrchů vláken pomocí enzymů, plazmatu a dalších metod.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Samostatná výzkumná činnost studenta, Individuální konzultace, Seminář
Výstupy z učení
Cílem předmětu je zlepšit znalosti studentů v oblasti textilní chemie a prezentovat souvislosti mezi strukturou vláken a jejich chováním při standardních i pokročilých zušlechťovacích operacích. Pozornost je věnována i povrchově aktivními látkám a barvivům, jakožto chemikáliím využívaným při zušlechťování textilií.
Student získá detailní znalosti problematiky v oblasti podle schválení oborovou radou
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Ústní zkouška před komisí jmenovanou děkanem, písemná práce v rozsahu cca. 20 stran.
Doporučená literatura
  • ARSHADY, R. Microspheres, Microcapsuls and Liposomes. Citus Books, London, 1999, 1999.
  • KRYŠTŮFEK, J., WIENER, J. Barvení textilií I. skriptum TU, Liberec, 2008. ISBN 9788073723286.
  • KRYŠTŮFEK, J., WIENER, J., MACHAŇOVÁ D. Barvení textilií II. TU Liberec, 2011. ISBN 978807372796.
  • MILES, L.W.C. Textile Printing. Society of Dyers and Colourists, 1994. ISBN 0901956570.
  • PETERS, R. H. Textile chemistry. Amsterdam, 1975. ISBN 0444411208.
  • PRÁŠIL, M. Advanced and Specialised Textile Processing ( Part I - Textile Printing ). 2005.
  • SHINHOO, R. Plasma textile technologies for textiles. Cambridge, 2007. ISBN 9781845692575.
  • SCHINDLER, W. D., HAUSER, P. J. Chemical finishing of textiles. Woodhead Publishing in textiles, 2004. ISBN 1 85573 905 4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr