Předměty pracoviště: KMI

» Seznam fakult » FT
Kód předmětu Název předmětu
Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KMI/AED Analýza experimentálních dat
KMI/AED Analýza experimentálních dat Zimní a letní Čeština 6  
KMI/BAT Barvení a tisk textilií
KMI/BAT Barvení a tisk textilií Zimní Čeština 6  
KMI/BP1 Bakalářská práce
KMI/BP1 Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 8  
KMI/BP2 Bakalářská práce
KMI/BP2 Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 8  
KMI/CHR Chemicko-textilní rozbory
KMI/CHR Chemicko-textilní rozbory Zimní Čeština 6  
KMI/CHT Chemické rozbory textilu
KMI/CHT Chemické rozbory textilu Zimní Angličtina 6  
KMI/COL Koloristika
KMI/COL Koloristika Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMI/CTX Chemie pro textil
KMI/CTX Chemie pro textil Letní Čeština, Angličtina 5  
KMI/D05 Optika pevných látek
KMI/D05 Optika pevných látek Zimní a letní Čeština, Angličtina 0  
KMI/D07 Struktura a vlastnosti textilních vláken
KMI/D07 Struktura a vlastnosti textilních vláken Zimní Čeština, Angličtina 0  
KMI/D08 Teorie zkušebních metod a zpracování laboratorních dat
KMI/D08 Teorie zkušebních metod a zpracování laboratorních dat Letní Čeština, Angličtina 0  
KMI/D112 Matematické principy prognózování
KMI/D112 Matematické principy prognózování Letní Čeština 0  
KMI/D113 Teorie zkušebních metod a zpracování dat
KMI/D113 Teorie zkušebních metod a zpracování dat Letní Čeština 0  
KMI/D114 Speciální metody stanovení jakosti
KMI/D114 Speciální metody stanovení jakosti Letní Čeština 0  
KMI/D115 Projektování vlákenných produktů
KMI/D115 Projektování vlákenných produktů Letní Čeština 0  
KMI/D116 Jakost vlákenných výrobků
KMI/D116 Jakost vlákenných výrobků Zimní Čeština 0  
KMI/D117 Kompozita a nanokompozita
KMI/D117 Kompozita a nanokompozita Letní Čeština, Angličtina 0  
KMI/D118 Optika pevných látek ? Kolorimetrie
KMI/D118 Optika pevných látek ? Kolorimetrie Zimní Čeština 0  
KMI/D119 Senzorické textilní materiály
KMI/D119 Senzorické textilní materiály Letní Čeština 0  
KMI/D120 Textilní chemie
KMI/D120 Textilní chemie Zimní Čeština 0  
KMI/D121 Sorpční procesy
KMI/D121 Sorpční procesy Zimní Čeština 0  
KMI/D13 Sorpční procesy
KMI/D13 Sorpční procesy Zimní a letní Čeština, Angličtina 0  
KMI/D136 Struktura a vlastnosti textilních vláken
KMI/D136 Struktura a vlastnosti textilních vláken Zimní Čeština, Angličtina 0  
KMI/D141 Projektování textilií
KMI/D141 Projektování textilií Letní Čeština, Angličtina 0  
KMI/D20 Projektování textilií
KMI/D20 Projektování textilií Zimní a letní Čeština, Angličtina 0  
KMI/D24 Textilní chemie
KMI/D24 Textilní chemie Zimní a letní Čeština, Angličtina 0  
KMI/DP1 Diplomová práce
KMI/DP1 Diplomová práce Zimní a letní Čeština 6  
KMI/DP2 Diplomová práce 2
KMI/DP2 Diplomová práce 2 Zimní a letní Čeština 6  
KMI/DP3 Diplomová práce 3
KMI/DP3 Diplomová práce 3 Zimní a letní Čeština 6  
KMI/DT1 Historie textilu
KMI/DT1 Historie textilu Zimní Čeština 2  
KMI/EAP Ekologické aspekty textilních procesů
KMI/EAP Ekologické aspekty textilních procesů Zimní a letní Čeština 6  
KMI/FIN Finální úpravy
KMI/FIN Finální úpravy Letní Čeština, Angličtina 6  
KMI/KMT Kompozity s textilní výztuží
KMI/KMT Kompozity s textilní výztuží Letní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMI/KOL Koloristika
KMI/KOL Koloristika Zimní Čeština 4  
KMI/MBV Kolorimetrie
KMI/MBV Kolorimetrie Letní Čeština, Angličtina 6  
KMI/MHJ Textilní metrologie a hodnocení jakosti
KMI/MHJ Textilní metrologie a hodnocení jakosti Letní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMI/MTA Metody termické analýzy
KMI/MTA Metody termické analýzy Zimní a letní Čeština, Angličtina 6  
KMI/OMA Optické metody analýzy materiálů
KMI/OMA Optické metody analýzy materiálů Letní Čeština 6  
KMI/OPX Odborná praxe
KMI/OPX Odborná praxe Zimní a letní Čeština 6  
KMI/OR Odborná rozprava
KMI/OR Odborná rozprava Zimní a letní Čeština, Angličtina 0  
KMI/PMA Programování v MATLABu
KMI/PMA Programování v MATLABu Letní Čeština, Angličtina 6  
KMI/POM Pokročilé materiály
KMI/POM Pokročilé materiály Zimní Čeština 6  
KMI/PPA Project preparation, formulation, application to funding agency
KMI/PPA Project preparation, formulation, application to funding agency Letní Angličtina 6  
KMI/PPS Principy partnerské spolupráce
KMI/PPS Principy partnerské spolupráce Zimní a letní Čeština 3  
KMI/PR Projekt
KMI/PR Projekt Letní Čeština 6  
KMI/PRJ Projekt
KMI/PRJ Projekt Zimní Čeština, Angličtina 5  
KMI/PRO Programování
KMI/PRO Programování Zimní a letní Čeština 5  
KMI/PRX Praxe
KMI/PRX Praxe Zimní a letní Čeština 4  
KMI/SMM Speciální měřící metody
KMI/SMM Speciální měřící metody Zimní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMI/SNA Speciální vlákna
KMI/SNA Speciální vlákna Zimní Čeština, Angličtina 5  
KMI/SPV Speciální vlákna
KMI/SPV Speciální vlákna Zimní Čeština, Angličtina 6  
KMI/TCH Textilní chemie
KMI/TCH Textilní chemie Zimní a letní Čeština 6  
KMI/TEN Textile Engineering
KMI/TEN Textile Engineering Letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMI/TTE2 Textilní technologie 2
KMI/TTE2 Textilní technologie 2 Letní Čeština 6  
KMI/TVL Textilní vlákna
KMI/TVL Textilní vlákna Zimní Čeština, Angličtina 6  
KMI/TXC Textilní chemie
KMI/TXC Textilní chemie Zimní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMI/TXV Textilní vlákna
KMI/TXV Textilní vlákna Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMI/TZU Teorie zušlechťování
KMI/TZU Teorie zušlechťování Zimní Čeština, Angličtina 6  
KMI/UDR Údržba textilií
KMI/UDR Údržba textilií Letní Čeština, Angličtina 5  
KMI/UDT Údržba textilií
KMI/UDT Údržba textilií Letní Čeština 6  
KMI/VIN Vlákenné inženýrství
KMI/VIN Vlákenné inženýrství Letní Čeština, Angličtina 6  
KMI/VV Vlastnosti vláken
KMI/VV Vlastnosti vláken Zimní a letní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMI/ZDA Zpracování dat
KMI/ZDA Zpracování dat Zimní Čeština, Angličtina 6  
KMI/ZKB Zkoušení textilií
KMI/ZKB Zkoušení textilií Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMI/ZPD Zpracování dat
KMI/ZPD Zpracování dat Zimní Čeština, Angličtina 4  
KMI/ZU Zušlechťování
KMI/ZU Zušlechťování Zimní Čeština, Angličtina 5  
KMI/ZUT Zušlechťování textilií
KMI/ZUT Zušlechťování textilií Zimní Čeština 6