Předmět: Textilní vlákna

» Seznam fakult » FT » KMI
Název předmětu Textilní vlákna
Kód předmětu KMI/TXV
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný, Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Pechočiaková Miroslava, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Úvod, historie vývoje vláken. 2. Chemické složení vláken. 3. Vlastnosti polymerních řetězců. 4. Morfologie vláken. 5. Vlastnosti vláken I (geometrické, povrchové). 6. Vlastnosti vláken II (sorpční, tepelné). 7. Vlastnosti vláken III (mechanické, časově závislé mechanické). 8. Výroba vláken. 9. Celulózová vlákna. 10. Proteinová vlákna. 11. Chemická vlákna. 12. Syntetická vlákna I (polyamidy). 13. Syntetická vlákna II (polyestery). 14. Syntetická vlákna III (POP, akrylová vlákna). Cvičení: Svojí náplní doplňuje přednášku: 1. Bezpečnostní předpisy, podmínky zápočtu. 2. Rozdělení vláken. Světelná mikroskopie, seřízení mikroskopu. 3. Tvorba preparátu, příprava příčných řezů. 4. Mikroskopie rostlinných vláken. 5. Mikroskopie živočišných vláken. 6. Mikroskopie chemických a syntetických vláken. 7. Zjišťování materiálového složení směsových přízí. 8. Bavlna. 9. Rozlišení viskózových a acetátových vláken. 10. Teplota tání termoplastů. 11. Rozlišení polyesterových a polyamidových vláken. 12. Spalovací testy vláken. 13. Identifikační test vláken. 14. Zápočet.

Studijní aktivity a metody výuky
Laboratorní praktika, Přednáška
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 12 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 50 hodin za semestr
 • Příprava na laboratorní měření, zpracování výsledků - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 50 hodin za semestr
Výstupy z učení
Struktura, vlastnosti a použití všech základních typů textilních vláken. Procesy získávání přírodních vláken, strukturální charakteristiky a vlastnosti ovlivňující jejich zpracování, resp. použití. Zvláštnosti výroby chemických vláken, vznik struktury a všechny základní vlastnosti. Složení vláken a jeho vliv na vlastnosti. Základních oblasti aplikace textilních vláken.
Znalost probírané látky tohoto předmětu - teoreticky i prakticky
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Přednášky jsou pro studenty povinné. Zápočet: Absolvování všech laboratorních cvičení, vypracování protokolů, úspěšné absolvování zápočtového testu (identifikace předložených vlákenných vzorků). Zkouška: Písemná
Doporučená literatura
 • Blažej, A., Šutá, Š. Vlastnosti textilních vlákien. Alfa, Bratislava 1981.
 • Cook, J. Gordon. Handbook of textile fibres.. Woodhead, 2001.
 • Hladík, V. Textilní vlákna. SNTL, Praha 1971.
 • Militký,J. Textilní vlákna, klasická a speciální, Fakulta textilní TUL 2002..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr