Předmět: Zušlechťování

» Seznam fakult » FT » KMI
Název předmětu Zušlechťování
Kód předmětu KMI/ZU
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Vik Michal, prof. Ing. Ph.D.
 • Viková Martina, doc. Ing. Ph.D.
 • Šašková Jana, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Základní pojmy, bavlnářská, vlnařská, lnářská a předúprava syntetických materiálů. Požehováni, postřihování, odšlichtování. 2. Praní a způsoby praní, principy a fáze pracího procesu, tenzidy, HLB a CMC. Voda v zušlechťovacích procesech. 3. Vyvářka. Mercerace a působení alkálie na bavlnu 4. Bělení, definice bělosti. Technologie bělení. Technologie fixace a tepelná stabilizace. 5. Předúprava vlny, praní vlny, karbonizace vlny, bělení vlny, krabování a dekatování vlny. Hedvábí a předúprava hedvábí. 6. Základní pojmy v procesu barvení. Třídy barviv a názvosloví, colour index, průběh barvícího procesu 7. Technologie barvení. Barvení celulózy a třídy barviv pro celulózu. Substantivní barviva. 8. Kypová barviva. Vytahovací postupy, pigmentační postupy. Barvení denimů, indigosolové barvení. Sirná barviva. 9. Reaktivní barviva, typy reaktivních systémů u barviv a barvení směsí PES/ba a PES/vlna. Azobarviva. 10. Barviva pro proteinová vlákna, kyselá, kovokomplexní, reaktivní barviva. 11. Barvení syntetických vláken, transesterifikační reakce PET. Disperzní barviva. Barvení PAD. Kationická barviva. 12. Potiskování textilií, základní principy a způsoby tisku. 13. Základní pojmy a dělení finálních úprav. Mechanické finální úpravy ? kalandrování, gaufrování, mandlování, lisování. 14. Česání, tygrování, broušení, ratinování, postřihování, sanforizace. Stabilizačníí úpravy . 15. Protižmolková úprava. Neplstivá úprava vlny. Úpravy zamezující posunu nití. 16. Ochranné finální úpravy. 17. Nehořlavá úprava, Antistatická úprava. 18. Nešpinivá úprava. 19. Antimikrobiální úpravy a typy antibikrobiálních úprav a jejich testování. 20. Nanotechnologie ve finálních úpravách 21. Aktuální trendy zušlechťování (biotechnologie, otázky udržitelnosti?). Cvičení: 1. Předúprava textilií. Odšlichtování, vyvářka a bělení bavlny. 2. Barvení textilií. Substantivní barviva. 3. Barvení: a) barvení polyamidu, b) blokování a kombinovatelnost kationtových barviv. 4. Potiskování textilií. Tisk přímý, kupírování tiskacích past, bílý lept a bílá chemická rezerva. 5. Finální úpravy: a) nehořlavá úprava, b) úpravy omaku, c) hydrofobní úprava. 6. Exkurze do vybraného závodu nebo laboratoře.

Studijní aktivity a metody výuky
Laboratorní praktika, Přednáška
 • Účast na výuce - 70 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 16 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 55 hodin za semestr
 • Příprava na laboratorní měření, zpracování výsledků - 20 hodin za semestr
 • Příprava na souhrnný test - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je představit studentům základy zušlechťovacích operací jako je předúprava, barvení a tisk včetně finálních úprav. Předmět má studentům ukázat, jak lze za pomocí jednotlivých technologií přidat textilním materiálům vlastnosti zvyšující jejich užitnou hodnotu a tím daný výrobek učinit konkurence schopný. Součástí přednášené látky jsou i ekologické aspekty a diskuse nad aktuálními trendy, jako je využití nanocoatingu, nanočástic a multifunkčních úprav.
Znalost probrané látky tohoto předmětu - teoreticky i prakticky.
Předpoklady
Základní znalosti z chemie.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Zápočet: Absolvování všech laboratorních cvičení. Vypracování a obhájení laboratorních protokolů. Absolvování testu znalostí nad stanovenou hranici počtu bodů. Zkouška: skládá se z písemné a ústní části
Doporučená literatura
 • Kryštůfek J. a kol. Textile Dyeing Theory and Applications. TU Liberec, 2013. ISBN 978-80-7494-031-6.
 • Pastrnek R., Vlach P. Barvení rostlinných vláken. TU Liberec, 2002.
 • Pastrnek R., Vlach P. Barvení živočišných vláken. TU Liberec, 2002.
 • Pastrnek R., Vlach P. Finální úpravy textilií. TU Liberec, 2002.
 • Rouette H., K. Encyclopedia of Textile Finishing. Springer, 2002.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr