Předmět: Materiály a textilie pro automobilový průmysl

» Seznam fakult » FT » KNT
Název předmětu Materiály a textilie pro automobilový průmysl
Kód předmětu KNT/TAP
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Tomková Blanka, Ing. Ph.D.
  • Novák Ondřej, Ing. Ph.D.
  • Hrůza Jakub, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Textilní materiály pro filtraci kapalin a vzdušnin 1. Filtry pro sání vzduchu, typické materiály používané pro jejich výrobu, technologie výroby, filtry pro zvláštní použití. 2. Kabinové a pylové filtry. Požadované vlastnosti, typické materiály, technologie výroby. 3. Filtry pro filtraci PHM. Filtry palivové - provedení, vlastnosti, materiály pro jejich výrobu. Filtry olejové - druhy, materiály, technologie výroby. Pohledové a výplňové materiály 4. Čalounění, podlahové koberce, odkládací plata. Požadavky, výrobní technologie a technologické postupy, suroviny 5. Dveřní a stropní výplně. Požadavky, výrobní technologie, používané materiály 6. Sedačky. Požadavky, výrobní technologie, používané materiály, zkoušení. 7. Pneumatiky. Požadavky, konstrukce, používané materiály, technologie výroby, zkoušení požadovaných vlastností. 8. Hadice. Výroba hadic pro chladící, palivové a chladící systémy. Používané materiály, stroje a zařízení pro výrobu hadic, postup výroby, zajištění dodržení pož.vlastností. Bezpečnostní materiály 9. Bezpečnostní pásy. Výrobní technologie, používané materiály, zkoušení. 10. Airbagy. Výrobní technologie, používané materiály, zkoušení. 11. Konstrukční materiály 12. Kompozity 13. Akustické materiály Klasifikace materiálů dle jejich akustické funkce: zvukově pohltivé, zvukově neprůzvučné a vibrace tlumící netkané textilie, technologie výroby, zajištění požadovaných vlastností. 14. Exkurze Cvičení: Studenti během studia vypracují semestrální práci, kterou obhajují formou krátké přednášky

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace a obhajoba písemné práce, E-learning
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Získat ucelený souhrn všech aplikací textilií a textilních materiálů používaných v automobilech. Pro jednotlivé kategorie aplikací jsou sledovány požadavky, testování, výrobní technologie, výrobní postupy a používané materiály.
student si osvojí znalosti z předmětu
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Ústní zkouška, Písemná zkouška, Písemná práce, Prezentace osvojených vědomostí formou referátu

Aktivní účast na cvičení, zkouška
Doporučená literatura
  • B.D. Agarwal, L.J. Brotman. Vláknové kompozity. Praha, 1987.
  • Brown, R. C. Air filtration. Sheffield, 1993. ISBN 0 08 041274 2.
  • W. Fung, J. M. Hardcastle. Textiles in automotive engineering, Woodhead Publishing Series in Textiles No. 13, UK, 2000.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Netkané a nanovlákenné materiály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní