Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Fakulta textilní (FT)
Studijní program Textilní inženýrství (N3106)
Studijní obor / Specializace Netkané a nanovlákenné materiály (3106T018/90 - 2012)
Stupeň získané kvalifikace Navazující
Forma studia Kombinovaná
Standardní doba studia 2 roky
Počet ECTS kreditů 120
Udělovaná kvalifikace Inženýr (2)
Přístup k dalšímu studiu Doktorský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor nespecifikováno
Klíčové studijní výstupy Absolvent má dobré znalosti základních přírodovědných disciplín a především dobré základy základních analytických a testovacích metod. Tyto znalosti mu umožňují vzorovat nové netkané a nanovlákenné materiály pro širokou paletu jejich uplatnění. Způsob studia, založený na poměrně značné volnosti ve výběru přednášek, zaručuje velkou přizpůsobivost absolventa a schopnost uplatnit se nejen v různých oblastech textilního, automobilového a stavebního průmyslu, ale i v jiných činnostech, ve kterých se používají netkané a nanovlákenné materiály.
Specifické požadavky pro přijetí Řádné ukončení bakalářského studijního programu, stanovený studijní průměr na vysoké škole
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Uznání absolvovaných částí studia se řídí <a class="xg_stag_a_out" href="http://www.tul.cz/studenti/vnitrni-predpisy-tul_38" target="_blank" title="Studijní a zkušební řád">Studijním a zkušebním řádem TU v Liberci </a>(článek 26).
Kvalifikační požadavky a předpisy 120 ECTS kreditů ve skladbě předmětů předepsané studijním plánem, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Profil programu nespecifikováno
Podmínky pokračování studia nespecifikováno
Profesní profily absolventů s příklady akademický
Garant oboru / specializace Pokorný Pavel, doc. Ing. Ph.D.
Statut Doporučený ročník Doporučený semestr Kód předmětu Název předmětu (* Státnice) Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
A Povinný 1 Zimní KMA/AMA Aplikovaná matematika Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní KMI/AED Analýza experimentálních dat Čeština 6  
A Povinný 1 Zimní KTT/TEX Textile engineering Angličtina 6  
A Povinný 1 Zimní KFY/AFY Aplikovaná fyzika Čeština Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní KCH/STE Stereologie pro bionženýrství Čeština Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní KNT/TNT Teorie netkaných textilií Čeština Angličtina 6  
A Povinný 1 Letní KNT/ZDT Zdravotnické textilie Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní KNT/MNTI Mechanická technologie výroby NT Čeština Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 1 Letní KTT/DP1 Diplomová práce 1 Čeština 6  
B Povinně volitelný 1 Letní KNT/DP1 Diplomová práce 1 Čeština 6  
B Povinně volitelný 1 Letní KMI/DP1 Diplomová práce Čeština 6  
B Povinně volitelný 1 Letní KHT/FCC Fundaments of Clothing Comfort Angličtina 6  
B Povinně volitelný 1 Letní KCH/FYP Fyzika polymerů a biopolymerů Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní KNT/TCTI Termické a chemické technologie Čeština 6  
A Povinný 2 Zimní KMI/EAP Ekologické aspekty textilních procesů Čeština 6  
A Povinný 2 Zimní KCH/FTP Fyzikální principy tvorby nanovláken Čeština Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní KNT/TPA Textilie pro průmyslové aplikace Čeština Angličtina 6  
A Povinný 2 Zimní KNT/MTI Materiály pro tkáňové inženýrství Čeština Angličtina 6  
B Povinně volitelný 2 Zimní KTT/DP2 Diplomová práce 2 Čeština 6  
B Povinně volitelný 2 Zimní KNT/DP2 Diplomová práce 2 Čeština 6  
B Povinně volitelný 2 Zimní KMI/DP2 Diplomová práce 2 Čeština 6  
B Povinně volitelný 2 Zimní KTT/SVB2 Semináře z mechaniky a biomechaniky 2 Čeština 4  
A Povinný 2 Letní KNT/TAP Materiály a textilie pro automobilový průmysl Čeština Angličtina 6  
B Povinně volitelný 2 Letní KTT/DP3 Diplomová práce 3 Čeština 6  
B Povinně volitelný 2 Letní KNT/OR Odborná rozprava  (*) Čeština 0  
B Povinně volitelný 2 Letní KTT/OR Odborná rozprava  (*) Čeština 0  
B Povinně volitelný 2 Letní KNT/DP3 Diplomová práce 1 Čeština 6  
B Povinně volitelný 2 Letní KMI/DP3 Diplomová práce 3 Čeština 6  
B Povinně volitelný 2 Letní KMI/OR Odborná rozprava  (*) Čeština Angličtina 0  
B Povinně volitelný - Zimní NTI/ANM Aplikace nanotechnologií v medicíně Čeština 5  
B Povinně volitelný - Zimní KDE/VFT Vysocefunkční textilie Čeština Angličtina 6  
B Povinně volitelný - Zimní KOD/OM Zpracovatelské a užitné vlastnosti oděvních materiálů Čeština Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Zimní KMI/PPS Principy partnerské spolupráce Čeština 3  
B Povinně volitelný - Zimní KTT/AOT Analýza obrazu textilií Čeština Angličtina 4  
B Povinně volitelný - Zimní KTT/HND Nestejnoměrnost textilií Čeština 6  
B Povinně volitelný - Zimní KNT/MTU Modelování textilních útvarů Čeština Angličtina 6  
B Povinně volitelný - Zimní KTT/PRT Projektování textilií Čeština 6  
B Povinně volitelný - Letní KCH/FCN Funkcionalizace nanomateriálů Čeština Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Letní KMI/OMA Optické metody analýzy materiálů Čeština 6  
B Povinně volitelný - Letní KMI/FIN Finální úpravy Čeština Angličtina 6  
B Povinně volitelný - Letní KGE/ZRG Základy regionální geografie Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Letní KHT/ZAO Zpracování a analýza obrazu Čeština 6  
B Povinně volitelný - Letní KCH/KNA Kapitoly o nanostrukturách Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Letní KDE/TSD Teorie a studie designu Čeština 6  
B Povinně volitelný - Letní KTT/KVT Konstrukce a vlastnosti tkanin Čeština Angličtina 6