Předmět: Stroje a zařízení v oděvní výrobě

» Seznam fakult » FT » KOD
Název předmětu Stroje a zařízení v oděvní výrobě
Kód předmětu KOD/SAZ
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Havelka Antonín, doc. Ing. CSc.
 • Zelová Katarína, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Nakládací a oddělovací proces. Charakteristika nakládání, způsoby nakládání, nakládací zařízení v oděvní výrobě. Oddělování střihových součástí: řezáním (řezací stroj s nožem přímím, kruhovým, pasová pila). Automatické řezání - Cuttery, jednovrstvé, vícevrstvé řezání, druhy nožů. 2. Spojovací proces šitím. Nové trendy ve vývoji šicích jehel. 3. Geometrické tvary jehly (tvaru průřezu, těla, špice, hrotu). Povrchové úpravy. Vliv tvaru jehly na prosekávání šitých spojů. Namáhání šicí jehly. 4. Vývoj spojovacího procesu. Model šicího stroje, stehotvorné mechanismy šicích strojů. 5. Aktivní a pasivní stehotvorné ústrojí, jejich funkce a vzájemná korespondence - cyklogram. 6. Typy šicích strojů, faktory ovlivňující kvalitu šitého spoje. 7. Šicí stroje se stehem vázaným, šicí stroje se stehem dvounitným a třínitným řetízkovým, krycím (druhy, základní charakteristika, parametry šicího stroje při výběru, tvorba stehu, použití) 8. Obnitkovací šicí stroje, šicí stroje se stehem krycím. Typy strojů, základní charakteristika, parametry šicího stroje při výběru, tvorba stehu, použití. 9. Transportní zařízení a podávání podle povrchových vlastností šitých materiálů. Problémy při šití, jejich příčiny a eliminace (poškození díla, vrásnění švu). Přídavná zařízení k zajištění podávání a lemování. 10. Automatizace, automatizované šicí stroje a pohony šicích strojů. 11. Speciální šicí stroje. Poloautomatické a automatické šicí stroje na vyšívání dírek, stroje na přišívání knoflíků, závorovací stroje. Šicí stroje pro imitaci ručního stehu, na tvoření neviditelného stehu, jednoúčelové agregáty. Šicí stroje pro šití kůží, koženek a usní, šicí stroje pro šití membrán a fólií. 12. Vyšívací stroje. Princip tvorby výšivky, druhy vyšívacích strojů, druhy výšivek. Nové trendy ve vývoji vyšívacích strojů. 13. Teorie tvarování. Stroje používané pro žehlení. Ruční žehlení. Ruční žehličky, vyvíječe páry. Strojové žehlení. Žehlící lisy, karusely, žehlící figuríny, dožehlovací stroje. 14. Dopravní systémy, logistika. Doprava materiálu v průběhu výroby, uplatnění principu logistika. Cvičení: Seznámení se s literaturou, koncepce cvičení, podmínky udělení zápočtu, bezpečnost. Správná volba strojní šicí jehly. Nové trendy strojní šicí jehly: charakteristika, vlastnosti, použití, práce s katalogy SCHMETZ, GROZBEKERT. Tvorba stehu: Analýza tvorby stehu, tvorba stehu třídy 301, 401, 504, zhotovení vzorníků stehů, procvičování principu tvorby stehu. Charakteristika a výběr vhodného šicího stroje, praktické cvičení, seznámení se s různými druhy šicích strojů. Charakteristika a výběr vhodného šicího stroje, praktické cvičení, seznámení se šicími stroji s automatizačními prvky - našívání etikety a dalších prvků. Analýza výrobků: stehy, nitě, jehly, šicí stroj, práce s katalogy šicích strojů. Výpočet spotřeby šicí nitě dle druhu stehu. Stehotvorné mechanizmy šicího stroje, zhotovení cyklogramu. Tvarovací proces, základní pojmy. Exkurze. Test. Zápočet.

Studijní aktivity a metody výuky
Laboratorní praktika, Přednáška, Cvičení
 • Příprava na zkoušku - 45 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 45 hodin za semestr
 • Příprava na souhrnný test - 20 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět Stroje a zařízení v oděvní výrobě poskytuje studentům základní vědomosti z oblasti správného použití strojů a zařízení pří výrobě oděvů v nakládacím, oddělovací, spojovacím a tvarovacím procesu. Cílem je seznámit studenty s principem funkce šití a následně s principy základních, speciálních a automatizovaných strojů. Předmět se věnuje také perspektivě a novému vývoji strojních šicích jehel, strojů a zařízení v oděvním průmyslu s důrazem na zajištění vysoké jakosti výrobků. Teoretická výuka je doplněna praktickou prací studenta na vybraných speciálních strojích. Pozornost bude věnována také praktickým aplikacím strojů a zařízení včetně praktickému návrhu stehů a švů pro konkrétní výrobky. Studenti získají základní přehled o dopravních systémech a logistice v oděvní výrobě.
Znalost probrané látky tohoto předmětu.
Předpoklady
Absolvování předmětu KOD/ODE.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Zápočet: Vypracování a odevzdání všech pracovních sešitů. Zápočtový test - úspěšnost min. 60%. Zkouška: Kombinovaná: písemní a ústní část.
Doporučená literatura
 • CARR, H., LATHAN, B. Carr and Latham's technology of clothing manifacture. Oxford: Blackwell, 2008. ISBN 978-1-4051-6198-5.
 • COOKLIN,G. Introduction to clothing manufacture. 2nd ed. Oxford: Blackwell Science,, 2006. ISBN 0-6320-5846-3.
 • EBERLE,H. Clothing technology. Europa Lehrmittel Verlag, 2008. ISBN 13: 978- 38085622.
 • FUN, J. YU., HUNTER, L. Clothing appearance and fit: Science and technology.. Cambridge England: Woodhead Publishing Ltd, 2004. ISBN 1-8557.
 • HAAS, V. Oděvní stroje a zařízení. Praha: Informatorium, 1995. ISBN 80-85427-62-1.
 • HASS, V. Oděvní stroje a zařízení I,II. Praha Informatorium, 2000.
 • HAVELKA, A., HALASOVÁ, A. Tepelné a vlhkotepelné tvarování v konfekci. TUL,Liberec, 2003. ISBN 80-7083-713-6.
 • Motejl, V. Stroje a zařízení v oděvní výrobě, Praha SNTL 1984.
 • MOTEJL, V., TEPŘÍK, O. Šicí stroje v oděvní výrobě. SNTL Praha, 1974.
 • ZELOVÁ, K., HAVELKA, A. Elearnig Stroje v oděvní výrobě. TUL, 2019.
 • ZOUHAROVÁ, J. Výroba oděvů I. díl. skriptum TU Liberec, 2004. ISBN 80-7083-781-0.
 • ZOUHAROVÁ, J. Výroba oděvů II. díl. skriptum TU Liberec, 2004. ISBN 80-7083-782-9.
 • ZOUHAROVÁ, J. Výroba oděvů -Technologie spojování. skriptum TU Liberec, 2003. ISBN 80-7083-674-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Výroba oděvů a management obchodu s oděvy (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní