Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Fakulta textilní (FT)
Studijní program Textil (B3107)
Studijní obor / Specializace Výroba oděvů a management obchodu s oděvy (3107R015/90 - 2012)
Stupeň získané kvalifikace Bakalářský
Forma studia Kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Počet ECTS kreditů 180
Udělovaná kvalifikace Bakalář (0)
Přístup k dalšímu studiu Magisterský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor nespecifikováno
Klíčové studijní výstupy Cílem studijního oboru je příprava odborníků pro měnící se podmínky oděvní výroby v Evropském regionu. Absolventi oboru musí být schopni organizovat výrobu a obchod s oděvy tak, aby byl realizován co nejefektněji při splnění podmínek maximální flexibility, protože pouze rychlá reakce na požadavky trhu a módy může přinášet v oděvní výrobě požadované profity. Snahou oboru je skloubit dostatečné technické znalosti z oboru textilní a oděvní výroby, užitných vlastností textilií a hodnocení jejich kvality s dobrou dovedností managementu a ekonomie obchodu, při samozřejmé podmínce jazykových znalostí. Tyto znalosti jsou dobrým základem uplatnění absolventů nejen v rámci EU, ale i ve světě.
Specifické požadavky pro přijetí Ukončené středoškolské vzdělání, maturita a stanovený studijní průměr na střední škole
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Uznání absolvovaných částí studia se řídí <a class="xg_stag_a_out" href="http://www.ft.tul.cz/studenti/studijni-predpisy/studijni-a-zkusebni-rad-tul" target="_blank" title="Studijní a zkušební řád">Studijním a zkušebním řádem TU v Liberci </a>(článek 26).
Kvalifikační požadavky a předpisy 180 ECTS kreditů ve skladbě předmětů předepsané studijním plánem, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Profil programu nespecifikováno
Podmínky pokračování studia nespecifikováno
Profesní profily absolventů s příklady akademický
Garant oboru / specializace Kůs Zdeněk, prof. Dr. Ing.
Statut Doporučený ročník Doporučený semestr Kód předmětu Název předmětu (* Státnice) Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
A Povinný 1 Zimní KFY/FYZ Fyzika Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní KMA/MV1 Matematika 1 Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní KMI/TVL Textilní vlákna Čeština Angličtina 6  
A Povinný 1 Zimní KTT/TT1 Textilní technologie 1 Čeština 5  
A Povinný 1 Letní KTV/SPA1T Sportovní a pohybové aktivity 1 Čeština 1  
A Povinný 1 Letní KMI/TCH Textilní chemie Čeština 6  
A Povinný 1 Letní KMI/TTE2 Textilní technologie 2 Čeština 6  
A Povinný 1 Letní KMA/MV2 Matematika 2 Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní KTT/SVT1 Struktura a vlastnosti textilií Čeština Angličtina 5  
A Povinný 2 Zimní KTV/SPA2T Sportovní a pohybové aktivity 2 Čeština 1  
A Povinný 2 Zimní KMI/ZDA Zpracování dat Čeština Angličtina 6  
B Povinně volitelný 2 Zimní KCJ/A-T Jazyk - Angličtina Čeština Angličtina 4  
A Povinný 2 Letní KPE/UMN Úvod do managementu Čeština 4  
A Povinný 2 Letní KMI/ZKB Zkoušení textilií Čeština Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní KOD/SAZ Stroje a zařízení v oděvní výrobě Čeština 6  
B Povinně volitelný 2 Letní KTT/TTE Textile technology Angličtina 6  
A Povinný 3 Zimní KHT/HOJ Hodnocení jakosti Čeština 5  
B Povinně volitelný 3 Zimní KHT/BP1 Bakalářská práce 1 Čeština 8  
B Povinně volitelný 3 Zimní KDE/BP1 Bakalářská práce 1 Čeština 8  
B Povinně volitelný 3 Zimní KTT/BP1 Bakalářská práce Čeština 8  
B Povinně volitelný 3 Zimní KMI/BP1 Bakalářská práce Čeština 8  
B Povinně volitelný 3 Zimní KNT/OR Odborná rozprava  (*) Čeština 0  
B Povinně volitelný 3 Zimní KNT/BP1 Bakalářská práce Čeština 8  
A Povinný 3 Letní KHT/SPZ Strategie prodeje textilního zboží Čeština Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Letní KOD/CAD CAD/CAM systémy v oděvní výrobě Čeština 6  
B Povinně volitelný 3 Letní KTT/BP2 Bakalářská práce Čeština 8  
B Povinně volitelný 3 Letní KDE/BP2 Bakalářská práce 2 Čeština 8  
B Povinně volitelný 3 Letní KHT/BP2 Bakalářská práce 2 Čeština 8  
B Povinně volitelný 3 Letní KMI/BP2 Bakalářská práce Čeština 8  
B Povinně volitelný 3 Letní KNT/BP2 Bakalářská práce Čeština 8  
B Povinně volitelný 3 Letní KTT/SVB1 Semináře z mechaniky a biomechaniky 1 Čeština 4  
B Povinně volitelný 3 Letní KNT/OR Odborná rozprava  (*) Čeština 0  
B Povinně volitelný 3 Letní KTT/OR Odborná rozprava  (*) Čeština 0  
B Povinně volitelný 3 Letní KMI/OR Odborná rozprava  (*) Čeština Angličtina 0  
B Povinně volitelný - - KOD/OPX Odborná praxe Čeština 6  
B Povinně volitelný - Zimní KNT/NTE Výroba netkaných textilií Čeština Angličtina 6  
B Povinně volitelný - Zimní KMI/SPV Speciální vlákna Čeština Angličtina 6  
B Povinně volitelný - Zimní KMI/KOL Koloristika Čeština 4  
B Povinně volitelný - Zimní KHT/KOT Komfort textilií Čeština 6  
B Povinně volitelný - Zimní KMI/BAT Barvení a tisk textilií Čeština 6  
B Povinně volitelný - Letní KDE/DED Dějiny dekoru Čeština 5  
B Povinně volitelný - Letní KMG/STM Strategický marketing Čeština 5  
B Povinně volitelný - Letní KMI/UDT Údržba textilií Čeština 6  
B Povinně volitelný - Letní KTT/PLT Pletařství Čeština Angličtina 5  
B Povinně volitelný - Letní KMI/PRO Programování Čeština 5  
B Povinně volitelný - Letní KTT/PRA Přádelnictví Čeština Angličtina 5  
B Povinně volitelný - Letní KHT/TZ2 Textilní zbožíznalství 2 Čeština 5  
B Povinně volitelný - Letní KNT/TTX Technické textilie Čeština Angličtina 6  
B Povinně volitelný - Letní KTT/TKL Tkalcovství Čeština Angličtina 5