Předmět: Analýza obrazu textilií

» Seznam fakult » FT » KTT
Název předmětu Analýza obrazu textilií
Kód předmětu KTT/AOT
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Vyšanská Monika, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. - 2. Definice obrazu, základní typy obrazů a dokumentů (vrstev), možnosti získání obrazů pro systém obrazové analýzy NIS Elements. 3. Rozbor základních funkcí systému obrazové analýzy NIS Elements. 4. - 5. Principy snímání obrazů do systému obrazové analýzy NIS Elements - snímání jednotlivých obrazů, snímání ND2 (časové, v rovině x,y a z), snímání do RAM. 6. - 7. Barevný obraz - zpracování (LUTs a histogram) a možnosti měření v systému obrazové analýzy NIS Elements. Obrazová aritmetika s využitím referenčního obrazu. 8. - 9. Binární obraz - možnosti získání (prahování, subjektivní definování prostřednictvím editoru binárního obrazu), několikanásobné binární vrstvy, základy matematické morfologie. 10. - 11. Měření v systému obrazové analýzy NIS Elements - hrubé měření, manuální - interaktivní měření, automatické měření - objektové a texturální, prezentace dat, ROI a měřící rámeček. 12. - 13. Možnosti programování v systému obrazové analýzy NIS Elements - principy tvorby makra. 14.Vytváření reportů v systému obrazové analýzy NIS Elements. Laboratorní cvičení: 1. - 2. Řezy spojitými textilními útvary (snímání řezů, kalibrace, měření jejich geometrických vlastností s využitím obrazové analýzy). 3. - 4. Řezy diskrétními textilními útvary - (příprava měkkých řezů, princip metody přímé v systému obrazové analýzy). 5. Zpracování barevného obrazu. 6. - 7. Průměr délkového textilního útvaru (snímání sekvence obrazů, segmentace obrazů, objektové měření na binárním obraze v systému obrazové analýzy, tvorba makra). 8. - 9. Vlastnosti plošného textilního útvaru (snímání sekvence obrazů v procházejícím světle, segmentace obrazů - i dynamická, objektové a texturální měření na binárním obraze v systému obrazové analýzy, tvorba makra). 10. - 11. Povrchová struktura délkových textilních útvarů (snímání světelným mikroskopem a makroskopem, kalibrace, možnosti využití modulu interaktivního měření v systému obrazové analýzy). 12. - 13. Experimentální zjišťování Poissonova poměru u různých textilních útvarů (spojení trhacího přístroje a obrazové analýzy). 14. Zápočet.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Prezentace a obhajoba písemné práce, Demonstrace, Projektová výuka, Laboratorní praktika
  • Příprava prezentace (referátu) - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 12 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
  • Příprava na laboratorní měření, zpracování výsledků - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Jedná se o předmět zaměřený na systém obrazové analýzy NIS Elements 2.3 a jeho vyšší verze a jeho využívání při vyhodnocování parametrů textilních útvarů. V průběhu přednášek studenti získají teoretické znalosti o funkcích systému obrazové analýzy, které si procvičí a prohloubí v rámci cvičení.
Studenti mají jak teoretické, tak praktické znalosti o funkcích systému obrazové analýzy. Dokáží s její pomocí vyhodnocovat parametry textilních útvarů.
Předpoklady
Základní znalosti z oblasti textilních struktur.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Prezentace osvojených vědomostí formou referátu

Klasifikovaný zápočet: vypracování protokolů (reportů) z každého cvičení, aplikace získaných poznatků v rámci zadaného úkolu, test znalostí na závěr semestru.
Doporučená literatura
  • Návody na cvičení.
  • Přednášky - power points.
  • Serra, J. Image Analysis and Mathematical Morphology. Academic Press, London, 1983. ISBN 978-0126372403.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Clothing and Textile Engineering (ANG) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Nonwoven and Nanomaterials (ANG) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Netkané a nanovlákenné materiály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Clothing and Textile Engineering (2018) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Clothing and Textile Engineering (2018) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní