Předmět: Osnovní pletení

» Seznam fakult » FT » KTT
Název předmětu Osnovní pletení
Kód předmětu KTT/PLO
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Lenfeldová Irena, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Základní osnovní vazby a vazby odvozené. Vazby osnovní jednolícní a oboulícní. Principy technického zápisu. 2. Příprava materiálu pro technologii osnovního pletení. Princip snování pro osnovní pletařskou technologii. 3. Charakteristika osnovní pletařské technologie a rozdělení osnovních pletacích strojů. 4. Pracovní ústrojí jednolůžkových a dvoulůžkových osnovních strojů s jazýčkovými a dvoudílnými jehlami. 5. Principy ovládání pracovního ústrojí. Programová ústrojí osnovních pletařských strojů. 6. Přivádění materiálu k pracovnímu ústrojí. 7. Odvádění úpletu a kontrolní mechanismy. 8. Principy vzorování na osnovních strojích. 9. Žakárové vzorování osnovních pletenin. Vzorování záclon a krajek. 10. Vzorování speciálních osnovních pletenin (plyše a osnovní pleteniny se vkládanými soustavami nití). Cvičení: 1. Používané materiály pro osnovní pletení. Základní osnovní vazby. Principy technického zápisu. 2. Rozbor vzorků - dvojité a trojité osnovní vazby 3. Ověření principů a zásad snování a osnovního pletení v laboratoři KTT. 4. Osnovní pleteniny s otvory - filetové vazby. 5. Tulle a marquisette, princip kladení pod jehlami. 6. - 7. Návrh vazby pro osnovní pletařský stroj dle individuálního zadání - laboratoř KTT. 8. - 9. Příprava stroje pro pletení individuálních vazeb a jejich zhotovení - laboratoř KTT. 10. Rozbor vzorků osnovních jednolícních pletenin (individuální zadání).

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace, Pracovní činnosti (dílny), Skupinová konzultace, Individuální konzultace, Přednáška, Cvičení, Prezentace práce studentů, Samostudium studentů
 • Účast na výuce - 40 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 30 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 45 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je zaměřen na osnovní pletení a navazuje na předmět Pletení. Studenti si prohloubí znalosti týkající se osnovních vazeb a jejich konstrukce. Seznámí se s přípravnými operacemi pro osnovní pletení, konstrukcí osnovních pletařských strojů (především pracovního ústrojí a ústrojí vzorovacího), s jejich charakteristikami a použitím. Náplní předmětu jsou rovněž základní způsoby výrob osnovních pletenin pro technické účely.
Základní orientace v oblasti výroby osnovních pletenin pro oděvní a technické aplikace. Specifikace a analýza vzorků osnovních pletenin, možnost jejich výroby v současném portfoliu vyráběných osnovních pletařských strojů. Charakteristika osnovních strojů a osnovních pletenin i pro technické účely, dále jejich aplikace a možnosti vzorování u osnovního pletení.
Předpoklady
Základní znalosti principů pletení a pletařských vazeb na úrovni předmětu TT1 - Textilní technologie.
KTT/PL

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Zápočet: Přímá forma výuky: Prezentace a obhájení projektové práce. Nepřímá forma výuky: Aktivní účast s vyučujícím na nepřímé (distanční formě). Vypracování zadání příslušných témat a projektových prací zadaných distanční formou. Odevzdání úkolů a projektových prací do konce semestru dle harmonogramu TUL. Zkouška: písemná a ústní.
Doporučená literatura
 • časopis KETTENWIRK - PRAXIS, Karl Mayer..
 • Soubor českých přednášek na https://elearning.tul.cz/.
 • Webové stránky výrobců pletařských strojů a pletařských elementů (http://www.karlmayer.com/; http://www.rius-comatex.com/; https://www.mueller-frick.com/; https://www.groz-beckert.com/;).
 • Daněk, V. Stroje a technologie osnovního pletení, skriptum VŠST. Liberec: Vysoká škola strojní a textilní, 1984. ISBN 55-323-83.
 • HORROCKS, A.R, ANAND, S.C. Handbook of technical textiles, Volume 1, Technical textile processes. Second edition.. Amsterdam: Woodhead Publishing, 2016. ISBN 978-1-78242-458-1.
 • MAJER, V., VOTÁNEK, V. Vazby osnovních pletenin. 2. vydání.. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1970. ISBN 04-811-70.
 • SOVADNÍK, F. Technologie osnovního pletení. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1982. ISBN 04-831-82.
 • WEBER, M., WEBER, K. Wirkerei und Strickerei. Deutscher Fachverlang GmbH, 2014. ISBN 978-3-86641-299-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr