Seznam studijních plánů pro zvolený obor vzdělávání: Informatické obory

» Kategorie studijních oborů/specializací
Studijní program - Studijní plán (Etapa - Verze) Stupeň získané kvalifikace, forma, jazyk Forma studia Jazyk výuky
Elektrotechnika a informatika - Automatické řízení a inženýrská informatika   (1 - 2016) Navazující, Prezenční, Čeština Prezenční Čeština
Elektrotechnika a informatika - Informatika a logistika   (1 - 2015) Bakalářský, Prezenční, Čeština Prezenční Čeština
Elektrotechnika a informatika - Informační technologie   (1 - 2013) Navazující, Prezenční, Čeština Prezenční Čeština
Informační technologie - Informační technologie   (1 - 2013) Bakalářský, Prezenční, Čeština Prezenční Čeština
Systémové inženýrství a informatika - Manažerská informatika   (1 - 2013) Bakalářský, Prezenční, Čeština Prezenční Čeština
Systémové inženýrství a informatika - Manažerská informatika   (1 - 2015) Navazující, Prezenční, Čeština Prezenční Čeština
Matematika - Učitelství informatiky pro střední školy   (1 - 20) Navazující, Prezenční, Čeština Prezenční Čeština